“2022 YKS Sonuçları Cinsiyetçi Eğitim Sisteminin Yansımasıdır”

tarafından
48
“2022 YKS Sonuçları Cinsiyetçi Eğitim Sisteminin Yansımasıdır”

2022 YKS Sonuçları Cinsiyetçi Eğitim Sisteminin Yansımasıdır!  Eğitim Sen YKS İmtihan Sonuçları Hakkında Açıklama yaptı

3 milyonu aşkın adayın katıldığı 2022 Yükseköğretim Kurumları İmtihanı (YKS) sonuçları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklandı.

YKS sonuçları hakkında kıymetlendirme yapan sendika, şu bilgileri verdi;

”ÖSYM tarafından açıklanan bilgilere nazaran, kız öğrencilerin üniversite imtihanına girme oranı, erkek öğrencilere nazaran çok daha yüksek. Lakin net ortalamaları ile ilgili bilgiler incelendiğinde, kız öğrencilerin bariz bir biçimde yalnızca Türkçede erkeklerden daha yüksek net ortalamasına sahip olduğu görülmektedir. İmtihana giren tüm adaylar içerisinde Türkçedeki net oranı kız öğrencilerde yüzde 19,195 erkek öğrencilerde yüzde 16,366 olarak gerçekleşmiştir. Öteki derslerde net ortalamasının erkek öğrencilere nazaran düşük olması, hayatın her alanında tekrar üretilen cinsiyet eşitsizliğinin eğitimdeki yansımasını ortaya koymaktadır”

”Kız öğrencilerin sözel yüklü derslerde kısmen muvaffakiyet oranı yüksekken, sayısal yüklü derslerde muvaffakiyetinin düşük olması kız öğrencilerin eğitime erişimi açısından da eşitsizliği ortaya koymaktadır” diyen sendika yetkilileri, şunları söyledi;

Okulların Kapanması

”Kadınların hayatta eşit fırsatlara erişmesi, cinsiyetçi kalıp yargılardan kurtulması ve yasal haklarını kullanabilmesi için eğitime erişmeye ve cinsiyetçi öğelerden arındırılmış, bilgi ve marifetlerini geliştirerek onları güçlendiren eğitim siyasetlerine muhtaçlıkları vardır. Lakin sınıfsal ve cinsiyet eşitsizliklerini derinleştiren siyasal iktidarın siyasetleri sonucunda kız öğrencilerin eğitime erişimi önündeki pürüzler daha da artmıştır. Ekonomik kriz ve pandemi süreci bu durumu daha da derinleştirmiştir. Pandemi sürecinde, kentlerin fakir bölgelerinde ve kırsal bölümlerde teknik altyapının yetersiz olması nedeniyle fakir ailelerin çocukları uzaktan eğitime erişememiş, bu devirde okul terkleri ve çocuk personelliği artmış, kız çocukları eğitimden koparılarak klâsik cinsiyet rollerine hapsedilmiştir. Kız çocuklarının okulu bırakma ve okula dönmeme riski bu devirde daha da artmıştır. Okulların kapanmasıyla, mesken içi işler ve kardeşlere bakma sorumluluğu çoğunlukla kız çocuklarına yüklenmiştir. Bu durum kız ve erkek öğrencilerin eğitime erişimindeki eşitsizlikleri arttırmış ve üniversite imtihan sonuçlarında da bu durumun sonuçları görülmüştür”

4+4+4 Eğitim Sistemi

İktidarın kesintisiz eğitim yerine hayata geçirdiği 4+4+4 eğitim sistemi, köy okullarının kapatılması ile taşımalı eğitimin yaygınlaştırılması, ekonomik krizin derinleştirdiği yoksulluk,  pandemi şartları ve iktidarın cinsiyetçi siyasetleri nedeniyle birinci ve orta öğretimde kız çocuklarının okullaşma oranları her geçen yıl düştüğünü kaydeden sendika yetkilileri, ”Milli Eğitim Bakanlığı’nın datalarına nazaran, 2012-2013 eğitim öğretim yılında yüzde 98,9 olan kız çocuklarının okullaşma oranı, 2020-2021 eğitim öğretim yılında gerileyerek yüzde 93.1 olarak gerçekleşmiştir. Kız çocukları meskende, sokakta, okulda yani toplumsal ömrün her alanında önemli boyutlarda şiddet riski altında bulunmakta, cinsiyetleri nedeniyle daha fazla ayrımcılığa maruz kalmakta, karar alma süreçlerinde dikkate alınmamakta ve eğitimden koparılmaktadır. Kız öğrencilerin, tüm bu dezavantajlı durumlara karşın 2022 YKS sonuçlarının da gösterdiği üzere, karşılarına çıkan tüm manileri ve cinsiyetçi eğitim siyasetlerine karşın imtihanlara iştirak oranı ve kısmen muvaffakiyet göstermiş olmaları değerlidir. Eğitimin bütün kademelerinde eşitsizliği yine üreten her türlü ayrımcı ve cinsiyetçi siyasetlere son verilmeli, kız çocuklarının nitelikli eğitime erişimini sağlayan eğitim siyasetleri üretilmelidir” (BSHA)