Astım ve Alerjik Havayolu Hastalıkları Farklı Ayrı Değerlendirilmeli

tarafından
46
Astım ve Alerjik Havayolu Hastalıkları Farklı Ayrı Değerlendirilmeli

Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği (AİD) Astım ve alerji ortasındaki münasebetin anlaşılması gerektiğinin altını çizen AİD 2. Lideri Prof. Dr. Füsun Kalpaklıoğlu “Astım ve alerjik havayolu hastalıkları” ortasındaki bağlantı değerlidir ve çoğunlukla bir ortada bulunurlar” dedi.

Dünya Alerji Haftası’nın bu yıl ki konusu “astım ve alerjik havayolu hastalıkları” olarak belirlendi. Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği (AİD) bu kapsamda bir yandan halka yönelik yanlış bilinen doğruların irdeleneceği görüntülerle toplumsal medyadan dikkat çekmeye çalışırken öbür yandan tabiplere yönelik yapılacak webinarlar ile havayolu alerjilerine odaklanarak farkındalık yaratmayı amaçladıklarını belirtti.

Astım dünyada 350 milyondan fazla insanı etkiledi!

Solunum sisteminin alerjik havayolu hastalıkları ve kronik hastalıklar içerisinde en yaygın görülen hastalık olduğunu söyleyenAİD 2. Lideri Prof. Dr. Füsun Kalpaklıoğlu, “Astım, alerjik rinit, kronik rinosinüzit, kronik öksürük, eozinofilik bronşit, alerjik bronkopulmoner” mikozis (ABPM) üzere hastalıklar sıklıkla bir ortada bulunurlar. Astım dünyada 350 milyondan fazla insanı etkilerken, alerjik rinit coğrafik bölgelere nazaran değişmekle birlikte nüfusun %10’u ila %50’sini etkilemektedir. Öte yandan astım hastalarının %85’i kadar yüksek bir oranında nazal semptomlar bulunmakta, alerjik rinitli hastaların %38’ine yakın bir kısmında astım görülmektedir” formunda konuştu.

Havayolu alerjileri astımı artıyor!

Kalpaklıoğlu yaptığı açıklamanın devamında, Astım ve alerjik havayolu hastalıkları ortasındaki ilgi değerlidir ve çoğunlukla bir ortada bulunurlar. Hava yoluyla alınan mesken tozu akarları, mantar sporları ve polenler üzere alerjenler öncelikle burundan bedene girerek havayollarının çeşitli kısımlarında enflamasyona yol açmaktadırlar. Bunun sonucu olarak bu alerjenlere karşı duyarlık gelişmiş şahıslarda nefes darlığında artma, göğüste hırıltı hissi, öksürük ve balgam çıkarma üzere başka teneffüs yakınmaları gelişir. Astım ve alerjilerin sıklıkla bir ortada bulunması nedeniyle bronşları ve akciğeri içeren alt havayolları ile sinüsler, burun, ağız ve boğazı kapsayan üst havayolları alerjilerinin birlikte tedavisi tüm bu yakınmaların düzelmesine katkıda bulunmaktadır. Maalesef dünyanın pek çok bölgesinde bu alaka çok anlaşılamamakta ve üst havayolu alerjileri göz gerisi edildiği için astım yakınmaları çok artmakta, alerjistlerin elindeki hem astım hem de alerjileri tedavi edici imkanlardan yararlanılamamaktadır. Ağır ve güç denetim altına alınan hastalıklarda teşhis ve tedavinin bütüncül bir yaklaşımla sunulması çok daha değerlidir. Bu hususta tedavi seçeneklerinin ve hasta eğitim araçlarının varlığı bilhassa yardımcı olmaktadır.” biçiminde açıklamalarda bulundu. (BSHA- Bilim Ve Sıhhat Haber Ajansı)