Muğla-Marmaris-Bördübet Yangını Raporu 

tarafından
43
Muğla-Marmaris-Bördübet Yangını Raporu 

Muğla-Marmaris-Bördübet Yangını Raporu. Türk Tabipleri Birliği Olağandışı Durumlarda Sıhhat Hizmetleri Kolu ve Türk Tabipleri Birliği Merkez Kurulu yangınla ilgili ayrıntılı rapor hazırladı.

Muğla Orman Yangını Süratli Kıymetlendirme Raporu, 24 Haziran 2022 tarihinde yangın alanına giden TTB Olağandışı Durumlarda Sıhhat Hizmetleri Kolu ve Muğla Tabip Odası İdare Konseyi üyeleri tarafından hazırlandı. Raporda şu ayrıntılara yer verildi,

Muğla-Marmaris-Bördübet Yangını

“Muğla ili Marmaris ilçesi Amazon koyu Bördübet Yedi Adalar mevkiinde 21 Haziran akşam saatlerinde üç noktadan başladığı belirtilen yangın; sarp ve dağlık yerde genişleyerek yayılmıştır. Gece görüş helikopterleri olmadığı belirtilen yangında hava müdahalesi sabah başlamış; takımlar rüzgârın tesiriyle süratle yayılan yangını denetim altına alabilmek için ağır efor sarf etmiştir.

Kriz masasının yangından üç saat sonra birinci etapta Değirmenyanı’ndan Bördübet’e geçen yolda kurulduğu; yangının o bölgeye ilerlemesi üzerine Değirmenyanı’na taşındığı bilgisi paylaşılmıştır. İlçe sıhhat müdürlüğü, belediye, jandarma, AFAD, kaymakamlık, telekom, emniyet, Aydem, itfaiye, vilayet tarım ve orman müdürlüğü, Kızılay, UMKE gruplarının kriz masasında toplandığı ve yangınla uğraşın kriz masasından yönetildiği belirtilmiştir. Muğla Tabip Odası İdare Heyeti üyeleri kriz masasındaki meslektaşlarımızla daima irtibat sağlamış; yangın alanını ziyaret ederek sıhhat tarafından incelemelerde de bulunmuştur.

Muğla-Marmaris-Bördübet Yangını

Yangına müdahale eden takımlarda birinci derece yanıklar, duman soluma, göz kuruluğu görülmüştür. Bir orman personelinde yangına müdahale sırasında tibia fraktürü meydana geldiği belirtilmiştir. İnsan can kaybının yaşanmadığı, doğal hayattaki hayvanlarda önemli sayıda can kaybının olduğu, ağaç kaybının da çok fazla olduğu söz edilmiştir.

Muğla-Marmaris-Bördübet Yangını : 30 Hane Boşaltıldı

Yangın, ikinci gün Değirmenyanı’na yanlışsız ilerlemiş; yakındaki küçük yerleşim yerleri yaşlı nüfus öncelikli olmak üzere tümüyle tahliye edilmiştir. 115 hanenin boşaltıldığı; yaklaşık 30 hane halkının belediye araçlarıyla otellere kalanlarının ise akrabalarının yanına nakledildiği bilgisi paylaşılmıştır. Süreksiz barınma alanına muhtaçlık olmadığı tabir edilmiştir. Marmaris üzeri ağır dumanla kaplanmış; ziyan gören rastgele bir konut vs. olmamış; risk altındaki bir mesken için gerekli ziyan görmeden gerekli müdahaleler yapılabilmiştir. Dumandan etkilenmeyi azaltacak uygun maske temininde sorun yaşandığı gözlenmiştir.

Üçüncü gün Armutalan’a gerçek ilerleyen yangın söndürülmüş olarak değerlendirilirken rüzgarın da tesiriyle tekrar yayılmıştır. 4800 hektar ormanlık alanın etkilendiği belirtilen yangına tüm eforlara karşın 6 gün boyunca müdahaleler devam etmiştir. Yangın alanlarında 688’i Orman Genel Müdürlüğü işçisi olmak üzere toplam 2388 çalışanın çalıştığı belirtilmiştir. 172’si arazöz, 17’si dozer, 39’u iş makinesi olmak üzere toplam 363 aracın kullanıldığı yangında; 20’si helikopter, 14’ü uçak toplam 34 hava aracının da müdahalede bulunduğu bilgisi paylaşılmıştır.

Sağlık hizmeti sunan kurumlarının ziyan görmediği; sıhhat hizmetlerinde rastgele bir aksaklığın yaşanmadığı belirtilmiştir. Su kesintisi yaşanmadığı; kısmen elektrik ve internet kesintisi yaşandığı paylaşılmıştır. Tıbbi sarf ve başka materyallerde sorun yaşanmadığı lakin dumandan etkilenmeyi önleyecek maske temininde problemle karşılaşıldığı söz edilmiştir.

Yangınlardaki sayısal artışın nedeni olarak gösterilen iklim krizi; ulusal ve memleketler arası alanda hem bizlerin hem de yetkililerin sorumluluklarını artırmaktadır. Bu şuur ışığında ekolojik siyasetler üretilmesi gerekliliği unutulmadan kaybedilen orman alanlarının ranta kurban edilmeden bilimsel olarak tekrar ağaçlandırılmasının ehemmiyetini bir kere daha vurgulamak isteriz. (BSHA – Bilim ve Sıhhat Haber Ajansı)