Tabiplerle İlgili Düzenlemelerin, Bütün Doktorları Kapsayacak Formda Yapılması Gerekmektedir

tarafından
39
Tabiplerle İlgili Düzenlemelerin, Bütün Doktorları Kapsayacak Formda Yapılması Gerekmektedir

Hekimlerle İlgili Düzenlemelerin, Bütün Tabipleri Kapsayacak Halde Yapılması Gerekmektedir

Hekimlerin fiyatları konusunda son periyotta yapılan düzenlemelerle ilgili İzmin Tabip Odasında bir 25.08.2022 tarihinde ortak basın toplantısı yapıldı.

Basın toplantısının birinci kısmında, Aile Hekimliği Ödeme ve Kontrat Yönetmeliğinde yapılan değişikliklerle ilgili değerlendirmelerimiz kamuoyu ile paylaşıldı. İzmir Tabip Odası Lideri Prof. Dr. Süleyman Kaynak ve İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Uz. Dr. Ceylan Özkan tarafından paylaşılan ortak açıklamada,  aile tabipleri ve aile sıhhati çalışanları için getirilen takviye ödemesi ve teşvik ödemesi ismi altındaki ödeme kalemleri ile ilgili görüşlerimiz paylaşılmıştır.

Basın açıklamasının akabinde kelam alan İzmir Aile Tabipleri Derneği Lideri Dr. Muteber Çolak kelam alarak, yönetmeliğin tabiplerin ağır çalışma şartlarına bir tahlil üretmediğini, takım üyeleri ortasında bir ayrım oluşturduğunu, bu düzenlemenin grup üyeleri ortasında ayrımcılık oluşturmak için yapıldığı korkusu taşıdığını belirtmiştir.

İzmir Aile Sıhhati Çalışanları Derneği ismine kelam alan  Müjgan Durmuş, yönetmeliğin kendileri için hüsran olduğunu, aile sıhhati çalışanlarının aile hekimliği sisteminin yükünü çektiğini, mağdur olduklarını,  ayrımcılık yapıldığını söz etmiştir.

Basın toplantısının ikinci kısmında, tabiplerin fiyatlarında yapılan iyileştirmelerin bütün doktorları kapsaması gerektiğine yönelik değerlendirmelerimiz paylaşılmıştır. Açıklamada, iyileştirmelerin Sıhhat Bakanlığına bağlı doktorlar ve aile tabipleri ile sonlu kaldığı; üniversitede vazifeli öğretim üyeleri ve asistanlarla ilgili bir düzenlemenin hala yapılmadığı; Eşrefpaşa Belediye Hastanesi ve öbür kamu kurum ve kuruluşlarında vazifeli kurum doktorlarının uygunlaştırma kapsamında olmadığı, bu alanda acilen yasal düzenleme yapılması gerektiği; emekli doktorlar ortasında ayrımcılık yapıldığı, çalışan emekli doktorların ek ödemelerinde yapılan kesintilerin sonlandırılması gerektiği; SSK ve Bağkur emeklisi doktorların de ek ödemeden yararlandırılması gerektiği; işyeri doktorlarının fiyatlarını garanti altına alan ve TTB minimum fiyat tarifesinde belirlenen fiyatların işyeri doktorlarına ödenmesi konusunda yasal düzenleme yapılması gerektiği vurgulanmıştır.

Açıklamanın akabinde İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesinde vazifeli tabipler ismine kelam alan Uz.Dr. Altan Gökgöz; hastanede misyonlu doktorların mağdur olduğunu, iyileştirmelerden yararlanamadığını, hastane olarak bütün yurttaşlara hizmet verdiklerini, Sıhhat Bakanlığı hastanesi üzere çalıştıklarını lakin fiyat konusunda kapsam dışı kaldıklarını, bu husustaki eksikliğin giderilmesi için gerekli düzenlemenin yapılmasını talep ettiklerini söz etmiştir. (BSHA)