Takımsız Usta Öğreticileri Sendika Üyesi Olabilecek

tarafından
50
Takımsız Usta Öğreticileri Sendika Üyesi Olabilecek

Eğitim-Bir-Sen’in, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde misyon yapan kadrosuz usta öğreticinin sendika üyeliğinin, kamu patronu tarafından personel sayıldığı gerekçesiyle reddi üzerine açtıığı davada, Yargıtay, usta öğreticinin 4857 sayılı Kanun kapsamında personel sayılmadığı, statü hukukuna tabi olduğu, 4688 sayılı Kanun kapsamında kamu vazifelisi olarak sendikaya üye olabileceğinin tespitine karar verildi.

Sendika, takımsız usta öğreticilerin sendika üyesi olamaması konusunda yeni alınan kararı açıkladı. Sendika, “Eğitim-Bir-Sen olarak, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde misyon yapan takımsız usta öğreticinin sendika üyeliğinin, kamu patronu tarafından emekçi sayıldığı gerekçesiyle reddi üzerine açtığımız davada, Yargıtay, usta öğreticinin 4857 sayılı Kanun kapsamında personel sayılmadığı, statü hukukuna tabi olduğu, 4688 sayılı Kanun kapsamında kamu vazifelisi olarak sendikamıza üye olabileceğinin tespitine karar verdi.” sözlerini kullandı.

Yargıtay Ne Dedi?

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, kararında, “Taraflar ortasında iş mukavelesi bulunmadığı, çalışma ilgisinin idarece yapılan görevlendirmeye dayalı olduğu, vazifeye alınma, çalışma şartları ile ödenecek fiyatın statü hukuku içinde düzenlendiği anlaşılmaktadır. Bu prestijle taraflar ortasındaki bağ statü hukukuna tabi olup, Toplumsal Güvenlik Hukuku açısından primlerin Toplumsal Güvenlik Kurumu’na ödenmesi, davacının özel hukuk kapsamında kontrat ile çalıştığını göstermez. Davacı sendikanın tespit istemine mevzu usta öğreticinin Halk Eğitim Merkezindeki çalışmasının iş kontratına dayanmadığı, usta öğreticinin 4857 sayılı Kanun kapsamında personel sayılmadığı açık olup … usta öğretici olarak misyon yapan kamu görevlisinin üyelik başvurusu sendika tarafından kabul edilmiş olmakla üyeliğin kazanılması noktasında bir tereddüt bulunmamaktadır. …Davalı bakanlığa bağlı halk eğitim merkezinde çalışan usta öğreticinin, 4688 sayılı Kanun kapsamında kamu vazifelisi olarak davacı sendikaya üye olabileceğinin tespitine karar verilmesi gerekir” münasebetine yer verdi. (BSHA- Bilim Ve Sıhhat Haber Ajansı)