Prostat Büyümesi Nedir ?

tarafından
46
Prostat Büyümesi Nedir ?

Prostat Büyümesi Nedir ? İyi huylu prostat büyümesi, erkek üreme sisteminin bir kesimi olan prostat bezinin çok büyüyerek idrar yolunu daraltması ve mesaneye baskı yapmasıyla ortaya çıkıyor.

Sosyal ve cinsel ömrü olumsuz etkileyen hastalık; akut üriner retansiyon yani mesane dolu olmasına karşın idrar yapamama, idrar yolu enfeksiyonları, mesane taşı, mesane hasarı ve böbrek hasarı üzere komplikasyonlara da yol açabiliyor.  Bu bahse dikkat çekmek hedefiyle hayata geçirilen proje vesilesiyle, Türk Üroloji Derneği Onursal Lideri Prof. Dr. Ateş Kadıoğlu ve Türk Üroloji Derneği Lideri Prof. Dr. Abdurrahim İmamoğlu, toplumsal ömrü olumsuz etkileyen hastalıkla ilgili değerli açıklamalarda bulundu.

 Prof. Dr. Ateş Kadıoğlu “Türkiye’de yaklaşık 11 milyon alt idrar yolu sistem semptomları olan hasta var”

Türk Üroloji Derneği Onursal Lideri Prof. Dr. Ateş Kadıoğlu, “Erkeklerde 50 yaşından sonra yüzde 50-75 oranında güzel huylu prostat büyümesine bağlı alt üriner sistem semptomları görülüyor. Türkiye’de Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) datalarına nazaran yaklaşık 11 milyon alt idrar yolu sistem semptomları olan hasta var. Aile hikayesi, diyabet, kalp hastalıkları ve ömür usulü prostat büyümesinin risk faktörleri ortasında yer alıyor ve 40 yaşından itibaren bu risk her sene daha da artıyor. Prostat büyümesi tedavi edilmezse idrar yolunun tıkanması, idrar yapamama ve ameliyat olunması ile sonuçlanıyor. Bu nedenle erkeklerin 50 yaşından itibaren kesinlikle tertipli olarak prostat denetimi için üroloji uzmanına başvurması gerekir. Türkiye’de ‘iyi huylu prostat büyümesi’ne bağlı alt idrar yolu semptomları yaşayan milyonlarca hasta, hayat kalitelerini düşüren rahatsızlıklarına karşın Üroloji uzmanlarına çeşitli sebeplerden dolayı danışmaktan çekiniyor. Birtakım hastalar bunu yaşlılığın olağan bir belirtisi olarak görürken, birtakım hastalar muayene prosedüründen, kimileri ise ameliyat dehşetinden muayene olmuyor. Halbuki, 40 yaşından itibaren prostat büyüme riski her sene artıyor.” dedi.

Böbrek İşlevlerini Bozabilir!

Türk Üroloji Derneği Lideri,Prof. Dr. Abdurrahim İmamoğlu “Bazı hastalarda böbrek işlevlerini bozarak hayatı tehdit edebilir. Prostat, idrar yolunun etrafını sardığı için büyüdükçe onu sıkıştırır ve mesaneden idrarın atılmasını zorlaştırabilir. İdrar boşaltılmasının güçleşmesi, artık idrar kalması ve tıkanıklık oluşması kimi hastalarda böbrek işlevlerinin da bozulmasına yol açarak hayatı tehdit edebilecek önemli durumların ortaya çıkmasına neden olabilir. Olağandan daha sık idrar yapma, gece idrar yapmak için sık sık uyanma, ani idrar yapma gereksinimi ve bu muhtaçlığın ertelenememesi, zayıf akımlı idrar ya da idrar yapmaya başlamadan evvel bekleme ve mesanenin tam boşalmadığını hissetme üzere durumları gözlemleyen erkeklerin kesinlikle bir üroloji tabibine başvurması gerekiyor.” diye konuştu.