İş Etiği Neden Önemlidir?

tarafından
602
İş Etiği Neden Önemlidir?

İş Etiği Neden Önemlidir, iş etiği, bir şirketin karlılığı için önemlidir. İyi etik programlara sahip şirketlerin kayıpları daha düşüktür. Aslında, bir araştırma, en yüksek iş etiği puanlarına sahip şirketlerin, üç yıl içinde devasa Cap Index’ten %10 daha iyi performans gösterdiğini gösterdi. Ayrıca, sağlam etik uygulamaları olan şirketler, müşteri sadakatini artırabilir ve iş ortaklıklarını kaybetmekten kaçınabilir. Sonuç olarak, bir şirketin karı artabilir.

Kendinize ve İş Arkadaşlarınıza Saygı

Başkalarıyla çalışırken, onların yeteneklerine ve kendi yeteneklerinize saygı göstermeniz gerekir. Bu sözlü iletişimin ötesine geçer. Ekip üyelerinizin çalışmalarına saygı göstermek, daha hızlı çalışma, daha fazla işbirliği ve daha iyi çözümlerle sonuçlanır. Ayrıca, başarılı olduklarında onları çokça övmelisiniz. Son olarak, zamanlarına ve mekanlarına saygı göstermelisiniz.

İş arkadaşlarınıza ve üstlerinize saygı göstermek, kibar olmakla başlar. İnsanlar kibar insanlarla çalışmaktan hoşlanırlar. Bu, gerektiğinde kibarca yardım istemek anlamına gelir. Saygı göstermek, olumlu bir çalışma ortamı oluşturmanın da harika bir yoludur. İş yerinizdeki önyargıları ortadan kaldırmak da önemlidir.

Güven

İş etiği, bir işletmenin başarısının ayrılmaz bir parçasıdır. Etik bir işletme, müşterilerine ve meslektaşlarına saygılı davranmalıdır. Ayrıca müşterileriyle uzun vadeli ilişkiler kurmayı taahhüt etmelidir. İş etiğinin geliştirilmesi, hem kişisel hem de organizasyonda çalışanlar arasında karşılıklı saygı kültürünün geliştirilmesini de içerir. Bu, her bir çalışana nasıl davranıldığına, kararların alınma ve sorunların çözülme şekline yansıtılmalıdır.

Günümüzün küresel ekonomisi, iş etiğini şirketler için önemli bir husus haline getirmiştir. Şirketler, kararlarının ürün ve hizmetlerinin itibarı üzerindeki etkisinin farkında olmalıdır. Etik olmayan iş uygulamalarının kullanılması, bir şirketin güvenilirliğine zarar verebilir ve kârlılığını etkileyebilir. İşletmeler etik standartları takip ederek eşit şartlar oluşturabilir ve müşterilerinin ve çalışanlarının güvende olmasını sağlayabilir.

Etik iş uygulamalarını takip eden şirketler, artan karlardan yararlanır. Masraflı davalardan ve geri çağırmalardan kaçınırlar ve daha iyi müşteri hizmeti sunarlar. Ayrıca daha düşük çalışan devri ve daha yüksek moralin tadını çıkarırlar. Ayrıca iş etiğine tedarikçiler ve iş ortakları tarafından değer verilir. Bu faydalar, bir şirketin daha fazla yatırımcı ve hissedar çekmesini sağlar. Ayrıca giderleri azaltır ve geliri artırırlar.

Pazardaki müşterilerin ve çalışanların ihtiyaçlarını ve isteklerini anlamak esastır. Müşteriler ve çalışanlar, bir şirketin ihtiyaç ve beklentilerini karşılamasını bekler ve işletmeler bu beklentileri karşıladığından emin olmalıdır. İşletmeler, müşterilerinin beklentilerini karşılamanın yanı sıra çalışanlarına ve ihtiyaçlarına da saygı göstermelidir. İyi iş etiği uygulayarak, bir işletme sadık müşteriler ve müşteriler oluşturabilir.

İş etiği, işletmelerin etik kararlar almasına yardımcı olan bir kurallar, düzenlemeler ve yönergeler kodudur. Ayrıca halkı korur ve işletmeler ile topluluklar arasında olumlu bir ilişki kurulmasına yardımcı olur. Çalışanların bireysel davranış biçimlerinden şirketin bir bütün olarak çalışma biçimine kadar bir işletmenin her yönünü içerir.

Karlılık

Karlılık, bir işletmenin başarısını ölçmek için önemli bir ölçüdür. En yüksek davranış standartlarına uyan bir şirket, uymayan bir şirketten daha başarılı olabilir. En yüksek etik standartları takip eden işletmeler, daha düşük ciro oranlarına, daha yüksek çalışan memnuniyetine ve daha yüksek karlara sahiptir. Ayrıca, güçlü etik standartlara sahip kuruluşlar daha iyi müşteri sadakatine sahiptir. Yakın zamanda yapılan bir araştırma, Dünyanın En Etik Şirketleri listesinin, üç yıllık bir dönemde Büyük Sermaye Endeksi’nden %10,5 daha iyi performans gösterdiğini ortaya koydu.

Karlılık, iş dünyasında ortak bir hedeftir, ancak etik standartlarla çelişebilir. Bir işletmenin amacı, sahipleri ve hissedarları için mümkün olduğunca fazla kar elde etmektir. Sonuç olarak, şirketler sadece karlarını artıracak faaliyetleri teşvik etmektedir. Örneğin, bir müşteri bir ürünü en düşük fiyata satın almak istiyor. Bu rekabet eden öncelikler göz önüne alındığında, kâr güdüleri ve etik gerekliliklerin uzlaştırılması genellikle zordur.

Yasalara Uygunluk

İşletmeler para cezası, iş durdurma ve dava riskini azaltmak için yasalara ve düzenlemelere uymalıdır. Şirketler yasal gerekliliklere uyarak etik uygulamalarını teşvik edebilir ve aynı zamanda iyi niyetlerini koruyabilirler. İşlerinin yasal gerekliliklerini anlamayanlar bir uyum uzmanından yardım isteyebilir.

İşletmenin toplumdaki rolü hem önemli hem de tartışmalıdır. Birçok ticari kuruluş, başkalarının beklentilerini görmezden gelir ve çevre ve insanlardan ziyade hissedar değerine odaklanır. Kanunlara uyum önemli olmakla birlikte, sürdürülebilirlik kârın yanı sıra insanları ve çevreyi de düşünmeyi gerektirir. Etik değerlere odaklanan işletmeler, çeşitli paydaşların ihtiyaçlarını karşılamak ve kendilerini uzun vadeli sürdürülebilirlik için konumlandırmak için daha iyi konumlanmıştır.

Bir şirketin uyum programı prosedürler, iletişim çabaları ve kültürel niteliklerle desteklenmelidir. İyi bir uyum ve etik programına sahip şirketler, yasa ve düzenleyici işlemlerde lehte muamele görürler. Bazı ülkeler, işletmelerin yasalara ve düzenlemelere uymasına yardımcı olmak için şimdi bu alanda yasalar çıkarıyor. Uyumluluk yönetimi, iyi iş uygulamalarının ayrılmaz bir parçasıdır.

İşletmeler ticari aracılarını izlemelidir. Bazı durumlarda, bu aracılar bir siyasi partiye mali katkılarda bulunabilirler. Bu ödemeler, birden fazla fonksiyon tarafından onaylanmalı ve ancak ayrıntılı bir faaliyet raporu gönderildikten sonra işlenmelidir. Ayrıca şirketler, sözleşmelerine yolsuzluğa karşı bir madde koymalı ve standartlara uymadıkları takdirde aracıları feshedebilirler.

Genel Resim

Kamu imajı, iş etiğinin çok önemli bir yönüdür. Günümüz işletmeleri, kamusal imajlarının ve bunun işlerini nasıl etkilediğinin giderek daha fazla farkına varıyorlar. Yanlış bir söz veya eylem, bir şirketin itibarına ve halkla olan ilişkisine zarar verebilir. İş etiği, şirketlerin projelerini ve programlarını iyi kurumsal vatandaşlıkla uyumlu hale getirmelerine yardımcı olur.

Bir şirket, kamu imaj politikasını halka ve çalışanlarına açıklamalıdır. Ayrıca şirketin sosyal sorumluluğunu ve topluma katkılarını kamu imaj politikasıyla uyumlu hale getirmelidirler. Bir politika, halk ve çalışanlarla yapıcı ve dürüst ilişkiler geliştirmeyi amaçlamalıdır. Şirketler bu yönergeleri izleyerek kendileri ve markaları için olumlu bir kamuoyu imajı oluşturabilirler.

Kamu imajı iş etiği için önemlidir çünkü iyi bir imaj yatırımcıları cezbeder. Şirketler, etik ve sosyal açıdan sorumlu ortamlarda üretilen malları satın alarak kamu imajlarını geliştirebilirler. Şirketler ayrıca sağlık sigortası, dişhekimliği planları, ücretli doğum izni ve ailevi acil durumlar için izin gibi çalışanlara büyük faydalar sunarak iyi bir şirket imajını teşvik edebilir.

Olumlu bir kamu imajı, bir şirketin tüketici tabanını artırabilir. Yetenekli çalışanları çekebilir, bu da daha düşük giderler, daha eğitimli çalışanlar ve daha fazla gelir sağlar. Şirketler, iyi bir kamu imajını benimseyerek, yeni müşteriler çekebilecek iyi bir marka imajı yaratabilirler. Bu, işletmenin sürekli büyümesini sağlayacaktır.