“Tıbbi Malpraktis Sigortası Uygulamasına Son Verilsin”

tarafından
44
“Tıbbi Malpraktis Sigortası Uygulamasına Son Verilsin”

“Tıbbi Malpraktis Sigortası Uygulamasına Son Verilsin” Sağlık-Sen, geçtiğimiz günlerde çıkan Malpraktis Yasası ve buna bağlı olarak yayınlanan yönetmeliğe hitafen“Tıbbi Makûs Uygulamaya Ait Mecburî Mali Sorumluluk Sigortası” uygulamasına son verilmesi için Sıhhat Bakanlığı’na talepte bulundu.

Genel Lider Semih Durmuş ve Genel Lider Yardımcısı Yusuf Dural imzasıyla Sıhhat Bakanlığı’na yapılan yazılı müracaatta, 7406 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve Kimi Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un Ek 18. Hususu ile Mesleksel Sorumluluk Kurulu’nun kurulacağı ve sıhhat çalışanlarının yaptıkları her türlü tıbbi süreç ve uygumalar nedeniyle ödenen tazminatların sıhhat çalışanlarına rücu edilip edilmeyeceğine heyet tarafından karar verileceği belirtildi. Müracaatta, bu hususa istinaden “Sağlık Meslek Mensuplarının Tıbbî Süreç ve Uygulamaları Nedeniyle Soruşturulmasına ve İdarece Ödenen Tazminatın Rücu Edilmesine Dair Metot ve Temeller Hakkında Yönetmelik”in de 15 Haziran 2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdiğine vurgu yapıldı.

Yönetmeliğin 4. Maddesi’nde “Rücu Adap ve Esasları”nın belirlendiğine dikkat çekilen müracaatta, “İdare tarafından ödenen tazminattan ötürü rücu edilip edilmeyeceğine ve rücu ölçüsüne, ilgilinin misyonunun gereklerine alışılmamış hareket etmek suretiyle, misyonunu berbata kullanıp kullanmadığı konusundaki mutlaklaşmış ceza mahkemesi kararı ile mahkûmiyetine karar verilen sıhhat meslek mensubunun, tazminata bahis olaydaki kusur oranı gözetilerek ceza mahkemesi kararının mutlaklaştığı tarihten itibaren, bir yıl içinde (Mesleki Sorumluluk Heyeti tarafından) karar verileceği düzenlenmiştir” denildi.

“Sigorta Şirketlerince Karşılanacak Bir Riziko Kalmadı”

Tüm bu düzenlemeler çerçevesinde “Tıbbi Makus Uygulamaya Ait Zarurî Mali Sorumluluk Sigortası” uygulamasına son verilmesi istenen müracaatta: “Mezkûr düzenlemeler çerçevesinde, ‘Tıbbi Berbat Uygulamaya Ait Mecburî Mali Sorumluluk Sigortası’ tekrar değerlendirilmelidir. Hakikaten artık, ilgili işçiye rücu kapsamında, sigorta şirketlerince karşılanacak bir rizikonun kalmadığı söylenebilir. Çünkü tabiplerin, ‘kasten vazifesinin gereklerine karşıt hareket etmek suretiyle misyonunu berbata kullanması ve bundan ötürü bir ziyana sebebiyet vermesi’ kelam konusu olamaz. Kaldı ki, bu türlü bir halin gerçekleştiği farz edildiğinde de, mevcut Tıbbi Makus Uygulamaya Ait Zarurî Mali Sorumluluk Sigortası genel koşullarına ve sigorta poliçelerine nazaran, bu durumun teminat dışında kaldığı ileri sürülecektir. Bundan ötürü, genel kaidelerde ve poliçelerde, sigortalının poliçe kapsamında yer alan ve sonları hukuk kuralları yahut etik kurallar ile tespit edilen, mesleksel faaliyeti dışındaki faaliyetlerinden kaynaklanan tazminat talepleri, teminat dışında kalan haller ortasında sayılmıştır. Tabiplerin, taammüden misyonunun gereklerine alışılmamış hareket etmek suretiyle misyonunu berbata kullanması, ‘hukuk kuralları yahut etik kurallar dışındaki mesleksel faaliyet’ olarak addedilebilecektir.” denildi.