Kırsalda Halk Cinsel Sıhhat Hizmetlerinden Yararlanamıyor

tarafından
45
Kırsalda Halk Cinsel Sıhhat Hizmetlerinden Yararlanamıyor

CİSÜ Platformu öncülüğünde Trabzon’da gerçekleştirilen çalıştayda, kırsaldaki halkın mahremiyet ortamı sağlanamadığı için cinsel sıhhat hizmetlerinden yararlanamadıkları söylendi.

CİSÜ Platformu tarafından gerçekleştirilen çalıştayda, bilhassa kırsalda yaşayan halkın cinsel sıhhat hizmetlerinden yararlanamadığı konuşuldu. Çalıştaydan çıkan teklifleri lisana getiren CİSÜ Platformu Sözcüsü Filiz Kocaboğa, “CSÜS hizmetine özel ekipman ve araç muhtaçlığı sağlanarak, mahremiyet alanları oluşturulabilir” dedi.

Trabzon’da belediyelerin cinsel sıhhat ve üreme sıhhati alanında yetersiz katkı sundulduğunu dikkat çekilen çalıştayda, sıhhat çalışanlarının birçoğunun hak temelli bir yaklaşıma sahip olmadığı belirtildi. Bilhassa kırsaldaki halkın cinsel sıhhat hizmetlerine erişimde zorlandığını belirten toplantıda, “Gezici hekimlik ünitelerinde, tabibin yanında hemşire bulunmuyor. Beşerler da kamusal alanda konuşmak zorunda kalıyor ve mahremiyet olmadığı için meselelerini açıklıkla lisana getiremiyorlar. Bunu önlemek ismine, muhtarlıklarla işbirliği yapılarak hasta-doktor ortası mahrem alanlar oluşturulabilir” halinde tabirler kullanıldı.

TRT Sıhhat Kanalı kurulmalı

CİSÜ Platformu Sözcüsü Filiz Kocaboğa, “Gezici doktorlara CSÜS hizmetine özel ekipman bulunduran araç sağlanabilir ve hizmet bölgelerinde hastayla rahat irtibat kurabilecekleri mahremiyet alanları sağlanabilir. Gezici hekimliği, Daima Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezleri üstlenebilir ve bir uzman grup hizmetine dönüştürülebilir” dedi.

Çalıştayda halkın CSÜS hakkında bilgilendirilmesi ve farkındalığın artırılması maksadıyla TRT Sıhhat kanalının kurulabileceği teklifinin getirildiğini aktaran Kocaboğa, sıhhat alanındaki mevzuatların alandan görüş alınarak düzenlenmesi ve mevcut mevzuatın takibi için de birtakım yükümlülükler olması gerektiğinide belirtti. (BSHA- Bilim ve Sıhhat Haber Ajansı)

BÜLTEN