TTB, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Harekette

tarafından
39
TTB, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Harekette

Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi’nde sıhhat çalışanı iki hasta yakınının saldırısına uğradı. Bunun üzerine, 9 Haziran 2022 günü hastane önünde bir basın açıklaması düzenlendi. Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Kurulu üyesi Dr. Halis Yerlikaya da basın açıklamasına katıldı.

Diyarbakır Tabip Odası Dr. Elif Turan tarafından Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ nde okunan açıklamada hastanelerin inançlı çalışma ortamlarına dönüştürülmesi gerektiğini fakat iktidarın sıhhatte şiddeti azaltmak yerine şiddet sarmalını büyütecek bir tavırda ısrarcı olduğunu vurgulandı. Turan, “Sağlıkta şiddetin ana kaynağı olan neoliberal sıhhat siyasetlerinden derhal vazgeçilmesini, sıhhatte şiddet için TTB’nin teklifleri çerçevesinde tesirli yasa çıkarılmasını, sıhhat kurumlarında şiddeti önleyen fizikî değişiklikler yapılmasını, inançlı işyerleri oluşturulmasını, iş ömründe şiddet ve tacize karşı ILO 190 Sözleşmesi’nin imzalanmasını talep ediyoruz” halinde konuştu.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINI KÖLE OLARAK GÖREN SİYASETLER ŞİDDETİN KAYNAĞI

TTB Merkez Kurulu üyesi Dr. Halis Yerlikaya, hastaneleri işletme, hastaları müşteri, tabiplerin ve sıhhat çalışanlarını ise köle olarak gören neoliberal sıhhat siyasetlerinin şiddetin kaynağı olduğunu söyledi. Sıhhatte şiddet meselesinin yalnızca maddelerle çözülemeyeceğini de tabir eden Yerlikaya, “Sağlıkta şiddetin fakat sıhhatte dönüşüm siyasetlerinin yarattığı bu yıkımın bütün sonuçlarıyla birlikte ortadan kaldırılmasıyla önleneceğini biliyoruz” diye konuştu. (BSHA- Bilim ve Sıhhat Haber Ajansı)