Tarım kentleri çalıştayı Sonuç bildirgesi açıklandı

tarafından
43
Tarım kentleri çalıştayı Sonuç bildirgesi açıklandı

30 büyükşehir belediyesinin katıldığı 2. Lokal İdareler ve tarım Çalıştayı sona ererken Sonuç bildirgesi açıklandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi mesken sahipliğinde düzenlenen 2. Mahallî İdareler ve tarım Çalıştayı sona erdi. 30 büyükşehir belediyesinin iştirakiyle düzenlenen çalıştayda tarımın geleceği ve uygun tarım uygulamaları konuşuldu. Çalıştayın Sonuç bildirgesini okuyan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Lideri Numan Balaban, beş farklı başlıkta Kıymetli sonuçlar elde edildiğini açıkladı.

KAYNAKLAR SÜRATLİ TÜKETİLİYOR

Mevcut İmkan ve kaynakların da süratli bir formda tüketildiğine Şahit olunduğunu söyleyen Balaban, “Bugün, insanlığın her ne kadar hayli ileri bir uygarlık oluşturduğu ve bunun çıktılarını –dengesiz de olsa- paylaştığı çarçabuk Anlatım edilse de Örneğin 2050 yılına gelindiğinde, şu ankinden yüzde 70 daha Çok Besin üretmek gerekeceği istikametinde varsayımlar yapılmaktadır. Bundan daha elim ve kritik olmak üzere, 2030 yılına gelindiğinde yaklaşık 650 milyon kişinin, yani dünya nüfusunun yüzde 15’e yakınının yetersiz beslenme tehlikesi ile karşı karşıya kalacağı kestirilmektedir” dedi.

GELECEK İÇİN ÖNEMLİ HAZIRLIK YAPILMALI

800 milyon kişinin açlık tehlikesi altına hayatını idame ettirmeye çabaladığını söyleyen Balaban, “Gıdaya giderek artan bu muhtaçlık karşısında, global gelir içindeki ziraî hissenin yüzde 3’e düşmüş olduğunu Anlatım etmek gerekir. Demek ki istikbal şiddetli günler için, bugünden Önemli hazırlıklar yapılmalıdır. Bu çerçevede akademik toplantılar yoluyla yapılması gereken hazırlıkların neler olabileceğini, sürdürülebilir kent idaresi ve insan hayatı tarafıyla belirlemek ve ilgili kararları almak, Son uygulama için bir altyapı oluşturmak elzemdir. Biraz evvel Son bulan çalıştayımızın bu türlü Kıymetli ve göz arkası edilemez bir işlev üstlenmesi Temel beklentimizdi” tabirlerini kullandı.

AKILLI TARIM VE PAZARLAMA STRATEJİLERİ

Balaban, “Çalıştayımızda, sizlerin de takip ettiği üzere 5 anne münakaşa konusu var idi ve bu temalar çatısı altında aşağıda sıraladığımız teklifler çıktı olarak üretildi. Öncelikle ve kıymetle sizlerle ve kamuoyuyla bu çıktıları paylaşmak isterim: Birinci olarak Akıllı tarım ve Pazarlama Stratejileri başlığında yaptığımız değerlendirmeleri açıklamak istiyorum. kent tarımı uygulamalarına teknoloji ağır olarak Ehemmiyet verilmeli ve süratlilik kazandırılmalıdır. Tarımda eserlerin kalıcılaştırılması ve daha Çok tüketiciye erişimi emeliyle üreticilerin markalaşmaya yönelmeleri desteklenmeli ve özendirilmelidir. Ziraî iddia ve erken İkaz sistemleri kurularak elde edilen datalar üreticilerden paylaşılmalıdır” dedi.

TARIMDA YENİ KUŞAK UYGULAMALAR

Tarımda Yeni jenerasyon Uygulamaları konusunda elde edilen bulguları paylaşan Balaban, “İklim değişikliği ve kuraklık üzere Olumsuz faktörlerin tesirlerini ortadan kaldırmak ismine çağdaş, yeni jenerasyon teknolojilere dayanan ve verimli sulama ile üretim metotları geliştirilmeli ve tatbik edilmelidir. Tohum ve tohumculuk uygulamalarına, tohum ve bitki çeşitliliğinin sağlanmasına daha Çok yük verilmeli, bilgi ve uygun uygulama örneklerinin paylaşımı ile uygulanması için gereken işbirliği Bakanlığımız önderliğinde sağlanmalıdır. Ziraî üretimde hiçbir girdi yahut çıktının Ziyan olmasına müsaade edilmemeli, yeni jenerasyon teknolojiler ile simbiyotik üretim modelleri kullanılarak atık ve artıkların sisteme yine kazandırılması sağlanmalıdır” tabirlerini kullandı.

TARIMDA ÖRGÜTLENME VE İSTİHDAM

Tarımda Örgütlenme ve İstihdam konusundaki değerlendirmeyi açıklayan Balaban, “Tarımda istihdamın daha Fazla belli bir yaşı ikmal etmiş şahıslar üzerine kaldığı düşünüldüğünde, genç nüfusu tarım alanında aktiflik göstermeye yönlendirmek için Gerekli özendiriciler, eğitsel teşebbüsler gecikmeksizin gündeme alınmalıdır. Kentlerden köylere geçişi kolaylaştırmak ismine Bakanlığımızın Örnek bir çalışma olarak başlattığı Çağdaş köyler projesinin daha Çok yerde uygulanması sağlanmalıdır. Tarım-Orman Gençlik Kurulları organize edilmeli ve gençlerde tarıma dönük farkındalık ve tarım alanına dönük İlgi uyandırılmalıdır” biçiminde konuştu.

SÜRDÜRÜLEBİLİR HAYVANCILIK UYGULAMALARI

Sürdürülebilir Hayvancılık Uygulamaları üzerine değerlendirmede bulunan Balaban, “Anaç hayvan yönlendirme dayanakları ile buzağı takviyeleri Özellikle 2008 yılında meydana gelen kuraklığa bağlı olarak hayvan bölümünün artması nedeniyle Hız kesmeden devam ettirilmeli ve takviyeler bölgeye nazaran çeşitlendirilmelidir. Sürü büyütmeye ve ıslah edilmiş hayvan popülasyonunu artırmaya dönük faaliyetlere Hız verilmeli ve ilgili takviyeler çeşitlendirilerek artırılmalıdır” diye konuştu.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ZİRAÎ ALANDA YARATTIĞI TEHDİTLER

İklim Değişikliğinin Ziraî Alanda Yarattığı Tehditler isimli başlıktaki sonucu açıklayan Balaban, şunları söyledi: “İklim değişikliği ve kuraklığın tesirlerini azaltmak hedefiyle toprak tipine nazaran bitki besin elementlerinin kullanımı ile organik, biyo uyumlu, mikrobiyal ve organomineral gereçlerin uygulanması, Müsait kıymetlerde gübre ve gübreleme rehberlerinin kullanılması sağlanmalıdır. İklim değişikliği, ısınma yahut erozyon üzere Olumsuz durumlara karşı çiftçilerimizin eğitilmeleri ve bu manada genel bir farkındalık oluşturulması sağlanmalıdır.”

Kaynak: (BYZHA) – ak Haber Ajansı