Babaların “Çocuk Gelişiminde” Rolü Nedir?

tarafından
45
Babaların “Çocuk Gelişiminde” Rolü Nedir?

‘Çocuk gelişimi’ denildiğinde aklımıza birinci olarak anneler geliyor. Zira hamilelik, doğum ve emzirme üzere süreçlerin anneye ilişkin olması ve toplumsal cinsiyet rolleri de bu hususta bir etken olarak karşımıza çıkmaktadır. Lakin babaların’da çocukların gelişiminde çok değerli rolleri vardır.

Babaların çocuk gelişiminde üstlenmesi gereken rollerden bahseden Psikolog Sena Sivri, çocukların zihinsel ve ruhsal gelişiminde anneler kadar babaların da değerli bir yere sahip olduğuna belirterek, “Baba ile çocuk ortasında kurulan yanlışlı bağlantı çocuğun hayatını olumsuz tarafta etkileyebiliyor. O denli ki cinsel kimliğini geliştirmesi, dünya üzerinde kendini inançlı ve pahalı hissetmesi, otorite ve hudutları kabulü, akademik başarısı, toplumsal ilgileri ile kendilik algısı üzerinde sorunlara ve gelişimsel aksamalara yol açabiliyor. Sağlıklı kurulan baba – çocuk ilgisi ise tüm gelişimsel, toplumsal ve akademik alanlarda çocuğun kendilik algısının güçlenmesini ve sağlıklı gelişimini destekliyor” halinde sözlerde bulundu. Bununla birlikte son yıllarda annelerin çalışma hayatına daha fazla katılmaları, aile yapılarında oluşan değişim ile boşanmaların artması üzere etkenler nedeniyle babalık rolü çok daha kıymetli bir hale gelmiştir.

Bir baba olarak rollerim nedir?

  • Babasının sevgisini gösterdiği, bunu sözel ile davranışsal yollarla tabir ettiği, problemlerinde onu dinlediği ve desteklediği çocukların duygusal gelişimleri daha sağlıklı oluyor. çocuklar kendilerini inançta ve bedelli hissediyorlar. Bu hisler da hayat uzunluğu kuracakları münasebetlerin temeli için çok değerli bir rol üstleniyor.
  • Sağlıklı baba-çocuk ilgisi çocukların gelişim evrelerinde yaşadıkları zorluklarla kolay başa çıkmalarını sağlıyor. Babanın destekleyici yaklaşımı 6-12 yaşları ortasındaki çocukluk devrinde onları cesaretlendirirken, ergenlik çağında hislerini rahat tabir etmelerini, sorun çözme maharetlerini geliştirmelerini ve negatif hisleriyle başa çıkmalarını kolaylaştırıyor.
  • Uzman Psikolog Sena Sivri, “Babayla sağlıklı bağ kurulması ve desteklenildiğini bilmek onların özgüven ile motivasyonlarını güçlendiriyor. Tıpkı vakitte çocukların sağlıklı bir rol model edinmelerini ve maksat koymalarını sağlıyor. Bunların yanı sıra daha fazla çalışmalarına ve motive olmalarında tesirli oluyor. Tüm bunlar da çocukların akademik muvaffakiyetlerini artırıyor. ” dedi.
  • Sivri, baba ile kurulan sağlıklı bağlantı çocukların toplumsal ortamlarda kendilerini daha inançlı hissetmelerini sağladığını belirterek, “Ayrıca çocuğun daha girişken olmasına ve sağlıklı yeni ilgiler kurmasına takviye oluyor” diyor.
  • Sağlıklı baba çocuk alakası, çocuğun kendi kimliğini keşfetmesi için de çok kıymetli. Babayla kurulan bağda çocuğun yaşayacağı sorunların bu süreci zorlaştırdığına işaret eden Uzman Psikolog Sena Sivri, “Problem yaşayan çocuklar, bilhassa erkek çocuklar kimlik buhranı yaşayabiliyor, bu sürecin gelişmesinde gecikmeler gözlenebiliyor” diyor.
  • Çocuklar bağlantılara dair algılarını anne-babalarının bağını gözlemleyerek öğreniyorlar. Rol model olarak seçtikleri ebeveynin davranışlarını modelleyip buna nazaran kendi tavırlarını belirliyorlar. Babanın anneye ilgili sevgi dolu ve destekleyici yaklaşımını gözlemleyen çocuklar, ileride kendi partnerlerine de benzeri formda yaklaşıyorlar. Aksi istikamette gözlemleyen çocuklar ise münasebetlerinde sorunlu, uzak ve kaçıngan tavırlar sergileyebiliyorlar.Baba çocuğunu yüreklendiren ve cesaretlendiren olduğu üzere birebir vakitte hudut ve kural koyucudur da. Bu nedenle babayla kurulan sağlıklı münasebet çocuğun hem kendi hudutlarını muhafazasında ve oburlarının sonlarına duyacağı hürmette hem de otorite figürlerine dair bakışında büyük ehemmiyet taşıyor. (BSHA- Bilim Ve Sıhhat Haber Ajansı)

BÜLTEN