Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Kontratlı İşçi Alımı Sonuncu Sonuçlara Ait Duyuru

tarafından
46
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Kontratlı İşçi Alımı Sonuncu Sonuçlara Ait Duyuru

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Kontratlı İşçi Alımı Sonuncu Sonuçlara Ait Duyuru

Kurumumuz merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü hususunun (B) fıkrası ile Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ait Esaslar’ın Ek 2’nci unsurunun (b) fıkrası kapsamında, 111 müdafaa ve güvenlik vazifelisi ile 89 takviye işçisi (aşçı, paklık görevlisi) olmak üzere toplam 200 kontratlı işçi alımına Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı (CBİKO) aracılığıyla Meslek Kapısı üzerinden online olarak başvuran ve ilanda belirtilen müracaat kurallarını taşıyan adaylardan KPSS (B) kümesi puan sıralaması ve tercihleri temel alınarak en yüksek puandan başlamak suretiyle belirlenen ön kıymetlendirme sonuçları, 22.07.2022 tarihinde açıklanmıştır.

Asil olarak yerleşmeye hak kazanan adayların aşağıda istenilen belgeleri05.08.202219.08.2022 tarihleri ortasında Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İşçi Dairesi Başkanlığına (Emniyet Mah. Mevlana Bul. No:42 Yenimahalle/ANKARA)  şahsen getirmeleri yahut posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir. 19.08.2022  cuma günü mesai bitimine (17:30) kadar istenilen dokümanları teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.

Asil olarak yerleşmeye hak kazanan adaylardan mühleti içinde istenilen evrakları tamamlayarak teslim etmeyen, çeşitli nedenlerle misyona başlamayan ve sonuncu sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 6 (altı) ay içerisinde vazifesinden ayrılan adayların yerine yedek adaylardan atama yapılabilecektir. Yedek adaylardan atama sırası gelen adaylar için duyuru yapılacak olup ilgililere ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır.


 İSTENİLEN EVRAKLAR:


1. Müracaat Dilekçesi

2. KPSS Sonuç Belgesi

3. Diploma aslı yahut (noter, mezun olunan okul ya da Kurumumuz tarafından) onaylı örneği (diplomanın düzenlenmemiş olması halinde, tahsil durumunu belirtmek üzere adabına nazaran verilmiş ve daha sonra diploma yahut örnekleriyle değiştirilecek evrakın noterden yahut mezun olunan okuldan ya da Kurumumuz tarafından onaylı örneği)

4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

5. Arşiv Araştırması Formu (2 nüsha, arşiv araştırması formu doldurma talimatına uygun olarak doldurulacaktır.)

6. Askerlik Durum Dokümanı (e-Devlet Kapısı “www.turkiye.gov.tr” adresinden alınan.)

7. Kontratlı durumlara asil olarak yerleşmeye hak kazanan lakin askerde olan yahut asker sayılan adayların, son müracaat tarihine kadar, aşağıda istenilen dokümanlar ile birlikte askerde olduklarına dair dilekçeyi sunmaları ve atanmalarına pürüz diğer bir konu bulunmaması halinde, askerliklerinin bitiminin akabinde, terhis evrakları ile birlikte müddeti içerisinde müracaatta bulunmaları halinde, atamaları yapılabilecektir. Adaylar, askerlik misyonunu yaptıkları yerden alacakları, asker olduklarını ve beklenen terhis tarihlerini belirten belgeyi de dilekçelerine ekleyeceklerdir.

8. 4 adet Fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş, Kılık Kıyafet Yönetmeliğine uygun.)

9. Mal Bildirimi Formu  (Tek kağıda arkalı-önlü olarak çıktı alınıp doldurulacaktır.)

10. Sıhhat Heyeti Raporu: Sıhhat Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastaneleri tarafından düzenlenecek sıhhat şurası raporu,

(Koruma ve Güvenlik Vazifelisi konumu için Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına Ait Yönetmeliğin 18. unsurunda belirtilen “özel güvenlik vazifelisi olur” ibareli sıhhat şurası raporunun aşağıda belirtilen konuları da içermesi gerekmektedir;

a) Psikiyatri: Psikiyatrik bir hastalık yahut kişilik bozukluğu (Psikopati); alkol ve uyuşturucu bağımlılığı olmamak,

b) Nöroloji: Özel güvenlik hizmetini yerine getirmesine pürüz teşkil edebilecek nörolojik rahatsızlığı olmamak,

c) Göz: Görme pürüzü yahut gece körlüğü olmamak,

ç) Kulak Burun Boğaz (KBB): Özel güvenlik hizmetini yapmasına pürüz teşkil edebilecek işitme kaybı olmamak,

d) Sıhhat şurası raporu uzunluk ve kilo bilgilerini içermesi gerekmektedir.)

11. Müdafaa ve Güvenlik Çalışanı için; silahlı yahut silahsız özel güvenlik vazifelisi kimlik kartının (noter, belgeyi veren kurum ya da Kurumumuz tarafından) onaylı sureti.

12. Aşçı konumunu asil kazanan adaylar için meslek kodunu gösterir SGK hizmet dökümüyle birlikte resmi yahut özel kuruluşlardan müracaat tarihleri içerisinde alınmış iş tecrübe evrakı (SGK hizmet dökümünde e-Devletten alınan kare kodlu evraklar kabul edilecektir.)

NOT: Adayların yerleştirme süreçleri tamamlandıktan sonra kendilerine ayrıyeten yazılı tebligat yapılacaktır. (BSHA)