Tüketici İnanç Endeksi, Ağustos 2022

tarafından
43
Tüketici İnanç Endeksi, Ağustos 2022

Tüketici İnanç Endeksi, Ağustos 2022

Tüketici itimat endeksi 72,2 oldu Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim tesirlerinden arındırılmış tüketici inanç endeksi, Ağustos ayında bir evvelki aya nazaran %6,1 oranında arttı; Temmuz ayında 68,0 olan endeks, Ağustos ayında 72,2 oldu.

Mevsim tesirlerinden arındırılmış tüketici itimat endeksi, Ağustos 2022

Mevsim tesirlerinden arındırılmış tüketici itimat endeksi, alt endeksleri ve değişim oranları, Ağustos 2022

Aylık tüketici eğilim anketi ile tüketicilerin maddi durum ve genel iktisada ait mevcut durum değerlendirmeleri ile gelecek devir beklentileri, harcama ve tasarruf eğilimleri ölçülmektedir.

Anket sonuçlarından hesaplanan tüketici itimat endeksi 0-200 aralığında kıymet alabilmektedir. Tüketici inanç endeksinin 100’den büyük olması tüketici inancında optimist durumu,100’den küçük olması tüketici itimadında karamsar durumu göstermektedir.

Tüketici eğilimine ait endekslerden, tüketimin finansmanı hedefiyle borç kullanma ihtimali endeksinin artması optimist durumu, azalması ise karamsar durumu göstermektedir. Emsal formda tüketici fiyatlarının değişimine ait niyet ve beklenti endekslerinin artması tüketici fiyatlarında düşüş düşüncesini/beklentisini, azalması ise tüketici fiyatlarında artış düşüncesini/ beklentisini göstermektedir. İşsiz sayısı beklentisi endeksinin artması işsiz sayısında azalma beklendiğini, endeksin azalması ise işsiz sayısında artış beklendiğini tabir etmektedir. (BSHA)