Yks Öncesi Ailelere Kıymetli Öneriler!

tarafından
50
Yks Öncesi Ailelere Kıymetli Öneriler!

Öğrencilerin imtihan sürecine hazır olmuşluğunun sağlanması için tam manasıyla öğrenme gerçekleştirebiliyor olması gerekir. Pekala, Yks imtihanı öncesi aileler ne yapmalı?

Yks Öncesi Ailelere Kıymetli Öneriler! Ebeveynler bu periyotta çocukları ile kurdukları irtibatta çoğunlukla derslerine çalışıp çalışmadıkları, imtihanlardan kaç puan aldıkları, dışarı çıkmak yerine ders çalışmaları ya da telefonuyla oynamamaları üzere neyi yapmaları ya da yapmamaları gerektiğine odaklanabilmektedirler.

Bu Devirde Çocuklar Ne İster?

Bu devirde öğrencilerin fark edilmek, desteklenmek, kabul görmek, pahalı hissetmek, inançta hissetmek, hürmet görmek keyif alanlarına yer açmak üzere duygusal gereksinimlerinin fark edilmesi hem imtihan sürecine hazır oluşluğu hemde gencin psiko-sosyal gelişimi açısından epey kıymetlidir.

Dikkat etmesi gereken 10 değerli nokta;

  • Mükemmeliyetçi beklentilerden uzak, muvaffakiyet ve başarısızlıktan çok gencin eforuna vurgu yapın
  •  Mevcut amaca ek olarak birlikte esnek ve alternatif amaçlar belirleyin
  • ‘’Kazanırsan alırım.’’ ‘’Sınavı geçersen gidebilirsin.’’ üzere muvaffakiyet endeksli lisandan uzak durun!
  • Çocuğunuz imtihandan çıktığında ona ‘’Sınavın nasıldı?’’ yerine ‘’Nasılsın?’’ formunda sorular sorarak onun hislerine odaklanın.
  • Ergenlik periyodu özellikleri her ne kadar misal özellikler göstersede her ergenin hikayesi biriciktir. Hasebiyle ötekiler ile kıyaslamak yerine ergeni biriciklik üzerinden yani kendi mevcut potansiyeli üzerinden değerlendirin
  • Stres ve telaş üzere olumsuz duyular bu süreçte gence eşlik etmesi olağandır. Kıymetli olan gerilimi ortadan büsbütün kaldırmak değil, fonksiyonelliğini bozmayacak yoğunlukta yaşamasıdır. Tüm bu tavır ve davranışlar gencin hem gelişimsel sürecin oluşturduğu gerilimi hem de imtihan devrinin oluşturduğu gerilimi azaltmasına yardımcı olur.
  • Bireyin his, niyet ve davranışlarını gözlemleyin.
  • Çocuğunuzun baş etmekte zorlandığı ağır bir his durum içerisinde olduğunu fark ediyorsanız ya da kendisi lisana getiriyorsa, hissin yoğunluğu giderek artıyorsa ve bu durum gencin fonksiyonelliğini olumsuz tarafta etkilemeye başladıysa, uzman bir psikoterapiste baş vurarak takviye alın. (BSHA-Bilim Ve Sıhhat Haber Ajansı)