Sıhhatte Mobbinge İtiraz

tarafından
41
Sıhhatte Mobbinge İtiraz

Sağlıkta Mobbinge İtiraz. Türk Sıhhat Sen olarak 112 Acil Sıhhat Hizmetleri kapsamında ambulansların ön kabinine kamera yerleştirilme uygulaması hakkında itirazda bulunuldu

Ambulanslarda misyon yapan çalışanın kamera vasıtasıyla istekleri olmaksızın 24 saat izlendiği ve bu suretle kamusal alanda da olsa özel hayatlarının ihlal edilmesi sebebiyle uygulama için Acil Sıhhat Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne itiraz edildi. Kelam konusu uygulama ile vazifeleri esnasında meydana gelebilecek kazaların yalnızca işçi kaynaklı bir durum üzere görülmektedir. Bu istikamette tedbirler alınması yerine bu mevzuda işçinin eğitimine, araçların bakım ve güvenliğinin sıkı takip edilmesi istikametinde kararlar alınması, kazaların sebep ögesinin yalnızca bireyler olarak görülmeyip karayolları ve kullanılan araçların da büyük bir tesire sahip olduğu vurgulandı.

Personel’in Kamera ile izlenmesi Hukuka Aykırı

Bu kapsamda kamusal alanda da olsa özel hayatın kapalılığı hakkı kapsamında kıymetlendirilmesi gerektiği, kamera ile izlenmeye işçinin isteğinin olmaması, uygulamanın yasal desteğinin bulunmaması ve alınan imgelerin ileride öbür bir formda kullanılmayacağına dair bir garantinin olmaması durumları göz önüne alındığında çalışanın kamera ile izlenmesi uygulamasının hukuka ve hakkaniyete muhalif olduğu vurgulanmıştır.