Kanser Hastaları Fiyatsız Tedavi Hakkında Flaş Argüman !

tarafından
50
Kanser Hastaları Fiyatsız Tedavi Hakkında Flaş Argüman !

Kanser Hastaları Fiyatsız Tedavi Hakkında Flaş Tez ! Türk Tabipler Birliği özel hastanelerde kanser hastalarından fiyat alındığını, fiyat ödemeyenlere çok ileri tarihe randevu verildiğini öne sürdü. 

Sağlık hizmetlerinin herkes için eşit, nitelikli, parasız ve ulaşılabilir olmasını savunan Türk Tabipleri Birliği (TTB), birtakım özel sıhhat kurum ve kuruluşlarında kanser tedavileri için ek fiyat alındığına ve fiyat ödemeyen hastalara çok ileri tarihlerde randevu verildiğine dair bildirimler üzerine Sıhhat Bakanlığı’na ve tabip odalarına bir yazı gönderdi. Sosyal Güvenlik Kurumu Sıhhat Uygulama Tebliği’ne nazaran hastalardan kanser tedavisi (radyoterapi, kemoterapi, radyo izotop tedavileri) ile bu süreçlere ait sunulan sıhhat hizmetlerinden ek fiyat alınamayacağının hatırlatıldığı yazıda, bu tedavilerin hekimliğin dört temel prensibinden olan hastaya ziyan vermeme, hastaya fayda sağlama ve adalet prensiplerine uygun verilmesi gerektiği kaydedildi. Yazıda, mevzuata ters davrandığı bildirilen sıhhat kurum ve kuruluşu ile tabip hakkında gerekli disiplin süreçlerinin yapılması gerektiği kaydedildi.

Kanser Hastaları Fiyat Ödemesi Hakkında Mevzuat Ne Diyor ?

Bilindiği üzere Toplumsal Güvenlik Kurumu Sıhhat Uygulama Tebliği’nin 1.9.3 unsuru uyarınca sıhhat hizmeti sunucuları hastalardan, kanser tedavisi (radyoterapi, kemoterapi, radyo izotop tedavileri) ile bu süreçlere ait sunulan sıhhat hizmetlerinden ek fiyat alamazlar. Buna rağmen Birliğimize yapılan bildirimlerde, kimi özel hastanelerde verilen kanser tedavileri için ek fiyat alındığı ve fiyat ödemeyen hastalara çok ileri tarihlere randevu verildiği tabir edilmektedir. Tüm sıhhat kurumlarında olduğu üzere özel sıhhat kurum ve kuruluşları tarafından da yaşamsal değeri haiz bu tedavilerin mevzuata ve hekimliğin dört temel unsurundan olan hastaya ziyan vermeme, hastaya fayda sağlama ve adalet unsurlarına uygun halde verilmesi mecburidir. Buna ters davranış, mesleksel deontoloji bakımından kabul edilemeyeceği üzere hastaların sıhhat ve ömür hakkını ağır biçimde ihlal etmektedir. Bu nedenle özel sıhhat kurum ve kuruluşlarının, eşit ve adil bir hizmet sunumunun sağlanabilmesi ve hukuka tersliklerin tespiti hedefiyle münhasıran kanser tedavilerinin yürütümü tarafından denetlenmesi, mevzuata alışılmamış davranan sıhhat kurum ve kuruluşları hakkında gerekli yaptırımın uygulanması ve bu sıhhat kurum ve kuruluşlarının isimleri ile sorumlu doktorlarının isimlerinin disiplin süreçlerine temel olmak üzere tarafımıza bildirilmesini gereği için bilgilerinize sunarız. (BSHA – Bilim ve Sıhhat Haber Ajansı) Kaynak – TTB