SKD Türkiye’nin düzenlediği 7’inci Sürdürülebilir Finans Forumu çevrim içi gerçekleşti

tarafından
27
SKD Türkiye’nin düzenlediği 7’inci Sürdürülebilir Finans Forumu çevrim içi gerçekleşti

2013 yılından bu yana düzenlenen Sürdürülebilir Finans Forumu’nun 7’ncisi 23 Şubat 2021 Salı günü çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

SKD Türkiye İdare Konseyi Lideri Ebru Dildar Edin, ”Salgın sonrası periyotta toparlanmak, daha güçlü bir ekonomik sistem inşa etmek ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi sağlamak için döngüsel ekonomiyi yol gösterici model olarak benimseme uğraşlarında Türkiye’deki tüm kurumları desteklemeye kararlıyız” dedi. Dildar Edin, düşük karbonlu ve döngüsel bir ekonomik toparlanma için iş dünyasını davete katılmaya davet etti.

“VII. Sürdürülebilir Finans Forumu”, İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye) tarafından ‘’Yeşil Dönüşüm ve Türkiye’ye Etkileri’’ başlığı ile çevrim içi olarak gerçekleştirildi. Forum bu yıl, SKD Türkiye İdare Konseyi Üyesi Aybala Şimşek’in moderatörlüğünde, Garanti BBVA, Şekerbank, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB) ile Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) sponsorluğunda düzenlendi. EBRD iş birliği ile Türkiye’nin Düşük Karbonlu ve Döngüsel İktisat Odaklı Dönüşümü Çağrısı’nın da yapıldığı forumda, düşük karbonlu ve döngüsel bir ekonomik toparlanma için iş dünyası 6 unsurluk davete katılmaya davet edildi.

Mehmet Ali Akben: “Türk bankacılık kesimi öncü tutumunu sürdürülebilirlik alanında da sergiliyor”

Forumun açılış konuşmasını yapan BDDK Lideri Mehmet Ali Akben şöyle konuştu: “2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na giden süreçte global seviyede artık bir ‘aksiyon 10 yılı’ olmasını beklediğimiz 2020’li yılların Türk finans kesimi için tüm dünyaya örnek teşkil edecek yeterli uygulamalarla dolu, heyecan verici bir periyot olacağına inancım tamdır. BDDK olarak, piyasa düzeneği içerisinde risklerin faal idaresine dayalı ihtiyati bakış açımızdan taviz vermeksizin, elimizden geldiği ölçüde bu süreçte kolaylaştırıcı ve yönlendirici olmaya hazırız. Türk bankacılık bölümü pek çok alandaki öncü ve yenilikçi tutumunu ‘sürdürülebilirlik’ alanında da sergiliyor. Bankacılık dalının sürdürülebilir finans alanında inisiyatifi ele aldığını, gerek risk idaresi gerekse kaynak tahsisi manasında pek çok uygun uygulama örneğinin olduğunu görüyoruz. Bilhassa 2010’lu yılların başlarından bu yana pek çok bankamız, çevresel ve toplumsal sürdürülebilirlik alanında strateji ve siyasetler geliştirmiş, kurumsal kapasite oluşturmuş ve periyodik raporlamaya başlamış bulunuyor.”

Ebru Dildar Edin: “Finans kesiminin dönüştürücü bir gücü var”

Forumda konuşan SKD Türkiye İdare Heyeti Lideri Ebru Dildar Edin ise “Salgın sonrası periyotta toparlanmak, daha sağlam bir iktisat inşa etmek ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi sağlamak için döngüsel ekonomiyi yol gösterici model olarak benimseme uğraşlarında Türkiye’deki tüm kesimleri desteklemeye kararlıyız” dedi.

Yeşil dönüşüm için gerekli olan finansal açığın kapanabilmesi için finans kesiminin dönüştürücü gücüne dikkat çeken Edin, şunları ekledi: Bu yıl Davos’ta yayınlanan Circularity Gap Report 2021’e nazaran, global ısınmayı 2°C’nin altında tutmak ve iklim değişikliğinin getireceği yıkıcı tesirleri azaltmak için dünyanın döngüsellik oranının 17’ye yükselmesi gerekiyor. SKD Türkiye ve EBRD iş birliğinde yaptığımız davet, salgın sonrası sürdürülebilir ve yeşil bir toparlanma için döngüsel iktisadın benimsenmesi ve Türkiye Döngüsel İktisat Platformunda sunulan araçların daha aktif kullanılmasına yönelik bir aksiyon daveti.”

Edin: “Pandemiyle birlikte ekonomik planlar yeşil güzelleşme üzerine kurgulanıyor”

Pandemi periyoduyla birlikte, birçok hükümetin, kamu ve özel bölümle iş birliği kurarak ekonomik kalkınma planlarını Yeşil İyileşme” üzerine kurgulamaya başladığını da hatırlatan Edin, şöyle devam etti:

“Avrupa ’Yeşil Mutabakatı’’ yol haritası olarak belirleyerek 2050 yılında birinci karbon nötr kıta olacağını açıkladı. Bu maksadına ulaşması için, yenilenebilir güç kullanımını her yıl 2020 yılının iki katı olacak formda arttırması gerekiyor.

Dönüşüm ve değişim şirketler için uygun imaj yaratmanın ötesinde finansal bir hayat gayreti için gerekli hale geldi. İklim krizini stratejilerine dahil eden ve risklere karşı uzun vadeli direnç oluşturan şirketler rekabette bir adım önde olacaklar. İstikrarlı bir yeşil dönüşüm için daha güçlü iklim siyasetlerine ve aksiyonlara muhtaçlık var. Bugün yaptığımız davet, bu manada şirketlere rehberlik ediyor olması açısından da çok değerli.”

Arvid Tuerkner: “Artık sorumluluk almanın, harekete geçmenin ve daha güzelini yapmanın vakti geldi”

EBRD Türkiye Genel Müdürü Arvid Tuerkner, forumdaki konuşmasında şunları söyledi:

“EBRD, yeni Yeşil İktisada Geçiş yaklaşımını uygulayarak, döngüsel dönüşüme hazır olan işletmelere liderlik ederek onlara örnek olmayı taahhüt etmektedir. Şirketler, KOBİ’ler, finans kuruluşları ile kamu kurumlarının, sadece düşük karbonlu, döngüsel bir modelin uygulanmasıyla sağlanabilecek ekonomik canlanmaya imkan veren seçimler yapmaları için çok kritik bir zamandayız.

Türkiye Döngüsel İktisat Platformu olarak bütün Türk iş dünyasını ve karar vericileri döngüsel dönüşüme davet ederek, Türkiye’nin Düşük Karbonlu ve Döngüsel İktisat Odaklı Dönüşümü Çağrısı’nın lansmanını SKD Türkiye ile birlikte yapmaktan gurur duyuyoruz. Artık bu mevzuda sorumluluk almanın, harekete geçmenin ve eskiye nazaran daha düzgününü yapmanın vakti geldi.”

Aybala Şimşek: “İklim krizinin bir aşısı yok”

Konuşmaların akabinde SKD Türkiye İdare Konseyi Üyesi Aybala Şimşek’in moderasyonunda “Yeşil Dönüşüm ve Türkiye’nin Yeşil Dönüşümden Alacağı Hissenin Artırılması”paneli gerçekleştirildi.

Aybala Şimşek konuşmasının başında Bill Gates’in geçtiğimiz hafta iklim krizi konusunda yaptığı açıklamadan alıntı yaparak “COVID-19 krizini çözmek iklim krizini çözmekle kıyaslandığında daha kolay. COVID-19 krizi için bir aşı var, fakat iklim krizi için bir aşı yok. Zira pandemi sürecinde iklim krizi ile ilgili problemler daha görünür oldu ve dünyanın çabucak her ülkesinde toplumsal eşitsizlikler daha çok su yüzüne çıktı” dedi.

Panele Vigeo Eiris Sürdürülebilir Finans İş Geliştirme Müdürü Benjamin Cliquet, T.C. Ticaret Bakanlığı, Memleketler arası Muahedeler ve AB Genel Müdürlüğü, Tek Pazar, Rekabet ve Teknik Mevzuat Daire Lideri Mehmet Ergünal, T.C. Dışişleri Bakanlığı, AB Başkanlığı, Ekonomik, Mali ve Toplumsal Siyasetler Daire Lideri Nihal Samsun Karabacak, EBRD Güç Verimliliği ve İklim Değişikliği Lider Yrd. Gianpiero Nacci, ve ABN Amro Bank, Sürdürülebilirlik Danışmanı Jan Raes katıldı.

Panelde şu ortak görüşlere yer verildi:

“Döngüsel iktisat ve sürdürülebilirliğin toplumsal ve çevresel tüm başlıkları, alternatif borçlanma araçları açısından yeni kaynaklara ulaşmak için Türkiye’nin sürdürülebilir büyümesinde çok kritik bir potansiyel sunuyor. Türkiye’de bu kaynaklardan faydalanmaya yönelik birçok proje hayata geçirilmeye başlandı. Ülkemizde yeşil taksonomi alanında yürütülen çalışmalar, hem gerçek kesim hem de finans bölümü açısından bu alandaki geliştirilecek yeni sürdürülebilir borçlanma araçlarına da güçlü bir baz teşkil ediyor.

AB’nin yeni büyüme stratejisi olarak açıkladığı Yeşil Mutabakat’a ahenk süreci ve tüm dünyanın gündeminde olan yeşil dönüşüm, Türkiye’nin önümüzdeki periyotta bu fırsatlardan faydalanması ve alternatif kaynaklara ulaşması açısından kıymetli bir fırsat sunuyor.

Yeşil Mutabakat süreci, kapsayıcı bir biçimde ele alınması gereken bir seferberlik olmalı. Bütün dalların ahenginin yanı sıra, fırsat eşitliği de çok kritik. Türkiye’nin potansiyeli büyüyen iç pazarın yanı sıra, global ticaret merkezi pozisyonu ve insan kaynağıyla irtibatlı. OECD tarafından yayınlanan rapora nazaran, sürdürülebilir kalkınma prensiplerinin uygulanması halinde Türkiye’de 1.4 oranında istihdam artışı mümkün.

Sivil Toplum Kuruluşları ve kamunun dönüşüm konusundaki iş birliği, iş dünyası için bir kaldıraç tesiri yaratacaktır. Rekabetçi bir iktisat için, geleceğin yeşil, dijital ve kapsayıcı olması gerekiyor.”

Türkiye’nin Düşük Karbonlu ve Döngüsel İktisat Odaklı Dönüşümü ÇağrısıTüm iş dünyasının katılmaya davet edildiği davetin 6 hususu şöyle sıranladı:

  1. Sıfır atık unsurlarına ve döngüsel iktisat stratejilerine bağlı kalmak,
  2. Mevcut ölçümler araçları ile döngüsellik seviyelerine ait farkındalığı arttırmak,
  3. Ülke çapındaki döngüsel dönüşüme öncülük etmek,
  4. Bilgi paylaşımı yeni iş birliklerinin güçlendirilmesi için Türkiye Döngüsel İktisat Platformu’nun bir modülü olmak,
  5. Yenilikçi finansal eserlerle döngüsel iktisada geçişi desteklemek,
  6. AB döngüsel iktisat sınıflandırmasını destekleyerek geniş çapta uygulanmasını sağlamak.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı