Ekran Bağımlılığı Nasıl Önlenir ?

tarafından
34
Ekran Bağımlılığı Nasıl Önlenir ?

Ekran Bağımlılığı Nasıl Önlenir ? Yaz tatili çocuklarda ekran bağımlılığını artırdı. Uzmanlar, ekran bağımlılığını önleyecek tekliflerde bulundu.

 Çocuk Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Hepsen Mine Serin, ebeveynleri bu noktada uyararak, okul çağı çocuklarının ekran bağımlısı haline gelebildiklerini, bu nedenle kesinlikle çocuklarıyla birlikte bir planlama yaparak birtakım kurallar konulması gerektiğini söylüyor.  Serin, yaz tatilinde artış gösteren çocuklarda ekran bağımlılığının yol açtığı problemleri anlattı, ebeveynlere ihtarlarda bulundu.

Günümüzde teknolojinin süratle gelişmesiyle birlikte, taşınabilir ve kolay erişilebilir aygıtların kullanımı çocukluk periyodunda her geçen gün artıyor. Serin, çocukların taşınabilir aygıtları daha çok eğlenceli vakit geçirmek, oyun oynamak ya da görüntü izlemek için kullandığını; artan ekran maruziyetinin ise çocukların gelişimi üzerinde birtakım riskleri de beraberinde getirdiğini söylüyor. Bilhassa 18 aylık olana kadar çocukların katiyen ekranlara maruz bırakılmaması, erken çocukluk periyodunda ise ekran başında geçirilen mühletin günlük en fazla bir saat ile kısıtlanması gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Hepsen Mine Serin “Dünya Sıhhat Örgütü de 2019 yılında, 5 yaşından küçük çocuklarda sağlıklı fizikî aktivite, sedanter davranış (hareketsizlik) ve uyku ile ilgili kılavuzlar yayınlayarak, çocukların 1 yaş ve altında ekranlara maruz kalmaması gerektiğini vurgulamıştır. Ağır ekran maruziyeti çocukların bilişsel, fizikî ve psikososyal gelişimlerini olumsuz tarafta etkilemektedir* diye konuştu.

Ekran Bağımlılığı Çok önemli sıkıntılara yol açabiliyor!

Erken bebeklik devrinde (0-2 yaş) çocukların dış dünyayı müşahede yaparak ve dokunarak öğrendiklerini, bu devirde denetimsiz bir halde ekrana maruz kalmanın, bebeğin bilişsel gelişiminde gecikme/gerilemeye neden olduğunu söyleyen Doç. Dr. Hepsen Mine Serin şöyle konuşuyor: “Yapılan çalışmalar; uzun ekran maruziyetinin bilişsel, lisan ve sosyal/duygusal alanlarda gecikmelere neden olduğunu göstermiştir. Tekrar literatürde ağır ekran maruziyetinin otizm ile bağlı olduğunu gösteren yayınlar bulunmaktadır. Büyük çocuklarda uzun vadeli ekran maruziyeti ile fizikî aktivitenin azalması, sıhhatsiz ve hazır besinlere yönelim obeziteye neden olmakta; ekran karşısında uzun vadeli oturmak, postür bozukluklarına neden olarak omuz, sırt, bel ağrısı üzere kas iskelet sistemi rahatsızlıklarına sebebiyet vermektedir. Ayrıyeten görme sıkıntıları, baş ağrısı, nöbet geçirme riskinde artış üzere sıkıntıların yanı sıra uyku bozukluğu, dikkat problemleri, saldırgan davranışlar üzere sıkıntılara da yol açmaktadır. “

Ekran Bağımlılığı Ergenlikte toplumsal fobi nedeni!  

Uzun müddetli ekran maruziyeti bilhassa ergenlik periyodunda gençlerin yalnız kalmasına yol açarak, toplumsal fobi, akademik meseleler, akran zorbalığı ve sanal dünyada zorbalık (siber zorbalık) üzere birçok olumsuz duruma yol açabiliyor. Bilhassa yaz tatilinde çocukların/ gençlerin rastgele bir spor alışkanlığı edinmediği ya da aktivitelere yönlendirilmemeleri durumunda, ekran karşısında uzun mühlet vakit geçirdiklerini belirten Doç. Dr. Hepsen Mine Serin “Ailelerin çocuklarına internet kullanımında sınırlama koymaması, aile içi ve gerçek dünyadaki arkadaşlarla irtibatlarının azalmasına ve sonuçta toplumsal telaşlarının artmasına neden olmaktadır. Bu tıp sıkıntılar yaşayan gençler her geçen gün artıyor.” diyerek aileleri uyarıyor.

 Ekran bağımlılığına karşı 7 tesirli öneri!

Çocuk Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Hepsen Mine Serin, çocuklarda ekran bağımlılığına karşı ailelere şu tekliflerde bulunuyor;

Çocukların ekran kullanım mühleti, içeriği, vakti ve yerini kurallara bağlayın.

İki yaşından küçük çocukları katiyen ekrandan uzak tutun. Ellerine katiyen cep telefonu, tablet vermeyin.

Yemek sırasında ve uyumadan evvelki bir saat ekran kullanımına müsaade vermeyin.

Çocukla vakit geçirilirken art planda televizyon çalışmamasına dikkat edin.

Sağlıklı gelişimi için gerekli olan uyku sistemi ve fizikî aktivitelere ehemmiyet verin.

Tehlikeli ya da uygunsuz içerikli web sitelerine erişimi engellemek için gerekli tedbirleri alın.

Ekran ve internet kullanımı ile ilgili alınacak tedbirlerin nedenini çocuğunuza anlatarak, çocukla işbirliği yapın. (BSHA – Bilim ve Sıhhat Haber Ajansı%