“Usta Öğreticiler Hak Çabasında Yalnız Değildir!”

tarafından
52
“Usta Öğreticiler Hak Çabasında Yalnız Değildir!”

Eğitim Sen’ in açıklamasına nazaran geçtiğimiz günlerde Yargıtay’ın bozduğu mahkeme kararıyla Ulusal Eğitim Bakanlığı’na bağlı uygulama otellerinde çalışan usta öğreticilerin sendikalaşmasının önü açıldı. Verilen bu mahkeme kararıyla tam gün tam vakitli çalışan, fiyatlarını genel bütçeden alan ve sayıları 1200’ü bulan usta öğreticilerin yaşadığı sıkıntılara tahlil üretilmedi.

Eğitim Sen’in yaptığı açıklamaya nazaran usta öğreticilerin sendikalaşmasının önü açıldı ve fiyatlarını genel bütçeden alan 1200 usta öğretici mağdur oldu. Sendika yaptığı açıklamada, “20 yılı aşkın bir müddettir turizm liseleri ve uygulama otellerinde çalışan usta öğreticilerin bir iş tarifi olmadığı için, usta öğreticiler idarecilerin keyfi uygulamaları sonucunda emeli dışında çalıştırılmakta, asıl misyonu olan mesleksel alanda öğrenci yetiştirme dışında her işi yapmaktadırlar. Usta öğreticiler kıdem tazminatı, yıllık müsaade, resmi tatil ve bayram müsaadeleri, fazla mesai fiyatı, gece çalışma fiyatı, kesim başı fiyatı, döner sermaye hissesi haklarını alamamaktadır. 20 yıllık çalışanların bile 10 gün yıllık müsaade kullanamaması, maaş promosyonlarından faydalanamaması, hastalık raporlarında fiyat kesintisi yapılması kabul edilemez bir durumdur. Usta öğreticilere ağır çalışmalarına karşın 40 ek ders saati karşılığında fiyat ödenmekte, münasebetiyle usta öğreticiler taban fiyatın ve açlık sonunun çok altındaki bir fiyatla çalışmaktadırlar.” sözleri kullanıldı.

“Usta öğrencilerin 657 sayılı Devlet Memurluğu Kanunu’na nazaran tekrar düzenlenmesi ve takıma alınmaları gerekmektedir.”

Senidka açıklamaın devamında şu biçimde konuştu;

Ülkenin değerli gelir kaynaklarından turizm dalının ayakta durmasında büyük emeği olan ve tıpkı vakitte birer eğitim çalışanı olan usta öğreticilerin tam olarak aşikâr olmayan statülerinin 657 sayılı Devlet Memurluğu Kanunu’na nazaran tekrar düzenlenmesi ve takıma alınmaları gerekmektedir.

Usta öğreticilerin aile yardımı, resmi tatil ve bayramlarda müsaade, yıllık müsaade, kıdem tazminatı, maaş promosyonu, döner sermeye ve kesim başı ödemeleri, eğitim yardımı üzere özlük hakları kanunla teminat altına alınmalıdır. Usta öğreticilerin fiyatları ek ders fiyatından çıkarılıp, insan onuruna yaraşır bir gelir seviyesine yükseltilmeli, taban fiyatın altında olan fiyatları tekrar düzenlenmelidir. Bunun için turizm uygulama otellerinde çoğunluğu tam vakitli çalışan 1.200 civarı usta öğreticinin misyon tarifleri en kısa müddette belirlenmelidir.

Eğitim Sen olarak tüm çalışanların insanca yaşayacak fiyat, teminatlı iş ve özlük haklarına ait taleplerinin yanında olduğumuz üzere, eğitim işçisi olarak gördüğümüz usta öğreticilerin de yanındayız ve problemlerinin takipçisi olmayı sürdüreceğiz. (BSHA- Bilim Ve Sıhhat Haber Ajansı)