Sıhhatte Performans Sistemi Kalktı Ödül ve Teşvik Modeline Geçildi 

tarafından
44
Sıhhatte Performans Sistemi Kalktı Ödül ve Teşvik Modeline Geçildi 

Sağlıkta Performans Sistemi Kalktı Ödül ve Teşvik Modeline Geçildi  “Performansa nazaran ek ödeme” Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı. Ödül ve teşvik temelli bir modele geçildiğini açıkmayan Bakan Koca, “Yeni bir modele geçiyoruz. Biz buna Beyaz Islahat diyoruz. Birtakım hususları 15 Ağustos’tan sonra anlatacağız. 

Sağlık sistemine eski Sıhhat Bakanı Dr. Recep Akdağ devrinde getirilen Performansa dayalı ek ödeme sistemi kaldırıldı. Resmi Gazetede yayınlanan yeni yönetmelik ile yeni bir periyoda geçildiğini anlatan Sıhhat Bakanı Dr. Fahrettin Koca, yeni devri Beyaz Islahat olarak nitelendirdi. Bakan Koca, toplumsal medya hesabından yeni devri. şöyle anlattı.

Ek Ödeme Maaşa Eklendi

Üniversitelerde olanlar dahil bütün sıhhat çalışanlarının sabit ek ödemeleri merkezi idare bütçesine aktarılarak maaşa eklendi. 

Eğitim kliniği başarısına nazaran asistanlara olumlu ayrımcılık yapılacak. Mesai sonrası misyon yapan asistan tabipler ve doktor dışı işçi ek ödemeden yararlanacak. 

Taban ödemesi memur maaşı artışına nazaran tertipli artacak, mahsup edilmeyecek. Böylelikle sıhhat çalışanlarının aşlığı, memur maaşı, sabit ödeme ve taban ödemesinden oluşacak. 

Döner Sermaye Ödemesi

Döner sermayede Taban Ödemesi ile yeni bir sabit ödeme oluşturuldu. 15 Ağustostan itibaren ödenecek olan taban ödemesi, Eylül itibariyle maaşla birlikte bordroda yer alacak. Taban ek ödemesi, yıllık izinde 12 gün için ve hastalık sebebiyle raporlu olma durumunda da geçerli olacak, kesilmeyecek. 

Mahsuplaşma Kaldırıldı

Mahsuplaşma uygulamada büsbütün kaldırılmıştır. Ne sabit ödemede ne de taban ödemede mahsuplaşma olmayacak. Hastanelerde ferdî iş yüküne bağlı teşvik ödemesi yapılacak. Sunulan en küçük hizmetin karşıığı olacak. Bir tek girişilm bile, sıhhat çalışanlarının teşvik ödemesine yansıyacak. 

Döner sermaye ek ödemelerinde ülke genelindeki dengesizlik giderilip, adil paylaşım sağlanacak. Hastanelerin teşvik ödemelerinde tahakkuk, kaynak kullanım verimliliği, finansal sürdürülebilirlik ile kurum amaçlarına ulaşma üzere konular tesirli olacak. 

Poliklinikte Teşvik Yükü Artırılacak

Poliklinik hizmetlerinin teşvikte tartısı artırılacak. Çalışanların ferdi ve klinik iş yükleri, misyon tarifleri ve vazife yaptıkları ünite ile hizmetin el edilme maliyeti dikkate alınacak. Özellikli hizmetler teşvik edilmeye devam edilecek. Mesai sonrası çalışma, günlük iş yükü dikkate alınmak kaydıyla teşvik edilecek. Normal doğumu teşvik maksadıyla bayan hastalıkları ve doğum kliniklerinde ek bir teşvik uygulanacak. (BSHA – Bilim ve Sıhhat Haber Ajansı)