Türk Devletleri Banka Birlikleri Kurulu işbirliği mutabakatı imza merasimi İstanbul’da gerçekleştirildi

tarafından
33
Türk Devletleri Banka Birlikleri Kurulu işbirliği mutabakatı imza merasimi İstanbul’da gerçekleştirildi

Türkiye Bankalar Birliği’nin de üyeleri ortasında yer aldığı Türk Devletleri Banka Birlikleri Kurulu İşbirliği Anlaşması’nın imza merasimi İstanbul’da gerçekleşti. İmza merasimine Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Lideri Mehmet Ali Akben, Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Heyeti Lideri Alpaslan Çakar, Türkiye İştirak Bankaları Birliği Yönetim Heyeti Lideri Osman Çelik ve Türk Devletleri Teşkilatı aza ülkelerdeki banka birliklerinin liderleri katıldı.

Türk Devletleri Banka Birlikleri Kurulu, üyelerinin Özgür irade ve eşit haklar prensiplerine uygun, üyelerini ortak öncelikler temelinde bir ortaya getiren, ticari hedefi olmayan bir sivil cemiyet kuruluşu olarak kuruldu. Kurulun faaliyetleri Üye devletlerin yasal düzenlemelerine, memleketler arası kontratlara ve tüzüğe Müsait olarak gerçekleştirilecek.

Konsey, banka birlikleri ortasındaki işbirliğini geliştirmek, bankacıların ve Amel insanlarının taleplerini gerçek kıymetlendirerek, bankacılık bölümünün geliştirilmesi, gerçek dala ve ülke ekonomilerine müspet çıktılar üretmesi, bölüme ait mevzu ve tahliller istişare edilerek deneyimlerin paylaşılması emeliyle aktiflik gösterecek.

Ayrıca dijital bankacılığın geliştirilmesi, hata gelirleriyle uğraş ve ahenk, iklim ve Etraf riskleriyle uğraş ile ödeme ekosistemlerinin yaygınlaştırılması mevzularında Amel birlikleri yapacak.

İmza merasiminde konuşan Türkiye Bankalar Birliği Lideri Alpaslan Çakar, Türk Devletleri Teşkilatı Banka Birlikleri Kurulu İşbirliği Muahedesi ile ilgili şu bilgileri verdi:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 12 Yıl Evvel kurulan Türk Konseyi’nin, yeni ismiyle Türk Devletleri Teşkilatının, birlik ve dayanışma prensiplerinin en müşahhas hâli olduğunu belirterek, ülkelerimiz ortasındaki işbirliğinin ehemmiyetine işaret etmiştir. Türk Devletleri Teşkilatı kurumsal bir yapıda her alanda ilerliyor ve gelişiyor.

Dünyamızın karşı karşıya kaldığı değişimler ve zorluklar, bölgesel Amel birliği yapılarının değerini daha da artırıyor. nihayet yarım yüzyıldaki gelişmeler, ikili, bölgesel ve Fazla uluslu alakaları kuvvetli olan ülkelerin her alanda başarılı performanslar gösterdiğini ortaya koymuştur. İş birlikleri büyümeyi ve kalkınmayı desteklemekte, vatandaşlarımızın refah seviyesini artırmaktadır.

  • Dünyanın ekonomik merkezi batıdan doğuya kaymaktadır.
  • Türk Dünyası Teşkilatına Üye ülkeler batı ile şark ortasında merkezde yer almaktadırlar.
  • Yüksek büyüme ve kalkınma potansiyelleri ile hem bölgesine hem de dünya iktisadına yüksek katma değer sağlayabileceklerdir.
  • Bölge doğal bir güç, transit ve lojistik merkez olma konumundadırve bu coğrafyadaki ülkelerin birbirini tamamlayıcı rolleri bulunmaktadır.

Bu roller çerçevesinde Aka bir fayda ve değer merkezi oluşturmak hepimiz için Değerli çıkarlar ortaya çıkaracaktır.

Türk Devletleri Teşkilatı’na Üye devletlerin bankacılık kesiminin temsilcileri olarak bizler esasen Cumhurbaşkanlarımızın inisiyatifiyle oluşturulan Türk Devletleri Teşkilatı’nın çizdiği Temel ekonomik prensipler ve gayeler doğrultusunda çalışacağız.

Siyasi münasebetler ekonomik münasebetlerle desteklendiğinde Fazla daha güçlü, uzun ömürlü ve toplumlara daha Çok refah üreten nitelikte olacaktır. Siyasi alakaların güçlendirilmesinde ve kalıcı hale getirilmesinde ekonomik adımların da Fazla Değerli olduğunun şuurundayız ve bunun sorumluluğunu taşıyoruz.

Türk dünyasının tarihi ve kültürel birikimlerinden, ekonomik ve bankacılık kesimi bağlantılarımızı geliştirmekte daha Çok yararlanmak hedefindeyiz. Bu sayede, devletlerimiz ortasında sağlam temelli oluşturulan siyasi ve toplumsal dayanışmayı ekonomik alanda somutlaştırarak kalıcı hale getirmek istiyoruz. Bankacılık bölümünün geliştirilmesi, gerçek kesime ve ülke ekonomilerine müspet çıktılar üretmesi için dala ait bahis ve tahlillerimizi istişare ederek deneyimlerimizi paylaşmak istiyoruz. Gelişmeler konusunda ortak platformlar, tepeler, forumlar, konferanslar düzenleyerek bankacılık bilgilerini, düzenlemelerini ve âlâ uygulamaları paylaşacağız.

Dijital bankacılığın geliştirilmesinde, kabahat gelirleri ile çaba ve Ahenk alanında, iklim ve Etraf riskleri ile çabada, ödeme eko sistemlerinin yaygınlaştırılması hususlarında Amel birliği yapmak istiyoruz.

Birliklerimizin ve üyelerimizin yakın ve koordineli etkileşimi ile her alanda kurulacak Amel birlikleri derinleştikçe ticaretin, turizmin ve finansal etkileşimin Fazla daha kuvvetli hale geleceğini biliyoruz.

Bizler, Türk lisanlarını konuşan devletlerin birlikleri olarak Fazla taraflı Amel birliğinin geliştirilmesine katkı sağlama kelamını bir Kez de sizlerin önünde imzalarımızla evraka bağlıyoruz. Bugün ortamızda bulunamayan Türkmenistan’ın da kısa bir mühlet içinde daimî Üye olarak bizimle birlikte olmasını bekliyoruz. Ayrıyeten, bugün Konuk olarak bulunan Gürcistan, şimal Kıbrıs Bankalar Birliği ve Macaristan’ın da bizlerle Bir arada olacağına inanıyoruz.

Bu basamakta, bizlere yol gösteren Sayın Cumhurbaşkanlarımıza, bizleri her daim destekleyen üyelerimize, uğraşlı çalışmaları ile bu mutabakatın hayata geçirilmesine katkı sağlayan bütün paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bugün imza altına aldığımız ve nesiller uzunluğu yaşatılmasını temenni ettiğimiz mutabakatımızın iyi olmasını diliyorum.”

Anlaşmanın akabinde, birinci toplantısını yapan Kurulun Yönetim Heyeti Başkanlığı’na Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Heyeti Lideri Alpaslan Çakar, reis Vekilliği’ne ise Azerbaycan Bankalar Birliği Yönetim Konseyi reis Zakir Nuriyev seçildi. Kurul üyelerine teşekkür eden reis Çakar, Üye ülkelerle işbirliklerinin daha da geliştirilmesi konusunda her türlü çabayı göstereceklerini belirtti. Bir sonraki toplantının Azerbaycan yahut Özbekistan’da yapılmasına, muhabir alakalarının geliştirilmesi, teknoloji ve ödemeler sistemleri mevzularında çalışmaların ayrıntılandırılmasına karar verildi.

Kaynak: (BYZHA) – ak Haber Ajansı