Öğretmenlere Yönelik Atak ve Hakaretler Kabul Edilemez!

tarafından
48
Öğretmenlere Yönelik Atak ve Hakaretler Kabul Edilemez!

İktidarın Değil, Halkın Hizmetindeyiz! Öğretmenlere Yönelik Taarruz ve Hakaretler Kabul Edilemez!

Ülkemizde bir müddettir yaşanan ekonomik krizin tesiriyle iş ve ömür şartlarımız önemli manada ağırlaşmıştır. Gerek kamuda, gerekse özel bölümde çalışan bir milyonu aşkın eğitim işçisi uzun müddettir insanca yaşayacak fiyat ve insan onuruna yaraşır çalışma şartları taleplerini lisana getirmekte, çeşitli hareket ve etkinlikler yapmaktadır.

Özel Kesim Öğretmenleri Sendikası, minimum fiyatın bile altına düşen fiyatlara karşı ‘taban maaş’ talebiyle, özel okulların eğitim işçilerine düşük fiyat siyaseti başta olmak üzere, yasa dışı olmasına karşın zorla yaptırılan 10 aylık kontratlar, güvencesizlik ve uzun mesailere karşı Türkiye’nin birçok yerinden Ankara’ya gelmiş, Ulusal Eğitim Bakanlığı önünde basın açıklaması yapmak isterken polisin ağır akınıyla karşı karşıya kalmıştır. Hakları için gayret eden meslektaşlarımıza polisin zalimce saldırması ve biber gazı sıkarak birtakım meslektaşlarımızı gözaltına alması kamuoyunda büyük reaksiyon ile karşılanmıştır.

Öğretmene Yönelik Şiddet Ve Hakaret Kabul Edilemez!

Özel okul öğretmenlerinin kamudaki öğretmenlerle eşit fiyat almak istemeleri kadar haklı ve doğal bir talebin polis şiddeti ile engellenmek istenmesi açık bir hak ihlalidir ve kabul edilemez. İçişleri Bakanı’nın direkt bir bayan öğretmeni amaç gösteren açıklamaları, son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugün hakkını arayan öğretmenleri ‘çapulcu’ olarak suçlaması iktidarın öğretmenlere verdiği kıymeti bir defa daha göstermiştir.

Yıllardır lisana getirdiğimiz temel taleplerimiz karşılanmamış ve yaşadığımız problemlere kalıcı tahliller üretilmemiştir. Bir milyonu aşkın eğitim ve bilim işçisinin yaşadığı ekonomik, toplumsal ve mesleksel problemleri çözmek için adım atmayanların, gerçek sıkıntılarımızı görmezden gelenlerin, hakları için gayret eden ve taleplerini savunan öğretmenleri maksat göstermesi, hatta onları aşağılayıcı sözler kullanması kabul edilemez.

Öğretmenlerimize insanca yaşayabilecekleri, nitelikli hizmet verebilecekleri çalışma ve hayat şartları yaratılmalı; bunun için de başta maaşlar olmak üzere mesleksel ve özlük hakları insan onuruna yaraşır seviyeye yükseltilmelidir. Kaybedilme noktasına gelen mesleksel saygınlığın yine kazanılması için somut adımlar atılması gerekmektedir.

Hükümetin Değil, Halkın Öğretmenleriyiz!

Bizler, öğretmenlerin ‘hükümet memuru’ haline getirilmesini, öğretmen ve yönetici atamalarının siyasi torpillerin gölgesinde yapılmasını değil; nitelikli eğitimin nitelikli öğretmenle mümkün olabileceği gerçeğinden hareketle, çalışma ve hayat şartlarımızın güzelleştirilmesini istiyoruz. Şu çok yeterli bilinmelidir ki, dünyanın her yerinde eğitim işçileri siyasi iktidarlara değil; yalnızca ve yalnızca halka ve öğrencilerine karşı sorumludur. Öğretmenler, çaba tarihi boyunca hiçbir vakit iktidarın kapı kulu olmamış, bundan sonra da olmayacaktır. Yıllardır ülkenin dört bir yanında fedakârca misyon yaparken, aksi istikametteki tüm siyaset, uygulama ve dayatmalara karşın hükümetin değil, halkın öğretmeni olmak için çaba ettiğimiz bilinmelidir. Eğitim Sen yalnızca öğretmenlerin değil, makûs ve sıhhatsiz şartlarda çalışan; hakları gasp edilen; büsbütün hukuksuz siyasi kararlarla ihraç edilen, sürgün ve soruşturmalara maruz kalan bütün eğitim ve bilim işçilerinin; eğitim hakkından eşit şartlarda yararlanamayan milyonlarca çocuk ve gencimizin taleplerinin takipçisi olmayı sürdürecektir. Eğitim Sen olarak, bizlere dayatılan her türlü haksız ve hukuksuz uygulamanın, kamu-özel ayrımı yapmaksızın, eğitim ve bilim işçilerinin birleşik, örgütlü uğraşıyla kırılabileceğine inanıyor, haklarımız ve geleceğimiz için bütün eğitim ve bilim işçilerini birlikte gayrete davet ediyoruz. (BSHA)