39 Uzmanlık Derneği ve 51 Tabip Odası TTB’nin Açıklamasına İmza Attı

tarafından
41
39 Uzmanlık Derneği ve 51 Tabip Odası TTB’nin Açıklamasına İmza Attı

TTB UDEK Yürütme Heyeti, 39 Uzmanlık Derneği ve 51 Tabip Odası TTB’nin Açıklamasına İmza Attı: Taarruzlara Karşı Bilimin ve Bilim İnsanlarının Yanındayız

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi’nin aşı terslerinin bilim insanlarını gaye alarak taarruzlarını ağırlaştırması üzerine kaleme aldığı açıklamaya TTB Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Heyeti Yürütme Konseyi, 39 uzmanlık derneği ve 51 tabip odası imza attı.

Açıklamanın tamamı şöyle:

Saldırılara Karşı Bilimin ve Bilim İnsanlarının Yanındayız

Bilimsel hiçbir temeli olmayan, bilimsel dataları çarpıtarak bilgi kirliliğine yol açan aşı aykırılığı ideolojisinin taraftarları, pandeminin başından itibaren bilhassa Prof. Dr. Esin Şenol, Prof. Dr. Bengi Başer ve Prof. Dr. Mehmet Ceyhan’ı amaç alarak, uzun vakittir sürdürdükleri taciz ve tehdit içerikli akınlarını son devirde ağırlaştırmıştır. Herkes bilmelidir ki toplum sıhhati için gecesini gündüzüne katan bilim insanları asla yalnız değildir. Aşı zıtlığı üzerinden bilimsel bilgiyi yok sayan, bilgi kirliliği yaratarak toplumda aşı tereddüdüne neden olan ve halk sıhhatini tehdit eden bu yaklaşım, son olarak aşı aktifliğine dair yürütülmüş bir çalışmada da görülebileceği üzere1 bir ülkede yalnızca Aralık 2020-Eylül 2021 ortasında 18 yaşının üstünde 27 milyon insanın hastalıktan, 1,6 milyon insanın hastaneye yatıştan ve 235 bin insanın COVID-19 bağlantılı mevtten aşı ile korunabildiği gerçeğini reddederek hakikati bulanıklaştırmaktadır. Türk Tabipleri Birliği olarak bilim beşerlerine yapılan bu taarruzları kınıyor, bilimin ve bilim insanlarının yanında olduğumuzu çok güçlü bir biçimde söz ediyoruz. (BSHA) Kaynak:TTB (Türk Tabipler Birliği)