Asistan Doktor Aksiyonu

tarafından
40
Asistan Doktor Aksiyonu

Eşit İşe Eşit Fiyat Talebi İçin Asistan Tabipler Eylemdeydi

12 Ağustos 2022 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan “Ek Ödeme Yönetmeliği”nin Sıhhat Bakanlığı hastanelerinde çalışan asistan doktorları kapsarken, üniversite hastanelerinde çalışan asistan tabipleri kapsamamasını protesto etmek ve kapsam içine alınma taleplerini Sıhhat Bakanlığı’na duyurmak için İstanbul Tabip Odası (İTO) Asistan ve Genç Uzman Doktor Komisyonu’nun davetiyle Asistan Tabipler bugün öğle saatlerinde İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde eş vakitli basın açıklaması gerçekleştirdiler.

Eylemlere, her unvandan tabipler ve tabip olmayan sıhhat çalışanlarının yanı sıra, Sıhhat ve Toplumsal Hizmet İşçileri Sendikası (SES) Aksaray Şubesi ve Hekimsen üyeleri de takviye verdi. Asistan Doktorlar ismine basın açıklamalarını Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde İTO Asistan ve Genç Uzman Tabip Komitesi üyesi Dr. Osman Demirci okurken, İstanbul Tıp Fakültesi’nde ise İTO Asistan ve Genç Uzman Tabip Komitesi üyesi Dr. İlyas Kavak okudu.

Asistan tabipler sırf İstanbul’da değil Ankara, İzmir, Bursa, Antalya üzere Türkiye’nin birçok kentinde eşzamanlı eylemdeydiler.
Basın açıklamalarının ortak talebi “Eşit İşe, Eşit Fiyat İstiyoruz” oldu.

İstanbul Tabip Odası olarak, asistan doktorların bu haklı gayretlerinde yanlarında olduğumuzu bildirir, bu eşitsizliğin giderilmesi için yetkilileri derhal düzenlemeye yapmaya davet ettiğimizi ilan ederiz.

Basın Açıklaması

Uzun müddettir yürüttüğümüz gayret sonrasında Sıhhat Bakanlığı, ekonomik haklarımıza yönelik adım atmak zorunda kalmış; lakin düzenlemeler bizim taleplerimizi değil, yıllardır içinde bulunduğumu
sıhhat krizine neden olan siyasetlerin özü korunarak yapılmıştır. Tabiplerin ve sıhhat çalışanlarının aylardır beklediği “Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği”, 12.08.2022 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanarak, 01.07.2022 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir. Sıhhat Bakanı Fahrettin Koca tarafından, “Türkiye ’de hekim olmanın manası değişti.”, “Bir müddettir bitkisel hayatta olan Performans Sistemi ’nin fişi çekildi.”, “Sağlık çalışanları için bir ıslahat gerçekleştirildi. Biz buna Beyaz Islahat diyoruz.” telaffuzları ile kamuoyuna duyurulan Yönetmelik; “reform” olarak isimlendirilebilecek bir yenilik getirmediği üzere, performans sistemini ortadan kaldırdığını da söylemek güçtür. Emeğimizin karşılığı olan teminatlı tek ödemeye yerine “temel ek ödeme” ile “teşvik ek ödemesi”nden oluşacak maaşa “ek ödeme” biçiminde fiyatlarımız düzenlenmiştir. Buna nazaran, “Temel ek ödeme”, sabit ödeme ile taban ödeme toplamından oluşmaktadır. Teşvik ek ödemesi olarak isimlendirilen ödeme ise performansa dayalı ek ödemeden ayrıca bir şey değildir.

Yapılan Bu Düzenlemeler Evvelkiler Üzere Branşlar, Hastaneler, Takımlar Ortası Önemli Eşitsizlikler Yaratmaktadır.

Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği ile bahsettiğimiz ek ödemeler üzerinden bir gelir artışı sağlanmıştır lakin yapılan bu düzenlemeler evvelkiler üzere branşlar, hastaneler, takımlar ortası önemli eşitsizlikler yaratmaktadır. Yayınlanan yönetmelik, üniversitede çalışan doktorları Yükseköğretim Kurumu’na bağlı oldukları gerekçesiyle kapsamamıştır. İtirazlarımız sonucunda Yükseköğretim Kurumu’nun da buna yönelik bir çalışma başlattığı ilan edilmiş ama hala net bir tarih ilan edilmemiş, aylardır bekleyen bizlere yeniden bilinmeyen vaatler ve bekleme süreci reva görülmüştür. Mevcut durum sonucunda Sıhhat Bakanlığı’na bağlı hastanelerde çalışan doktorlar ile üniversite hastanelerinde çalışan tabipler ortasında, tıpkı işi yapmalarına karşın, 2 kattan daha fazla gelir farkı oluşmuştur. Bu sorunun en kısa müddette çözülmemesi halinde Tıpta Uzmanlık Sınavı’nda üniversitelerin tercih edilirliği düşeceğini ve şu an çalışmakta olan tabiplerin istifa edeceğini varsayım etmek güç değildir. Ayrıyeten getirilen yönetmelik, geleceğin sağlıkçılarını ve bilim insanlarını yetiştiren, tıp fakültesi eğitiminde kıymetli yeri olan temel tıp bilimleri alanlarında misyon yapan öğretim üyeleri ve asistan doktorları taban katsayısı üzerinden klinik branş tabiplerinden ayırıp “gelir getirmeyen hekimler” olarak dışlayarak onur kırıcı ve kabul edilemez bir durum oluşturmuştur. Performansı ortadan kaldırma teziyle duyurulan yönetmelik gerek taban katsayı ayrımlarıyla gerekse belgisiz teşvik uygulamasıyla performans sistemini daha da derinleştirmiştir. Mevcut yönetmelik değişmezse doktorlar önümüzdeki periyotta bilimsel araştırmayı, halk sıhhatini, tıp eğitimini önceleyen kısımları tercih etmeyecek; en çok teşvik kazanabileceği kısımları tercih edecektir. Branşları ve doktorları yarışa sokup kârlılık üzerinden ödeme yapan bu sistem yerine gerçek manasıyla performansa dayalı olmayan bir sistem talep ediyoruz.

Yabancı Asıllı Asistan Tabip Takımlarında Çalışmakta

Sürekli görmezden gelinen, sesleri duyulmak istenmeyen yabancı asıllı asistan tabip takımlarında çalışmakta olan meslektaşlarımız bütün iyileştirilmelerden muaf tutulmakta, minimum fiyatın altında bir maaş almakta, birçoğu sigortasız çalışmaktadır. Aylardır müjde formunda duyurulan iyileştirmelerin hayata geçirilmesi konusunda da hala tatmin edici uygulamalar yapılmamıştır. Tesirli bir sıhhatte şiddet yasası çıkarılmamış, inançlı ve sağlıklı çalışma şartları oluşturulmamış, özlük haklarımızda kâfi iyileştirmeler yapılmamıştır. Gelinen noktada; asistan doktorlar olarak 36 saat mesaiye, beş dakikada hasta bakma dayatmasına, ağır çalışma şartları sebebiyle tıpta uzmanlık eğitimine ayrılan mühletlerin yetersizliğine, sıhhat çalışanlarına yönelik devam eden şiddete karşı ortak çaba ederken hak ettiğimiz gelir talebimize yanıt olduğunu sav eden yeni yönetmelikle tabiplerin bölünme gayretine prim vermeyeceğimizi bildiririz. Yönetmelikle birlikte ek ödeme kapsamı dışında kalan üniversitelerin tıp ve diş hekimliği asistan, yan kısım asistan ve uzman tabipleri olarak; ortaya çıkan adaletsizliğin ortadan kaldırılarak hepimiz için insanca yaşamamıza yetecek, güvencemize katkı sunacak gerçek ve emekliliğe yansıyan bir fiyat artışı talebimizin takipçisi olacağımızı, bununla birlikte minimum fiyatın altında fiyatlarla çalışan yabancı asıllı asistan tabip meslektaşlarımızın hakları da dâhil öbür bütün özlük haklarımızı alma yolunda çaba edeceğimizi, 15 Eylül 2022 tarihine kadar tatmin edici düzenlemeler YÖK/SBA/yabancı asıllı asistan doktor üzere ayrımlara gidilmeden uygulamaya geçirilmezse bu tarihten sonra Türkiye’nin dört bir yanında iş bırakma aksiyonları dâhil hak arayışlarımızı daha gür sesle yapacağımızı bildiririz.

Emeğimizin karşılığının emekliliğe yansıyan, teminatlı ve tek kalemde ödenmesini savunmakla bir arada mevcut durumda eşitsizliğin oluşmaması ismine; Üniversite bünyesinde vazifeli asistan tabiplerin ek ödemeden yararlanabilmesi için gerekli çalışmaların YÖK tarafından bir an evvel yapılmasını bekliyoruz. Kamuoyuna ve yetkililere hürmetle duyulur (BSHA)