Türk Sağlık-Sen Sıhhat Çalışanlarının Taleplerini TBMM’de Lisana Getirdi!

tarafından
41
Türk Sağlık-Sen Sıhhat Çalışanlarının Taleplerini TBMM’de Lisana Getirdi!

Türk Sağlık-Sen,sağlık çalışanlarının beklentilerini TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda söz etti.

Türk Sağlık-Sen sıhhat çalışanlarının taleplerini TBMM’de lisana getirdi.  Kelam konusu kanun teklifi nedeniyle gerçekleştirilen toplantıda Türk Sağlık-Sen ismine katılan Toplu Mukavele ve Mevzuattan Sorumlu Genel Lider Yardımcısı Kemal Kazak tarafından yapılan konuşmada kanunla ilgili değerlendirmeler ve sıhhat çalışanları ismine talepler iletildi.

Genel Lider Yardımcısı Kemal Kazak tarafından yapılan konuşmada 5434 sayılı kanunda yapılacak düzenleme ile emeklilikte ele geçen fiyatların doktor dışı öteki sıhhat çalışanları da kapsaması, genel bir fiyat artışı, tüm çalışanların ek ödemelerinde artış ve Sıhhat Bakanlığı, Üniversite Hastaneleri ve İsimli Tıp Kurumu’nda genel bütçeye aktarılan sabit ek ödemelerden mahsuplaşmanın kaldırılması istendi.  Sıhhat Bakanlığı Merkez Teşkilatı, Türkiye Hudut ve Kıyılar Sıhhat Genel Müdürlüğü ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Aygıt Kurumundaki ilgili çalışanlar ve araştırmacı durumlarında misyon yapan sıhhat çalışanlarının da 209 sayılı Kanunun 5. Unsuruna nazaran yararlanmaları konusunda düzenleme yapılması lisana getirildi. Sıhhat çalışanlarının ek ödemelerini etkileyecek olan “Disiplin Durumu” ibaresinin kaldırılması talep edildi. Sabit ek ödemelerin emekliliğe yansıtılması, aile hekimliğinde taban fiyatların arttırılması taleplerde lisana getirildi.  Ayrıyeten sözleşmelilerin takıma alınması, üniversite çalışanlarına tayin üzere öbür talepler ile ilgili de düzenlemelerin yapılması istendi. İcap Nöbetleri ile ilgili de yaşanan meseleler lisana getirilerek hem sıhhat çalışanları, hem vatandaş hem de sıhhat hizmetleri açısından icap nöbetlerini tutan tüm sıhhat çalışanlarına fiyat ödenmesi talep edildi.

Türk Sağlık-Sen “Tüm sıhhat topluluğunun taleplerinin karşılanması ismine kelam konusu yasa teklifi ile ilgili olarak TBMM nezdinde teşebbüslerimiz devam edecektir.” diye tabir etti.