Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneği Artırılmalıdır

tarafından
44
Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneği Artırılmalıdır

Öğretim yılına hazırlık ödeneği artırılmalıdır

Eğitim-Bir-Sen  Cumhurbaşkanlığı, Ulusal Eğitim Bakanlığı, Çalışma ve Toplumsal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’na başvurarak, öğretim yılına hazırlık ödeneğinin en az yıllık TÜFE değişim oranına tekabül eden meblağda artırılmasını talep etti.

Sendikadan hususla ilgili şu açıklama yapıldı,

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ek 32. hususunda, “Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı takımlarda vazifeli olup; fiilen öğretmenlik yapanlara (ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzmanı yardımcıları dahil) her öğretim yılında bir keze mahsus olmak üzere ve öğretim yılının başladığı ay içinde Ulusal Eğitim Bakanı tarafından belirlenecek tarihte Bakanlar Kurulunca belirlenecek ölçüde, öğretim yılına hazırlık ödeneği ödenir” kararı yer almaktadır.

Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna Ait Toplu Sözleşme

Diğer taraftan, 2022 ve 2023 yıllarını kapsayan Kamu Vazifelilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Toplumsal Haklara Ait 6. Devir Toplu Sözleşme’nin “Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna Ait Toplu Sözleşme” kısmının “Öğretim Yılına Hazırlık Ödeneği” başlıklı 11. hususunda, “657 sayılı Kanunun ek 32 nci hususunda öngörülen öğretim yılına hazırlık ödeneği; 2022 yılında 1.325 TL, 2023 yılında 1.400 TL olarak ödenir” kararı bulunmaktadır.

Danıştay 2. Dairesi’nin 24.09.20212 karar tarihli ve 2012/7631 Temel 2012/5556 Karar sayılı kararında da tabir edildiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun Ek 32. hususuna nazaran öğretim yılına hazırlık ödeneği, öğretmenlerin fiilen yürüttükleri misyonun gereği olarak öğretim yılı boyunca ortaya çıkabilecek ders araç ve gereçleri ile şahsi muhtaçlıklarının teminine katkıda bulunmak, böylelikle faal ve verimli çalışmalarına imkan sağlamak maksadıyla ödenmektedir. Fakat toplu mukavelenin akdedildiği 2021 Ağustos ayından bu yana TÜİK Temmuz 2022 bilgilerine nazaran TÜFE değişim oranları bir evvelki yılın (2021) Aralık ayına nazaran yüzde 45,72, bir evvelki yılın (2021) birebir ayına nazaran yüzde 79,60, on iki aylık ortalamalara nazaran yüzde 49,65 oranında artmış bulunmaktadır. Bu durum, 2021 Ağustos ayında akdedilen toplu mukavelede öngörülmüş öğretim yılına hazırlık ödeneği ölçüsünün satın alma gücünün, ödeneğin hedefini yerine getiremeyecek formda çok düşmüş olduğunu ortaya koymaktadır.

Bu nedenle, 657 sayılı Kanun’un ek 32. unsuru çerçevesinde 2022 ve 2023 yıllarını kapsayan Kamu Vazifelilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Toplumsal Haklara Ait 6. Periyot Toplu Sözleşme’nin “Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna Ait Toplu Sözleşme” kısmının 11. hususuna nazaran ödenmekte olan 2022 ve 2023 yıllarına münhasır öğretim yılına hazırlık ödeneğinin en az yıllık TÜFE değişim oranına tekabül eden fiyatta artırılması ve bu emelle ilgili toplu kontrat metninde değişiklik yapılması elzemdir. (BSHA)