Aile Hekimliği Kontrat ve Ödeme Yönetmeliğindeki Yargıya Taşınıyor !

tarafından
40
Aile Hekimliği Kontrat ve Ödeme Yönetmeliğindeki Yargıya Taşınıyor !

Aile Hekimliği Kontrat ve Ödeme Yönetmeliğindeki Hukuka Ters Değişiklikleri Yargıya Taşıyoruz!

Genel Sıhhat İş Sendikası, Aile Hekimliği Mukavele ve Ödeme Yönetmeliği’ni yargıya taşıyor.

Önce, Sıhhat Bakanı Fahrettin Koca’nın içi boş reklamlarını “büyük bir müjde” olarak lanse ettiği Twitter üzerinden, 24 Ağustos 2022 akşamında yapmış olduğu paylaşımda “aile tabipleri ve aile sıhhati çalışanlarına” büyük bir lütuf yapılacakmış izlenimi uyandırılmaya çalışılmıştır. Daha evvelki deneyimlerimizden ve siyasi iktidarın “içi bir türlü doldurulamayan vaatlerinden” bildiğimiz üzere, verilen müjdenin de sıhhat çalışanlarını birleştirici, bütünleştirici, teşvik edici, ekonomik mağduriyetlerini giderecek nitelikte bir yasal düzenlemeye ait olmadığını çok âlâ biliyorduk.

Sağlık Bakanı, “bir sefer daha Bu türlü yasal düzenleme yapacaksanız, hiç yapmayın!”

Bugün, yani 25 Ağustos 2022 sabahına uyandığımızda, 31934 sayılı Resmi Gazete’de “Aile Hekimliği Mukavele ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin” yayımlandığı görülmüştür. Kelam konusu Yönetmelik değişikliğinin incelenmesi sonucunda, muştularını (!) Twitter üzerinden veren Sıhhat Bakanı’nın yaptığı reklamın altının tekrar boş olduğu anlaşılmıştır. Siyasi iktidar ve Sıhhat Bakanı, bir defa daha “Böyle yasal düzenleme yapacaksanız, hiç yapmayın! Bu türlü müjde verecekseniz, hiç vermeyin!” dedirtmeyi başarmışlardır. Aile Hekimliği Kontrat ve Ödeme Yönetmeliği’nde değişiklik öngören yönetmelik değişikliği ile “aile doktorları ve aile sıhhati çalışanlarına teşvik ödemesi yapılacağı, ama kelam konusu teşvik ödemesinin 1-10 ortası ihtar puanı alanlara bir ay, 11-20 ortası ihtar puanı alanlara iki ay, 21 ve üzeri ihtar puanı alanlara üç ay müddet ile yapılmayacağı, yapılacak teşvik ödemesinin ise, günlük muayene sayısına nazaran artış göstereceği” düzenlenmiştir. Siyasi iktidarın yapmış olduğu her yasal düzenlemenin, sıhhat çalışanlarının lehine değil, aleyhine olduğu açıkça görülmekle birlikte, uzun vakittir kelam konusu aleyhe yasal düzenlemeler, ekonomik istikrarsızlık ve bitmek bilmeyen “sağlık çalışanlarına şiddet” olayları nedeniyle iş bırakma hareketleri yapmaktayız.

Aile Doktorları İş Bırakma

İş bırakma hareketleri sonucunda “aile doktorları ve aile sağlığı çalışanlarına” en az 12 ihtar puanı verilmektedir. Kelam konusu ihtar puanları, Genel Sağlık-İş olarak, elbette bizi iş bırakma hareketlerinden alıkoymamakta; tersine, açtığımız davalarla ihtar puanlarını birer birer iptal ettirmekteyiz. Bugün yayımlanan Yönetmelik ile alınan ihtar puanına nazaran “teşvik ödemesinin” ötelenmesine / ödemenin yapılmamasına dair düzenleme, siyasi iktidarın hukuka ters aksiyon ve telaffuzlarına, yerine getirilmeyen vaatlere karşı yapılan haklı aksiyonları ortadan kaldırmaya, siyasi iktidara karşı yükselen haklı telaffuzları içeren sesleri kesmeye yöneliktir. Büyük bir müjde olarak lanse edilen kelam konusu Yönetmelik değişikliği, aile tabipleri ve aile sıhhati çalışanlarına “İş bırakmazsanız, sesinizi çıkarmazsanız, hukuka tersliklere göz yumarsanız, sizi ödüllendireceğiniz” telaffuzuyla muadildir. Hukuka tersliklere karşı yükselen sesleri kısmayı başaramayacaksınız! Her hukuka muhalif hareketinizde yeniden alanlarda olacak, hukuka aykırılıklarınızı dört bir yanda yüksek sesle eleştirmeye devam edeceğiz! Her vakit söyledik, yeniden söylüyoruz. Daha evvel disiplin cezası, ihtar puanı yahut diğer bir yaptırım uygulanan sıhhat çalışanlarının ödemelerinin, daha evvelki disiplinyaptırımlarına bağlı olarak ödenmesi / ödemelerde sınırlamaya ait düzenlemeler ihdas edilmesi
“mükerrer cezalandırma yasağına” ters olduğu üzere, “mülkiyet hakkının” da açık ihlalidir. Müjde (!) veren Sıhhat Bakanı’nın nereye baktığı bilinmemekle birlikte, “sağlığa bakmadığı”, sıhhati görmediği, sağlıktan bihaber olduğu, sahanın nabzını tutmadığı açıktır.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya soruyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya soruyoruz: Müjdenizin içeriğinde günlük muayene sayısının 76 ve üzeri olması halinde aile doktorları için tavan fiyatın % 42’si teşvik ödemesi olarak ödenecek iken, aile sıhhati çalışanları için günlük muayene sayısının 61 ve üzeri olması halinde nasıl, niye, hangi münasebetle tavan fiyatın yalnızca % 3’ü teşvik ödemesi olarak ödenecektir? Aile sıhhati çalışanlarının, “tavan ödeme tutarına” takıldığı için HYP ödemesi ve TİS ikramiyesi alamadığından, Türkiye Cumhuriyeti’nin Sıhhat Bakanı olarak, tarafınızın haberi var mıdır?

Sağlık Bakanlığı Muştuları Boş Çıktı

Birinci basamakta hami sıhhat hizmetlerini teşvik etmeniz gerekirken, hasta muayene sayısı üzere bir kriterin teşvik ödemesine temel kabul edilmesinin, sıhhat hizmetinin faal ve verimli sunulmasıyla bağdaşan bir yanı bulunmakta mıdır? Siyasi iktidarın, muştuları (!) Twitter’dan veren Sıhhat Bakanı’nın muştuları, yeniden altı boş çıkmış, sıhhat çalışanları tekrar hüsrana uğramış, sıhhat çalışanlarının lehine yasal düzenlemeler çıkarılıyormuş üzere reklam yapılmasına karşın Türkiye Cumhuriyeti’nin Sıhhat Bakanı, Anayasa’ya karşıt bir Yönetmelik değişikliği ile övünür hale gelmiştir. Genel Sağlık-İş olarak, Anayasa’ya ters bu Yönetmelik değişikliğine karşı elbette sessiz kalmayacak, tüm sıhhat çalışanlarının haklarını savunmaya devam edecek, Anayasa’ya ters Yönetmelik değişikliğine karşı Danıştay nezdinde iptal davası açacağız. Genel Sağlık-İş olarak, kelam konusu hukuka muhalif Yönetmeliği yargıya taşıyoruz. Ancak Genel Sağlık-İş, anlamadan, dinlemeden, yasal düzenlemeleri incelemeden hareket etmez. Genel Sağlık-İş’in gayesi, olabilecek en süratli biçimde, altı en dolu başvuruyu gerçekleştirmek, süreci yapmak ve davayı açmaktır. Kimi makus örneklerde de görüldüğü üzere, birinci hedef süratli hareket etmek olunca, sonuç da maalesef türel kazanımla neticelenmemektedir. Genel Sağlık-İş, araştıracak, dinleyecek, alandan gelen geri dönüşleri kıymetlendirecek ve “en kapsamlı, en anlaşılabilir, türel kazanıma en yakın” davayı açacaktır. Berbat örneklere prestij etmeyerek, Genel Sağlık-İş’i izlemeye devam ediniz. (BSHA)