Vakıf Üniversitelerinde Öğretim Elemanlarına Eksik Maaş Skandalı !

tarafından
50
Vakıf Üniversitelerinde Öğretim Elemanlarına Eksik Maaş Skandalı  !

Vakıf Üniversitelerinde Öğretim Elemanlarına Eksik Maaş Skandalı ! Yüksek Öğretim Kurumu, bazı vakıf üniversitelerinin öğretim elemanlarına eksik maaş verdiği, devletteki fiyat artışlarını yansıtmadığını açıkladı.  Eğitim fiyatına artırım yaparken kendi öğretim elemanlarına hakkını vermeyen bu vakıf üniversitelerinin isimleri açıklanacak mı ? 

Vakıf Üniversiteleri Öğretim Vazifelisi Maaşları

Kendilerine eksik maaş verildiğini yahut devletteki maaş artırımının mukavele tarihleri mazeret edilerek yansıtıldığını savunan vakıf üniversitelerinde misyonlu öğretim elemanları yaşadıkları haksızlıkları Yüksek Öğretim Kurumuna şikayet etti. YÖK yaptığı araştırmanın akabinde şu açıklamayı yaptı, “Vakıf yükseköğretim kurumlarında çalışan öğretim elemanlarına ödenen fiyatlara ait tereddütleri gidermek maksadıyla aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür:İncelemelerde “Bazı vakıf yükseköğretim kurumlarının Kananda açık düzenleme olmasına rağmen vazife yapan öğretim elemanlarına ödenen fiyatlarda devlet üniversitelerindeki fiyat artışının gözetilmediği ya da  ücret artışının mukavele tarihleri mazeret edilerek ilgili periyotlarda yapılmadığı anlaşılmıştır” Kelam konusu tespitler çerçevesinde heyetimizin yetki ve sorumlulukları çerçevesinde gerekli süreçler yapılmaktadır.”

Vakıf Üniversitesi Öğretim Üyesi Maaşları

Bilindiği üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ek 8. unsuruna 7243 sayılı Kanun’un 11. hususuyla “Vakıf yükseköğretim kurumlarında çalışan öğretim elemanlarına, unvanlarına nazaran Devlet yükseköğretim kurumlarında ödenen fiyat fiyatından az fiyat verilemez. Bu fıkra kapsamında Devlet yükseköğretim kurumlarında ödenen emsal fiyatın hesaplanmasında ilgili mevzuat uyarınca aylıklara ait kararların uygulandığı takıma bağlı ödemeler dikkate alınır” kararı eklenmiş olup kelam konusu karar Kanun’un Resmî Gazete’de yayımlandığı 17.04.2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

YÖK’ten Vakıf. Üniversitelerine Öğretim Üyesi, Öğretim Vazifelisi Maaş Uyarısı

Bu süreçte vakıf yükseköğretim kurumlarında vazife alan akademisyenler tarafından fiyat ödemelerine ait Başkanlığımıza gelen şikâyet dilekçeleri acilen değerlendirmeye alınmış olup mevzu hakkında 09.02.2022 tarihli Yükseköğretim Yürütme Şurasında; “Vakıf yükseköğretim kurumlarına öğretim elemanlarına fiyatlarının vaktinde ve mevzuata uygun olarak ödenmesi konusunda gerekli dikkat ve ihtimamın gösterilmesi konusunun hatırlatılmasına” karar verilmiştir. İlgili karar vakıf yükseköğretim kurumlarına 02.03.2022 tarih ve 14390 sayılı yazımız ile bildiri edilmiştir.

Vakıf Üniversitelerinde İşten Çıkartma

Diğer taraftan basına yansıyan birtakım vakıf üniversitelerindeki akademisyenlerin maaşları ve işten çıkarılması ile ilgili şikâyetler ile birlikte akademik çalışanlardan fiyatlarının mevzuata uygun belirlenmediği ve maaşlarına artırımların yansıtılmadığı konularında yapılan şikâyetler üzerine 03.03.2022 tarihli ve 05.04.2022 tarihli yazılarımızla toplam dokuz vakıf yükseköğretim kurumuna Yükseköğretim Denetleme Şurası Başkanlığı tarafından inceleme başlatılmıştır. Kelam konusu incelemeler Yükseköğretim Denetleme Konseyi Başkanlığı tarafından tamamlanmıştı. Diğer taraftan basına yansıyan birtakım vakıf üniversitelerindeki akademisyenlerin maaşları ve işten çıkarılması ile ilgili şikâyetler ile birlikte akademik işçilerden fiyatlarının mevzuata uygun belirlenmediği ve maaşlarına artırımların yansıtılmadığı konularında yapılan şikâyetler üzerine 03.03.2022 tarihli ve 05.04.2022 tarihli yazılarımızla toplam dokuz vakıf yükseköğretim kurumuna Yükseköğretim Denetleme Konseyi Başkanlığı tarafından inceleme başlatılmıştır. Kelam konusu incelemeler Yükseköğretim Denetleme Şurası Başkanlığı tarafından tamamlanmıştır

YÖK Vakıf Üniversiteleri Hakkında Süreç Yapacak

İncelemelerde “Bazı vakıf yükseköğretim kurumlarının Kananda açık düzenleme olmasına rağmen vazife yapan öğretim elemanlarına ödenen fiyatlarda devlet üniversitelerindeki fiyat artışının gözetilmediği ya da  ücret artışının kontrat tarihleri mazeret edilerek ilgili devirlerde yapılmadığı anlaşılmıştır” Kelam konusu tespitler çerçevesinde heyetimizin yetki ve sorumlulukları çerçevesinde gerekli süreçler yapılmaktadır. (BSHA – Bilim ve Sıhhat Haber Ajansı) Kaynak – YÖK