TTB 72. Kongresi Başladı

tarafından
50
TTB 72. Kongresi Başladı

TTB 72. Kongresi Başladı  Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) “Emek Bizim Kelam Bizim, Sağlıklı Bir Gelecek Ellerimizde” sloganıyla düzenlediği 74. Seçimli Büyük Kongresi Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası’nda başladı.

Türkiye’nin dört bir yanından tabip odaları delegeleri iştirak sağladığı kongre, divan heyetinin seçimiyle başladı. Divana Dr. Ayşegül Ateş Tarla, Dr. ​​Ayşe Jini Güneş Birlik, Dr. ​​Mürşit Enis Akyüz ve Dr. Selçuk Çelik seçildi. COVID-19 ile çabada ve sıhhatte şiddet sonucu ömrünü yitiren doktorlar ve sıhhat çalışanları için hürmet duruşunda bulunulmasının akabinde kongre gündemi oylanıp kabul edildi.

TTB 72. Kongresi Başladı

TTB Merkez Kurulu Lideri Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, kongrenin açış konuşmasını yaptı. TTB 72. Büyük Kongresi’nin akabinde kapitalizmin yarattığı eşitsizlikler ve COVID-19 pandemisi ile gayretin ön planda olduğunu hatırlatarak kelama başlayan Korur Fincancı, grafikler ve datalar eşliğinde iktidarın salgını değil algıyı yönettiğini söyledi. TTB olarak toplumsal sıhhat uğraşını örgütlediklerini kaydeden Korur Fincancı, “Emekten yana güçlerin kapitalizmin kendisini yeni şartlarda var etme ve tahkim teşebbüsüne karşı bir ortaya gelerek Sıhhatte Dönüşüm ismi verilen yıkıcı siyasetleri tarihin çöplüğüne atması, sıhhati toplumsallaştıracağımız ve bunun gerçekleşmesi için gerekli demokratik, adaletten, eşitlikten barıştan yana bir ülkeyi var etme gayretini güçlendirmesi hepimizin ödevidir” dedi.

Beyaz Yürüyüşlerden Beyaz Nöbetlere, Beyaz G(ö)REV’lerden Beyaz Miting’e, toplumsal cinsiyet eşitsizliğine karşı gayretten İkizdere ve İkizköy ziyaretlerine; TTB’nin son 21 aydaki aksiyon ve etkinliklerinden örnekler veren Korur Fincancı, konuşmasını ise şu sözlerle noktaladı: “Hiçbir yere gitmiyoruz; biz, bu ülkenin asıl sahipleriyiz. Kelamımızı Meclis’te de, sokakta da, işyerlerimizde de lisana getirmekten geri durmayacağız. Emek bizim kelam bizim, sağlıklı bir gelecek ellerimizde”

Korur Fincancı’nın sunumu sonrası 10 dakikalık piyano dinletisi gerçekleşti.

Kongrede daha sonra konuk konuşmalarına geçildi. Konuşmalarda TTB’nin gerek tabiplerin ve sıhhat çalışanlarının hakları, gerek toplumun sıhhat hakkı, gerekse de eşitlik, özgürlük, demokrasi, adalet ve barış için yürüttüğü uğraşlara dikkat çekildi; toplumsal sıhhat çabasının büyütülmesi gerektiğinin altı çizildi. Kongreye iştirak sağlayan kurumlar şöyle: Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), Devrimci Emekçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu İşçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Türkiye Hür Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB), Türk Dişhekimleri Birliği (TDB), Sıhhat ve Toplumsal Hizmet İşçileri Sendikası (SES), Genel Sıhhat Çalışanları Sendikası (Genel Sağlık-İş), Birinci Basamak Sıhhat Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası (BDS), Türkiye Ziraatçılar Derneği (TZD), İnsan Hakları Derneği (İHD), Halkevleri, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Halkların Demokratik Partisi (HDP), Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi, Demokrat Parti (DP), Emek Partisi (EMEP), Sol Parti, Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), Cet Soyer Sıhhat Siyasetleri Derneği ve Türk Ocakları Derneği. TTB 74. Büyük Kongresi 25 Haziran 2022 günü çalışma, mali ve denetleme raporlarının görüşülüp ibrası, kestirimi bütçe ve karar tekliflerinin görüşülüp oylanması, 2022-2024 periyodu Merkez Kurulu, Denetleme Heyeti ve Yüksek Onur Konseyi müracaatlarının alınmasıyla son buldu. (BSHA – Bilim ve Sıhhat Haber Merkezi) Kaynak : TTB