“Vakıf Üniversitelerindeki Sömürüyle Uğraş Etmeye Devam Edeceğiz!”

tarafından
40
“Vakıf Üniversitelerindeki Sömürüyle Uğraş Etmeye Devam Edeceğiz!”

“Vakıf Üniversitelerindeki Sömürüyle Gayret Etmeye Devam Edeceğiz!” Eğitim Sen, vakıf üniversitelerinde sömürü tezlerini gündeme getirdi.

Eğitim Sen, tarafından yapılan açıklamada, “Bilindiği üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ek 8. unsuruna 7243 sayılı Kanun’un 11. maddesiyle “Vakıf yükseköğretim kurumlarında çalışan öğretim elemanlarına, unvanlarına nazaran Devlet yükseköğretim kurumlarında ödenen fiyat meblağından az fiyat verilemez. Bu fıkra kapsamında Devlet yükseköğretim kurumlarında ödenen emsal fiyatın hesaplanmasında ilgili mevzuat uyarınca aylıklara ait kararların uygulandığı takıma bağlı ödemeler dikkate alınır.” hükmü eklenmiş olup kelam konusu karar Kanun’un Resmî Gazete ‘de yayımlandığı 17.04.2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu karar yürürlüğe gireli iki yılı geçmiş olmasına karşın hala nasıl uygulanacağı konusu belirsizliğini korumaktadır. Bu mevzuyu biraz sadeleştirmeye ve ortadaki baş karışıklığını gidermeye muhtaçlık olduğu kanaatindeyiz. Öbür bir sözle fiyatların nasıl eşitleneceği hala belirsizliğini korumaktadır. “Eşit işe eşit ücret” talebinin brütten mi, yoksa netten mi yerine getirileceği konusu birtakım vakıf üniversitelerinde tartışma konusu olarak devam etmektedir. Temmuz 2022 tarihi prestijiyle bir devlet üniversitesinde çalışan akademisyen aylıklarını unvanlarına nazaran net üzerinden sıralayacak olursak, 2

Profesör Maaşı 

1-4 yıl ortası (yeni profesör) Prof. Dr. 22.620,00 TL, 4 yıl ve üzeri Prof. Dr. 24.433,00 TL

Doçent Maaşı 

Ödemeye aslı birinci dereceden olan Doç. Dr. 18.882,00 TL,  ödemeye temel derecesi iki ve daha küçük olan Doç. Dr. 16.400,00 TL

Doktor Öğretim Üyesi Maaşı 

Dr. Öğretim Üyeleri 16.068,00 TL,

Öğretim Görevlileri 14.800,00 TL ve Araştırma Görevlileri ise 14.470,00 TL almaktadır.

Bu fiyatlar ilgili öğretim elamanları için verilebilecek en az fiyat olup “Aile Yardımı, Çocuk Yardımı, Yabancı Lisan Tazminatı, Engellilik İndirimi ve Akademik Teşvik” üzere ödemeler bu ölçülere ek edilmelidir.

17 Nisan 2020 tarihli düzenlemeye nazaran fiyat eşitlemesinin net üzerinden olacağı çok açıktır. Gerçekten İstanbul Bölge Yönetim Mahkemesinin 27.01.2022 tarihli ve 2021/1640 E. 2022/155 K. Numaralı mutlaklaşmış kararı da fiyatların net üzerinden eşitlenmesi gerektiğini açıkça ortaya koymaktadır.

Yükseköğretim Kanununun ek 8. Unsuru ve İstanbul Bölge Yönetim Mahkemesinin katılaşmış kararı bu kadar netken, bu düzenlemeye uymayan, ayak direyen vakıf üniversiteleri bulunmaktadır.

Diğer taraftan, YÖK’ün 21.07.2022 tarihli duyurusunda YÖK’ün 9 vakıf yükseköğretim kurumuna yönelik başlattığı “incelemenin Yükseköğretim Denetleme Şurası Başkanlığı tarafından tamamlandığı” belirtilerek, “İnceleme raporlarında yer alan tespitlerde; birtakım vakıf yükseköğretim kurumlarının kanunda açık düzenleme olmasına rağmen vazife yapan öğretim elemanlarına ödenen fiyatlarda devlet üniversitelerindeki fiyat artışının gözetilmediği ya da fiyat artışının kontrat tarihleri mazeret edilerek ilgili devirlerde yapılmadığı anlaşılmıştır” denilmektedir.

YÖK’ün kamuoyuna yaptığı duyuruda hangi üniversitelerde fiyat eşitlemesinin yapılmadığı, incelemeye tabi tutulan dokuz vakıf üniversitesinin hangi üniversiteler olduğu ve haklarında  nasıl bir cezai sürecin yapılacağı da  net bir biçimde kamuoyuna açıklanmamıştır.

Eğitim Sen Vakıf Üniversiteleri Hakkında Tezlerde Bulundu

YÖK’ün 21.07.2022 tarihli yaptığı duyurudaki muğlaklık giderilmelidir.

İncelemenin yapıldığı dokuz vakıf üniversitesinin isimleri kamuoyuna açıklanmalıdır. Vakıf üniversiteleri bu manada daha sıkı denetlenmeli, yeni düzenlemeye karşı ayak direyen vakıf üniversitelerinin düzenlemeye uygun davranması sağlanmalıdır. Vakıf üniversitesindeki eğitim ve bilim işçileri, devlet üniversitesindeki eğitim ve bilim işçileri ile tıpkı işi yapmaktadır. Vakıf üniversitelerindeki eğitim ve bilim işçilerinin mali, özlük ve demokratik hakları vakit geçirilmeksizin kendilerine verilimelidir.

Bizler, Eğitim Sen Ankara 5 Nolu Üniversiteler Şubesi, Eğitim Sen İzmir 3 Nolu Üniversiteler Şubesi ve Eğitim Sen İstanbul 6 Nolu Üniversiteler Şubesi olarak; vakıf üniversitelerinde çalışan bilim işçilerinin mali, özlük ve demokratik haklarının kar hırsına kurban edilmesine, bu sömürü sistemine karşı birlikte gayret etmeye ve sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz. (BSHA – Bilim ve Sıhhat Haber Ajansı)