Sıhhatte Şiddet Raporu 2022

tarafından
45
Sıhhatte Şiddet Raporu 2022

Sağlıkta Şiddet Raporu 2022. Sağlık Sen, bir türlü önlenemeyen sıhhatte şiddet hakkında bir rapor paylaştı.

Dr. Ekrem Karakaya’nın Öldürülmesi

Sendikanın açıklamasında, “Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet aralıksız devam ediyor. Kamuoyu, neredeyse her gün ses getiren bir şiddet olayına şahitlik ediyor. Durumun vahameti, Konya Kent Hastanesi’nde misyonlu Hekim Ekrem Karakaya’nın misyonu başındayken, bir hasta yakınının silahından çıkan kurşunlarla katledilmesiyle bir kere daha herkes tarafından hatırlanmış oldu. Bu elim olay,  şiddete karşı cezai müeyyidelerin artırılmasının, sorunun tahlili yolunda çok da optimist olunmaması gerektiğini ortaya koymuş oldu. Zira sıhhatte şiddet sorunu, yılları bulan ihmaller nedeniyle çok taraflı çok boyutlu bir kangrene dönüşmüş durumda. Sağlık-Sen’in yapmış olduğu araştırmalara nazaran, her dört sıhhat çalışanından biri, fizikî şiddete uğruyor. Tehdit, küfür ve hakaret üzere şiddet çeşitleriyle ise bu oran katlanıyor. Acilen yapılması gereken, şiddete karşı hassaslığı artıracak toplumsal seferberliktir. Resmi ya da özel tüm kurum ve kuruluşlar, bu süreçte etkin rol almalıdır” denildi.

Hastane Girişlerine X-Ray Cihazı

Sendika yetkilileri, Sıhhat Bakanlığının hastane kapılarına x-ray aygıtı yerleştirmesini, “geç de olsa değerli bir adım” diye nitelendirdi. Sendikanın Sıhhatte Şiddet Raporunda şu ayrıntılar yer aldı, “Buna paralel atılması gereken bir öteki adım da sıhhat merkezlerinde güvenlik önlemlerinin en üst seviyede sağlanması olmalıdır. Bakanlığın, Hekim Ekrem Karakaya’nın öldürülmesinden sonra kimi hastane girişlerine X-Ray aygıtı yerleştirmeye başlaması, geç de olsa değerli bir adımdır. Şiddet tüm sıhhat çalışanlarını gaye aldığı için bu uygulamaya ülke genelinde tüm sıhhat merkezlerini dahil etmek gerekmektedir. Bunlara ilaveten bir an evvel güvenlik önlemleri de artırılmalıdır. Güvenliği sağlamakla misyonlu çalışanında yetkileri bu kapsamda genişletilmelidir. Şiddet uygulayanların kıymetli bir kısmının hasta yakını olduğunu dikkate alacak olursak, muayene alanlarına birden fazla hasta yakınının girişine müsaade verilmemelidir. Şiddetin en çok yaşandığı acil servislerdeki yoğunluğun azaltılması gayesiyle da bu ünitelerde ek önlemler alınmalıdır. Bu adımlar atılmayıp, şu ana kadar olduğu üzere çalışanlar yazgılarına terkedilirlerse, sıhhat hizmet zincirinin karşı karşıya olduğu tehdit daha da büyüyecek ve maalesef çalışanların sistemden kopuşu hızlanacaktır”

Sağlıkta Şiddet Olayları Doruğa Çıktı

Tüm bu değerlendirmeler ışığında Haziran ayına baktığımızda, şiddet olaylarının tepeye tırmandığını görüyoruz. Ay boyunca 32 şiddet olayı yaşandı. 47 saldırgan tarafından gerçekleştirilen bu olaylarda, 42 sıhhat çalışanı mağdur oldu. Daha evvelki aylarda olduğu üzere şiddet olaylarının failleri genel prestijiyle yeniden tıpkı kimseler. Ay içerisinde yaşanan 32 şiddet olayının 26’sına hasta ve hasta yakınları neden oldu. Bu durum, sıhhat çalışanlarını daha derinden yaralamaktadır. Diğer 6 şiddet olayının 5’ine kendini bilmez şahıslar sebebiyet verirken, 1’ine de bir yöneticinin neden olduğu tespit edildi. Ay boyunca yaşanan 32 hadisenin 28’i hem kelamlı hem fiili, 4’ü ise kelamlı olarak vuku buldu. Şiddet olaylarının adresi ise genel prestijiyle tekrar değişmedi. 32 şiddet olayının 29’u hastanelerde, 1’i aile sıhhati merkezinde, 1’i eczanede, 1’i ise alanda yaşandı. Haziran ayında 22 hekim, 10 hemşire, 3 güvenlik vazifelisi, 2 eczacı, 5 başka sıhhat çalışanı şiddete maruz kaldı. Şiddet hadiselerine yol açan 47 saldırganın 14’ü hakkında rastgele bir süreç yapılmadığı görüldü. Gözaltına alınan 10 saldırgan ise özgür bırakıldı. 11 saldırgan hakkında soruşturma başlatılırken, 12 saldırgan da tutuklandı. Öte yandan Haziran ayı içerisinde İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi, şiddete karşı kıymetli bir karara imza attı. İstanbul Haseki Araştırma ve Eğitim Hastanesi İsimli Tıp Ünitesinde, 27 Mart’ta bir doktora bıçakla saldıran K.A, silahla tehdit cürmünden 3 yıl mahpus cezasına çarptırıldı. Cezada rastgele bir indirime gidilmedi.

Genel Lider Durmuş: Şiddet Sıhhat Sistemini Tehdit Ediyor

Raporu kıymetlendiren Sağlık-Sen Genel Lideri Semih Durmuş, şu tabirleri kullandı: “Çalışanları amaç alan şiddet her geçen gün derinleşen bir sorun olarak sıhhat sistemini tehdit etmektedir. Tabip Ekrem Karakaya’nın katledilmesi bu durumun ne kadar önemli olduğunu gözler önüne sermiştir. Bu ve benzeri olaylar nedeniyle, sıhhat çalışanları işlerine korkarak masraf oldular. Meselenin bu noktaya gelmesinde, hatalı aramayı bir tarafa bırakıp, sorunun kökten tahlili için herkesin seferber olması lazım. Bunun için öncelikli misyon Sıhhat Bakanlığına düşmektedir. Sorunun kökten tahlilinin yegane yolu, toplumsal hassaslığı artırmaktır. Cezalar ne kadar artırılırsa arttırılsın, maalesef caydırıcı olmuyor. Bu nedenle toplumsal hassaslık kuraldır. Bunun yanında, sıhhat merkezlerinde güvenlik önlemlerini artırmak gerekmektedir. Bu kapsamda, Bakanlığın kimi hastane girişlerine teknolojik sistemler kurması, değerli bir adımdır. Bu uygulamanın ivedilikle yurt geneline yayılması gerekmektedir”

(*) Bu Rapor, kamuoyuna yansıyan olaylar temel alınarak hazırlanmıştır.