Gecekondu Tıp Fakültesi ! (Özel Haber)

tarafından
43
Gecekondu Tıp Fakültesi ! (Özel Haber)

Gecekondu Tıp Fakültesi. Ankara Tabip Odası, Türkiye’deki tıp fakültelerini ve fakültedeki öğrencilerin hasta ile karşılaştığı Uygulama Hastanelerini mercek altına aldı. Sonuç, iki yeni tıp fakültesi dışında hiçbir fakültenin kendi hastanesi yok !

Tıp Fakültesi Kontenjanları Ne Olacak

Bir tanesi Cumhuriyet öncesi (İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi) olmak üzere Cumhuriyetin kuruluşundan AKP periyoduna kadar 43 Tıp Fakültesi açılmışken, bu siyasi iktidar vaktinde (İlk tıp fakültesini 2006 yılında açtıklarını da düşünürsek 2006-2021 yılları arasında) 15 yılda 48 Tıp Fakültesi (3 tanesi uluslararası) açılmıştır. Bu sayı yılda 3 tıp fakültesi açıldığı manasına gelmektedir.  Ayrıyeten 11 devlet ve 13 vakıf üniversitesi tıp fakülteleri hem İngilizce hem de Türkçe programlarına öğrenci almaktadır, yani Türkiye’de toplamda 152 tıp eğitimi programı bulunmaktadır. Geçen yıl 7 devlet 4 vakıf üniversitesi hariç tümü öğrenci kaydı almıştır. Bu yılki üniversite kontenjanları yeni açıklandı; 2022-2023 Akademik yılında bu kontenjanlara ne kadar müracaat yapılacağı birkaç ay içinde belirli olacaktır.

Tıp Fakültesi Hastanesi Sorunu

Tıp Fakültesi açmakta çok becerikli olan AKP hükümeti tıp fakültesi uygulama hastanesi açmakta tıpkı mahareti gösterememiştir.  Bu hastanelerin tıbbi-teknik donanımı, bilgi-birikime sahip teknik çalışanı, sıhhat çalışanları ve -olmazsa olmaz- öğretim elemanları/araştırma görevlilerini kapsayan akademik takımın oluşturulması konusunda beceriksizlikleri ortadadır. Mevcut hükümet uygulama hastanesi meselesini, eğitim araştırma hastaneleri yahut devlet hastanelerinin tabelalarını değiştirerek; aşmaya çalışmaktadır. Yeni açılan tıp fakültelerinden Balıkesir, Tekirdağ Namık Kemal ve Yozgat Bozok Üniversiteleri Tıp Fakülteleri dışında hiçbirinin kendi hastanesi yoktur.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve.Ortak Kullanım Sorunu

Sağlık Bakanlığı’na bağlı 61 EAH Sıhhat Bilimleri Üniversitesi ile 36 EAH de 33 devlet tıp fakültesiyle  ortak kullanımdadır. Ortak Kullanımda olan tıp fakültelerinin (Bolu izzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Marmara Üniversitesi Tıp fakültesi hariç) hiç birisinin Hastanesi yoktur. Sağlık Bilimleri Üniversiteleri ayrıyeten 4 EAH hariç tümünde ortak kullanım protokolü ile tıpta uzmanlık eğitimi programı da vermektedir. Bu hastanelerin dağılımı; Gülhane Tıp Fakültesi 10, Hamidiye Tıp Fakültesi 35 ve Hamidiye Memleketler arası Tıp Fakültesi 1, SBÜ Adana Tıp Fakültesi 1, SBÜ Bursa Tıp Fakültesi 2, SBÜ Kayseri Tıp Fakültesi 1, SBÜ İzmir Tıp Fakültesi 4, SBÜ Trabzon Tıp Fakültesi 2, SBÜ Erzurum Tıp Fakültesi 1 biçimindedir. Bu EAH ile ortak kullanımda olan Üniversite hastaneleri hem Tıp öğrencisi ve hem de Tıpta uzmanlık eğitimi programları vermektedir. En fazla uzmanlık program sayısı 583 program ile Sıhhat Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Tıp Fakültesi’ndedir, bunu 260 program ile Sıhhat Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, 77 program ile Hacettepe Üniversitesi Tıp fakültesi izlemektedir. En az program ise 1 program ile İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Karamanoğlu Üniversitesi Tıp Fakültesidir.

Her Yere Tıp Fakültesi Açılarak Uzmanlık Eğitimi Yapılamaz !

Türkiye’de tabip gereksinimi belirlenmeden, hatta gereksinimin çok üzerinde yeterli-nitelikli eğitimden geçmeden hekim mezun vermek problemleri çözmediği üzere, mevcut sıkıntıları daha da artırmaktadır. Hükümet  tıp fakültelerinin uygulama ve araştırma hastaneleri sıkıntısını, EAH ile ortak kullanımı yoluyla çözmeye çalışırken bu hastanelerde akademik takım oluşturulmasında çuvallamışlar, yüzlerine gözlerine bulaştırmışlardır. Nitelikli bir tıp eğitimi için teknik donanım ve fiziki koşullardan daha kıymetlisi yetişmiş, bilimsel nitelikleri olan kâfi sayıda akademik takımdır. Görüyoruz ki; bu şartların hiçbiri sağlanmadan bilimsel datalardan uzak, gereksinimin dışında, etik kuralları da göz gerisi ederek adrese teslim takımlarla akademik takım oluşturmaya, öbür kentlerden taşıma-görevlendirme üzere göz boyayıcı sistemlerle tıp eğitimi hatta uzmanlık programı vermeye çalışmaktadırlar. Nitelikli – kâfi akademik takım oluşturulmadan her yere tıp fakültesi açılması ile tıp eğitimi de uzmanlık eğitimi de yapılamaz. Bu hem tabiplerin ağır masraflı eğitimden geçmelerine karşın gereğince bilgi marifet ve donanıma sahip olmadan mezun olmalarına, hem de bozuk olan sıhhat sistemini daha da bozarak halkın ve toplumun sıhhatini riske atmaya neden olur.

Gecekondu Tıp Fakültesi !

Yakında binlerce öğrenci bu sıkıntıların farkında olmadan bu üniversitelere yerleştirilecek, çok yüksek maliyetlerin ve çok ağır bir programın altında ezilecektir. Bu tıp fakültelerinin yeterliliği tekrar gözden geçirilmeli, her yere gecekondu tıp fakültesi açmak yerine mevcut tıp fakülteleri bilimsel nitelikli ve kâfi akademik takım ile güçlendirilmelidir. (BSHA – Bilim ve Sıhhat Haber Ajansı) Kaynak : Ankara Tabip Odası