“Sağlık Bakanlığını Sıhhatte Şiddeti Önlemek İçin İşbirliğine Çağırıyoruz”

tarafından
47
“Sağlık Bakanlığını Sıhhatte Şiddeti Önlemek İçin İşbirliğine Çağırıyoruz”
Sağlık Emek ve Meslek Örgütlerinden Davet: ‘Sağlık Bakanlığını Sıhhatte Şiddeti Önlemek İçin İşbirliğine Çağırıyoruz’

Meslek Örgütlerinden Sıhhatte Şiddet Raporu
Sağlık emek ve meslek örgütlerinin temsilcileri şiddetin önlenmesine yönelik idari düzenlemeler hakkındaki değerlendirmelerini iletmek ve işbirliği davetinde bulunmak üzere Sıhhat Bakanı Dr.Fahrettin Koca ile görüşme taleplerini içeren dilekçeyi, Sıhhat Bakanlığına sundu. Bakanlık önünde sıhhat emek ve meslek örgütleri ismine kelam alan TDB Genel Sekreteri K.Tümay İmre, ‘Bildiğiniz üzere Sayın Bakandan daha evvel de randevu talebinde bulunduk lakin bugüne kadar olumlu bir sonuç alamadık o yüzden talebimizi bugün elden teslim etmek istedik. Bilhassa sıhhatte şiddet konusunda biz emek ve meslek örgütleri olarak her türlü işbirliğine hazır olduğumuzu, bilhassa Sayın Bakanla bu yüzden görüşmek istediğimizi belirtmek istiyorum. Son yıllarda bilhassa de son aylarda uygunca tırmanan her tıp sıhhat çalışanının dehşetle vazife yapmak zorunda kaldığı şiddet ortamının çözülmesi için kendi tekliflerimizi, Bakanlığımızla birlikte ortak yapabileceklerimizi ve geleceğe dönük olarak artık şiddetin ve bu riskin ortadan kaldırılması için her türlü işbirliğine hazır olduğumuzu bilhassa tüm örgütler olarak bildiriyoruz ve Sayın Bakan’dan en kısa müddette bir cevap bekliyoruz.’diye konuştu.
Sağlık Çalışanlarının Canına Tak Etti

Daha sonra hususla ilgili TDB Genel Lideri A.Tarık İşmen, Genel Sekreteri K.Tümay İmre, ve Merkez İdare Heyeti Üyesi Burak Saran ile TTB Genel Sekreteri Prof.Dr.Vedat Bulut, SHUDER Genel Lideri Ramazan Yüksel ve SES Merkez İdare Heyeti Üyesi Sıddık Akın’ın iştirakleriyle TDB merkezinde ortak bir basın açıklaması düzenlendi. TDB Genel Lideri A.Tarık İşmen burada yaptığı konuşmada “Son periyotta artan ve hayatımızdan yaklaşık olarak 5-6 yıldır çıkarmaya çalıştığımız sıhhatte şiddet, artık sıhhat meslek örgütlerinin tüm çalışanlarının canına tak etmiştir. Sıhhat meslek örgütleri olarak bahse tahlil bulmak ve mevzuyu bir halde Türkiye’nin gündeminden çıkarmak istiyoruz. Bunun için Sayın Sıhhat Bakanımızdan yazılı olarak başvurduğumuz randevu talebimizi bugün bir sefer daha Sıhhat Bakanlığı’na giderek  ilettik. Sıhhat meslek örgütlerinin bileşenleri olarak bu randevunun bir an evvel gerçekleşmesini talep ediyoruz zira sıhhatte şiddet genel olarak ülkenin damarlarına işlemekte ve sıhhatte şiddet ile birlikte şiddet algısı güya olağanlaşmaya dönmek üzeredir. Bunun bir an evvel son bulmasını istiyoruz ve bununla ilgili Sayın Sıhhat Bakanının ve Sayın Adalet Bakanının Sayın Cumhurbaşkanının talimatını dikkate alarak ve süratle hayata geçirerek, bunun tahlilini meslek örgütleri ile birlikte yapması gerektiğini düşünüyoruz. Sıhhatte şiddete karşı hassaslığın toplumun her bölümünde hissedilmesini ve toplumun her bölümünün buna karşı çıkmasını istiyoruz.” diye konuştu.

Sağlık emek ve meslek örgütlerinin taleplerini içeren dilekçe, TTB Genel Sekreteri Prof.Dr.Vedat Bulut tarafından okundu.

21.07.2022Sayın Bakan,

Sağlık Bakanlığını Sıhhatte Şiddeti Önlemek İçin İşbirliğine Çağırıyoruz.

2020 yılında beyaz kod başvurusu sayısı 11.942, bunun yaklaşık 2.250’si fizikî şiddet olarak kayıtlara geçmiştir.

Sağlık çalışanlarının yıllar içinde değersizleştirilmesi, çalışma şartlarının ağırlaşması ve toplumdaki şiddet davranışının yaygınlaşmasıyla çalışma ortamlarımız artan şiddetle gitgide inançsız hale gelmiştir. Son iki yıldır ise global bir salgının içinde tüm salgın idaresinin de sıhhat çalışanlarına yüklenmiş olmasıyla hayati tehlike korkusu giderek derinleşmiştir.

Diğer yandan sıhhat çalışanlarının son birkaç yılda yurtdışına gitme oranı giderek büyümektedir. Bu oranın artışının temelinde;  kışkırtılmış sıhhat talebiyle meslektaşlarımıza nitelik yerine niceliği dayatan, dayanışma yerine müsabakaya zorlayan bir sistemin çalışma ortamında yarattığı sıhhatsiz şartların yanı sıra artık idare erkince de kanıksanan, nedeni sorgulanmadığı için arkası kesilmeyen toplumsal cinnetin günahsızlar üzerindeki ruhsal ve fizikî şiddetin önlenmesi için kâfi ve caydırıcı hukuksal düzenlemelerin yapılmamasıdır.

Yaşamımızı tehdit eden,  ailelerimizi de içine alan endişe ve telaş kaynağı şiddetin artık hayatımızdan çıkmasını istiyoruz.

Sayın Bakan,

Şiddetin önlenmesine yönelik idari düzenlemeler hakkındaki değerlendirmelerimizi iletmek üzere “Sağlık Emek ve Meslek Örgütlari”  SEMÖ örgütleri; Türk Dişhekimleri Birliği, Türk Tabipleri Birliği, Türk Hemşireler Derneği, Sıhhat ve Toplumsal Hizmet İşçileri Sendikası, Toplumsal Hizmet Uzmanları Derneği, Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği olarak bizlere randevu verilmesini bilgilerinize sunarız.

SEMÖ Temsilcileri

Kaynak (Şiddet Sayıları):  Sağlık-Sen “2021 Yılı Sıhhatte Şiddet Raporu”

TTB Genel Sekreteri Prof.Dr.Vedat Bulut, bu randevu talebinin sıhhat emek ve meslek örgütleri tarafından istendiğini lakin randevu verildiğinde öbür sıhhat emek ve meslek örgütlerinin bileşenlerine de bildirerek Bakanlığa topluca gidileceğini söz etti.

SHUDER Genel Lideri Ramazan Yüksel de yaptığı konuşmada; ‘Sağlıkta şiddet bir an evvel sonlandırmalı zira gitgide can alıcı formda hücumlar artıyor. Biz Toplumsal Hizmet Uzmanları olarak bilhassa, uygulanan toplumsal ve ekonomik siyasetlerin şiddeti arttırdığını; toplumda genel olarak şiddete yönelmenin kelam konusu olduğunu düşünüyoruz. Sıhhat alanında bilhassa sıhhat hizmetlerinin aksaması nedeniyle hastalar ve hasta yakınları sistemden memnuniyetsizliklerini direkt sıhhat çalışanlarına yöneltmektedirler. Bunun bir an evvel önlenmesi gerekiyor. Bunun, topyekün hem kamu kurumlarının hem de meslek örgütlerinin işbirliğiyle alınacak önlemlerle çözüleceğini düşünüyoruz.’

Sağlık Hizmetlerine Erişilememe Hali

SES Merkez İdare Konseyi Üyesi Sıddık Akın ise yaptığı konuşmada; “Aslında sıhhat alanında şiddet demek bile gerçek değil, sıhhat işçilerine yönelik sıradanlaştırılmaya çalışılan bir şiddet görüyoruz. Ve son yıllarda bu gitgide yaygınlaşmaya başlıyor. Elbette ki biz bunun sıhhatte dönüşüm programı ile olan kontağını biliyoruz. Dilekçemizde de söz ettiğimiz üzere sıhhat emek mesleklerinin değersizleştirilmesi, kışkırtılmış sıhhat talebi, bir oburu bilhassa yöneticilerin, idarecilerin sıhhat işçilerine yönelik hürmetsiz lisanının de bunda katkısının olduğunu biliyoruz. Lakin birebir vakitte şunu da biliyoruz bizlerde sıhhat emek hizmeti üretenleriz ve hem sıhhat hizmeti de alanlarız. Doğal olarak bizlerde toplumun bir kesimiyiz. Ve sıhhat hakkı bağlamında da biz kıymetlendiriyoruz. Sıhhat hizmetlerine dönüşümle birlikte erişememe hali, kollayıcı sıhhat hizmetlerinin öncellenmemesi, insanların hasta olmasının engellenmesinin tümüyle Toplumsal Hizmet Uzmanları Derneği’nden arkadaşımızın da söz ettiği üzere birebir vakitte toplumsal bir hadise olarak da bizler kıymetlendirebiliriz.  Çünkü kâfi ve istikrarlı beslenemeyen, besine ulaşamayan, sağlıklı konutlarda yaşayamayan, sağlıklı hava, sağlıklı içme suyu alamayan, hatta siyasal ortamın yaşattığı şiddet bile sıhhatimizi olumsuz etkiliyor. O yüzden sıhhate bütünlüklü bir yaklaşımla, sıhhatte yaşanan bu şiddetin de önlenmesine yönelik niyetlerimizi, görüşlerimizi bütünlüklü olarak biz tabir etmek istiyoruz ve sorunun çözülmesi içinde Bakanlığın önünde de söz ettik hepimizin ismine  TTB Genel Sekreteri Vedat Bulut söz ettiler. Biz işbirliğine hazırız. Birlikte çalışmaya, birlikte çaba etmeye hazırız. Sonuçta bu halkta bizim halkımız, halkın da bir kesimiyiz. Sıhhat hizmetleri bizim içinde, tüm halk içinde hem nitelikli sıhhat hizmeti, hem bu nitelikli sıhhat hizmetini verirken de yurttaşlarımızla, vatandaşlarla birlikte yaşadığımız halkımızla en güzel diyalogla geçirecek bir süreç nasıl yaşanır buna ait görüşlerimiz var. Sıhhat sistemi bir sorun, bu sıhhat sisteminin de daima birlikte Bakanlığında dayanağıyla değiştirilmesine yönelik efor içerisinde olmamız gerektiğini düşünüyoruz.”dedi. (BSHA – Bilim ve Sıhhat Haber Ajansı)