“Üzgünüz, Öfkeliyiz, Grevdeyiz! Sorumlulardan Hesap Soracağız”

tarafından
45
“Üzgünüz, Öfkeliyiz, Grevdeyiz! Sorumlulardan Hesap Soracağız”

“Üzgünüz, Öfkeliyiz, Grevdeyiz! Sorumlulardan Hesap Soracağız” Türk Tabipleri Birliği (TTB), Konya Kent Hastanesi’nde vazife yapan Dr. Ekrem Karakaya’nın 6 Temmuz 2022 günü işyerinde uğradığı silahlı taarruz sonucu ömrünü yitirmesi üzerine bir basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında konuşan TTB Merkez Kurulu üyesi Dr. Nursel Şahin, şiddet her geçen gün artarken, iktidarın ne toplumu ayrıştıran şiddet lisanından vazgeçtiğini ne de tesirli bir şiddet yasası çıkardığını söyledi. Şahin, Biz hatalıyı biliyoruz. Hastalarımız ve tabiplerimiz lakin birlikte hareket ederek güç alacağız. Öfkemiz kesinlikle galebe gelecek” diye konuştu.

TTB Merkez Kurulu üyesi Dr. Kazım Doğan Eroğulları da 7-8 Temmuz G(ö)REV kararını tüm sıhhat emek-meslek örgütleriyle birlikte aldıklarını, yarın alanda da daima birlikte olacaklarını ve gözler görmemeye, kulaklar duymamaya devam ederse daha büyük hareketler de yapacaklarını vurguladı.

TTB Merkez Kurulu II. Lideri Doç. Dr. Ali İhsan Ökten tarafından okunan basın açıklamasında şu sözlere yer verildi:

Üzgünüz, Öfkeliyiz! Sorumlulardan Hesap Soracağız!

Bugün Konya Kent Hastanesi’nde, vazife yaptığı esnada müdahale ettiği hastanın yakını tarafından uğradığı silahlı taarruz sonucunda katledilen Dr. Ekrem Karakaya’yı kaybetmenin derin kederi ve birebir vakitte öfkesi içindeyiz. Türk Tabipleri Birliği olarak bu şiddet sarmalının genişlemesi karşısında tekraren iktidarı uyardık. Sıhhatte şiddetin münferit olmadığını, bunun toplumsal ve politik bir sorun olduğunu tekrar tekrar açıkladık. Sıhhat kurumlarında meydana gelen silahlı atakların artışı nedeniyle bu bahiste tedbirler alınmasını ve 6136 sayılı maddede değişiklik yapılmasına ait yasa teklifini önerdik. Lakin tüm ikazlarımız görmezden gelindi, şuurlu bir yaklaşımla şiddetin kaynağı toplumsal bağlamından koparılarak sorun bireylere indirgendi. Bugün bu yaklaşımın yıkıcı sonucuyla tekrar karşılaştık”

Ülkede Şiddet İklimi Artıyor

“Ülkede artan şiddet iklimi, bizlerin yalnızca çalışma şartlarını bozmakla kalmamış maalesef can güvenliğimizi de önemli oranda tehdit eder hale gelmiştir. Her manasıyla tıkanan sıhhat sisteminin tüm sorumluluğu tabiplerin ve sıhhat çalışanlarının omuzlarına yıkılmakta, bu durum bizlerin maksat olmasına neden olmakta, sıhhat alanında yürütülen siyasetler bizlere, şiddet, vefat, çaresizlik, ümitsizlik olarak geri dönmektedir. Dün bize giderlerse gitsinler diyenlere sesleniyoruz, bugün bir meslektaşımız sonsuzluğa gitti. Dr. Ekrem Karakaya’nın katledildiği bugün tekrar ve daha güçlü bir formda söylüyoruz: Şiddet karşısında hekimlerin/sağlık çalışanlarının kılına ziyan gelmesine tahammülümüz kalmamıştır”

Ülke Genelinde İş Bırakıyoruz

Şiddet daha evvel de tekraren belirttiğimiz üzere, öngörülebilir ve önlenebilir toplumsal bir problemdir ve bu sorun tahlile niyetli bütünlüklü siyasetlerle aşılabilecektir. Bizler bu hususta, ömür hakkımızı, sağlıklı ve inançlı çalışma şartları için, gücümüzü; her yerde, her şartta, daima birlikte göstermeye hazır olduğumuzu bir kez daha belirtiyoruz. Bu çerçevede öncelikle 7 ve 8 Temmuz tarihlerinde ülke genelinde iş bırakıyoruz! Tüm üyelerimizle, tüm sıhhat emek ve meslek örgütleriyle ve de tüm sıhhat işçileriyle yarın sıhhat kurumlarımızın ve sıhhat müdürlüklerinin önünde olacağımızı, reaksiyonlarımızı haykıracağımızı söz ediyoruz. Dr. Ekrem Karakaya’nın ailesine ve tüm sevenlerine taziyelerimizi iletiyoruz. Son seyahatinde meslektaşımızın yanında olacağımızı belirterek şiddet karşındaki taleplerimize kulak tıkayanlardan, telaffuzları ve siyasetleriyle şiddeti teşvik edenlerden çabamızı yükselterek hesap soracağımızı bir sefer daha söz ediyoruz. -BSHA