Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktiviteyle Karıştırılıyor!

tarafından
41
Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktiviteyle Karıştırılıyor!

Bipolar bozukluğun beynin biyokimyasal işlevin bozulmasıyla ilgili bir beyin hastalığı olduğu biliniyor. Bipolar bozukluğun toplumda görülme oranının yüzde 1 ile 5 ortasında olduğu kaydedildi.

Bipolar bozukluğun tedavisinde bilhassa ilaç tedavisinin aksatılmaması gerektiğini belirten Prof. Dr. Nevzat Tarhan, ilaç tedavisinin kesilmesi halinde hastalığın yüzde 60 tekrarlama durumunun olduğunu söyledi. Çocuk ve ergenlerde de bipolar bozukluk görüldüğünü kaydeden Tarhan, bu periyotta bipoların dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ile karıştırılabildiği ihtarında da bulunuyor. Prof. Dr. Nevzat Tarhan, bipolar bozukluğun iki uçlu mizaç bozukluğu olarak Türkçe’ye çevrildiğini belirterek “Bipolar bozukluk yalnızca hastalığın bir kısmını tanımlıyor. His durum bozukluğunun en değerli kesimi, bipolar bozukluk oluyor. Bu rahatsızlıkta bir tesir, manik depresif olarak görülüyor. Yani hastalıkta bir manik devir var bir de depresif devir var.” dedi. Bipolar bozukluğun yalnızca depresifte görülmediğini tabir eden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Bazı durumlarda kaymalar oluyor, birtakım eşik altı kümeleri bulunuyor. Sabah öbür akşam diğer olan tipler var.  Sabah çocuğunu sever öper, akşam da bela okuyabilir. Bu eşik altı durum bozukluğu olarak tanımlanıyor.” dedi.

Manik Periyotta Çok Risk Alınabiliyor

Bipolar bozukluğun klasik tipinde his durum atakları olduğunu belirten Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Manik periyotta bireye itimat ve cüret geliyor. Çok büyük riskler alabiliyor, kanısı hızlanıyor.  Böyle durumlarda  hemen bizlere haber verilmesi gerekir zira kişinin ilaçlarının dozlarının yine ayarlaması sözkonusu olabilir. Böylelikle hastanın mani periyoduna  girmesi önlenmiş oluyor.” dedi.

Kimi Vakit Çok Özgüvenli Sanılıyorlar

Bipo mani olan şahısların çok fazla anlaşılamadığını, dışardan çok gözü pek ve özgüvenli olarak değerlendirildiğini kaydeden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Fakat tıpkı kişi, birkaç gün sonra sakin, neşesiz ve ortalama bir insan üzere davranabiliyor. Bu kimi vakit üç beş gün, bazen bir hafta birtakım durumlarda daha uzun olabiliyor. Beynindeki tüm kimyasallar tükendiği için o geçtikten sonra kişi, süratle depresyona girebiliyor.

Depresif Devirde Majör Depresyon Bulguları Görülür

Hastalığın depresif periyodunda majör depresyonun bulguları görüldüğünü kaydeden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Kişi bu periyotta bir şeyden zevk alamıyor. Uyku ve iştahsızlığı oluyor. Başka taraftan fikirler ağır geliyor. Kimileri kilo veriyor, kimileri alıyor. Konsantrasyon bozuluyor.” dedi.

Manik Periyotta Konsantrasyon Artar

Bipolar bozukluğun manik periyodunda ise tam aykırısı durumların yaşandığını kaydeden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Konsantrasyon artar. Kişinin manik periyodunda yaptığı tablolar harikuladedir. Canlı renkler kullanır, kırmızı sarı yeşil… Depresif devrinde yaptığı tablolarda da karamsar renkler vardır. Siyah mor, koyu kahverengi renkleri kullanır. O periyoda nazaran hayata bakış açısı değişir.” dedi. Bipolar bozukluk tedavisinde vakit zaman zorluklar da yaşanabildiğini tabir eden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Hasta depresif periyotta büyük bir depresyon atağı değilse yani ‘Hayattan hoşlanmıyorum hiçbir şeyden zevk almıyorum’ diyorsa tedavi ediliyor. Fakat manik devirde birtakım hastalar tedaviyi reddediyor. Bilhassa aile en çok ondan şikâyet ediyor. Bilhassa antidepresanlar, his durum düzenleyici olmadan alınırsa depresyondaki kişinin manisi atağa geçiyor.” dedi. Sol beynin eril beyin yani muhakeme tahlil konuşma hesaplama ile ilgili, sağ beynin ise hisler ve heyecanlarla ilgili olduğunu, ön beynin ise mantıksal duygusal beynin istikrarını sağladığını kaydeden Tarhan, “Bu hastalıkta kimya bozulunca istikrar bozuluyor. Ön beyin yani kaptan köşkü yetersiz olursa bazen mantıksal beyin baskın oluyor kişi depresif oluyor. Bazen de duygusal beyin baskın oluyor ve kişi coşkulu oluyor. Kaptan köşkü denilen ön beynin sağlıklı olması çok değerli. Fakat burada beyin işlevi bozulmuş.” diye konuştu.

Toplumda Görülme Oranı %1-5 Ortasında Değişiyor

Bipolar bozukluğun toplumda görülme oranının da yüzde 1 ile 5 ortasında olduğunu kaydeden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Manik depresif olan kısmı yüzde 1 civarında lakin başka his durum düşünürsek yüzde 5’lere kadar var ve bu kıymetli bir sayı.” dedi.

Madde Kullanımı Yatkınlığına Neden Olabiliyor…

Bipolar bozukluğun tanılanmasının kolay olmadığını kaydeden Tarhan, “Birçoğu zeki şahıslar oluyor, hayal güçlerini çok geliştiriyorlar. His durum bozuklukları olan bireylerin hayatı yolunda giderken iş hayatı ya da aile hayatlarında büyük meseleler yaşayabiliyor. Yani hem kişinin hem de yakın etrafının hayatlarını olumsuz istikamette etkileyebilen bir hastalık. Kimilerinde ise husus kullanımına yatkınlık görülebiliyor. Hem manik periyotta hem depresif periyotta unsur kullanımının çok olduğunu da birtakım araştırmalar ortaya koyuyor. Bu şahıslar toplumda abartılı hareketleriyle de dikkat çekiyor.” dedi.

Bipolar Bozuklukta Beynin Kimyası Bozuluyor

Bipolar bozukluğun beynin biyokimyasal işlevin bozulmasıyla ilgili bir beyin hastalığı olduğunu tabir eden Prof Dr. Nevzat Tarhan, “Beyin kimyası bozulduğu için ruh kendini beyin vasıtasıyla söz edemiyor. Bu aslında ruhsal bozulma değil. Ruhsal dinamiklerindeki tabirde bozukluk var.   Ruh ilaçla düzelir mi? Düzeliyor işte. Unsur kullanıyorsun yani uyarıcı hususlar alıyorsun maniğe sokuyor. Depresyon ilaçlarını fazla alıyorsun maniye sokuyor. Bunun ne kadarı ruhsal dediğimiz vakit artık biyolojik olmayan psikiyatrik hastalık çok, kişilik bozukluklarının bile biyolojik durumları var. His durum bozukluğunda örtülü depresyon ortaya çıkıyor. Kişinin dehşetlerini ve geçmiş travmaların o periyotta çok rahat konuştuğunu görüyoruz.  Hepsi medikal olarak anlaşılması ve araştırılması gereken rahatsızlıklar.” dedi.

Hiperaktivite İlaçlarının Kullanımına Dikkat!

Çocuklar ve ergenlerde de bipolar bozukluk görüldüğünü kaydeden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Yetişkin devrindeki bipolar bozukluktan farklı olarak; epizotlar, hipomanik epizotlar birkaç gün bazen birkaç hafta sürüyor. Çocuklar ve gençlerde 24 saat sürse bile bipolar tanısı alınıyor. Birgün çok coşkulu sonraki gün olağana dönüyor… Gelgitleri varsa dikkat edilmeli. Bazen çocukta ortaya çıkan belirtiler yanlış bir biçimde hiperaktive diye tedavi ediliyor, hiperakitivite değil aslında. Hiperaktive için verilen ilaçlar onların bipolarını daha fazla arttırıyor. Hiperaktive ilaçları his durumu uyardığı için beyindeki dopamin artışına bağlı etkileniyyor.  Bu şahıslarda de çok salgılanma sonucu his durum değişikliğine yol açabiliyor. Örneğin çocuk ya da genç, okulda da herkese baş tutan bir çocuk oluyor birden bire… Sanıyorlar ki çocuk anti toplumsal oldu, çocuk raydan çıktı zannediliyor… Ele avuca sığmayan çocuklarda yalnızca hiperaktivite değil his durum bozukluğunun da düşünülmesi gerekiyor.” ihtarında bulundu.

İlaç Tedavisi Kesilirse Hastalık Tekrarlıyor

Bipolar bozuklukta tedavinin aksatılmaması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Bipolar bozuklukta ilaç tedavisi kıymetli. Bu tedavi çok başarılı. İlaç tedavisi bir sene içinde kesilirse yüzde 60 tekrarlama olur. Hiçbir şikayeti kalmayana kadar ilaca devam edilmesi gerekir. Duruma nazaran doktorun karar vermesi kıymetli. Hastalıkla ilgili risk yoksa ilaç kesme planı yapılıyor. İlaçların birçok da inançlı ilaçlardır.” diye konuştu.

Manyetik İkazım Tedavileri De Kullanılıyor

İlaç tedavisinin kâfi olmadığı durumlarda manyetik ihtarım tedavilerinin de uygulanabildiğini kaydeden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Bazı durumlarda ilaç tedavisi kâfi oluyor. Fakat kimi durumlarda nöromodülasyon tedavisi dediğimiz beyne manyetik ihtar vererek yapılan tedaviler var. Hastalığın her iki devrinde de tesirli tedaviler, beyin kimyasını daha süratli düzeltiyor, ilaç tedavisi ile güçlendirme yapıyorlar.” dedi.