“TTB İnsan Hakları İhlalleri Tabip Tavır Belgesi” Tekrar Paylaşıldı!

tarafından
38
“TTB İnsan Hakları İhlalleri Tabip Tavır Belgesi” Tekrar Paylaşıldı!

Son günlerde süratle artan cezaevlerinde hak ihlalleri müracaatları üzerine TTB, “İnsan Hakları İhlalleri ile İlgili Doktor Tavır Belgesi”ni yine paylaştı.

TTB İnsan Hakları İhlalleri Tabip Tavır Belgesi’ni tekrar paylaştı. Türk Tabipleri Birliği (TTB); cezaevlerinden gelen şikayetlerin ve şahısların gözaltı muayenelerinde yaşadıkları sıkıntılara dair müracaatların son periyotta artması üzerine “İnsan Hakları İhlalleri ile İlgili Doktor Tavır Belgesi”ni güncelledi. Güncellenmiş tavır evrakı, 27 Haziran 2022 günü hem Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’ne gönderildi hem de vilayetlerdeki başhekimlikler ve cezaevi müdürleri ile paylaşılması için tabip odalarına iletildi.

Kelepçeli muayene zorlaması, kolluğun muayene sırasında içeride bulunma ısrarı, muayenelerin tüm basamaklarının gerçekleştirilmemesi, isimli muayene formlarında yakınmaların yer almaması, ruhsal değerlendirmenin yapılmaması ve vücut muayenesi ile sistem muayenelerinde bulguların kâfi seviyede tanımlanmaması üzere şikayetlerin sıralandığı yazıda “Sağlık hizmetlerine erişim ve ömür hakkı, mahpuslar için de en temel haktır. Bu nedenle cezaevinde bulunan tutuklu ve mahkumların de sıhhat hizmetlerine erişim ve hayat haklarının korunması tüm hukuk devletlerinde yasal teminat altındadır ve bu hakkın korunması için gerekli tedbirlerin alınması devletlerin sorumluluğundadır. Cezaevine girmiş bir kişi alıkonulma nedeni ne olursa olsun, sıhhat hizmetlerine erişim ve ömür hakkından yoksun bırakılmamalıdır. TTB olarak herkesin her şartta başta sıhhat hakkı olmak üzere insan olmaktan kaynaklanan haklarını savunuyor, hak ihlalleri ve berbat muameleye karşı gayretimizi sürdürüyoruz” diye tabir edildi.