Sıhhat Bakanlığı Sıhhat Çalışanına O denli Bir Anket Gönderdi Ki…

tarafından
42
Sıhhat Bakanlığı Sıhhat Çalışanına O denli Bir Anket Gönderdi Ki…

Sağlık Bakanlığı Sıhhat Personeline O denli Bir Anket Gönderdi Ki…Türk Sıhhat Sen, ‘sağlıkta şiddet’ bahisli ankete reaksiyon gösterdi.

Anket hakkında açıklama yapan sendika yetkilileri, “Sağlık Bakanlığı tarafından vilayetlere gönderilen ve sıhhat çalışanlarının şahsen yapması talimatı verilen sıhhatte şiddet anketlerinden hasta ve hasta yakınlarına anket uygulamasından vazgeçilmesi için Sıhhat Bakanlığı’na başvurduk. Başvurumuzda kelam konusu anketin içerdiği soruların muhteviyatına bakıldığında;  çalışanı sıkıntı durumda bırakacak, hizmet alan vatandaşı şiddete teşvik edecek elhasıl sıhhatte şiddeti körükleyecek nitelikte olduğuna dikkat çekildi. Çalışanla vatandaşı karşı karşıya getiren her haliyle çalışanın moral ve motivasyonunu olumsuz tarafta etkileyen bu uygulamadan vazgeçilmesi gerektiği vurgulandı. Başvurumuzda ayrıyeten anketi sıhhat çalışanlarının yapması talimatı ile ilgili olarakta yönetimin takdir yetkisi sınırsız olmayıp kamu faydası ve hizmet gerekleriyle hudutlu olduğuna dikkat çekildi.  İdarenin çalışma ortamında iş barışı ve huzurunu sağlamak ve korumak zorunda olduğuna vurgu yapılarak Anayasa ile teminat altına alınan “Angarya Yasağına da “ aykırı düştüğü belirtildi. Bu uygulamadan vazgeçilmesi ismine 81 Vilayet Valiliğine talimat gönderilmesi istendi” halinde konuştu. (BSHA – Bilim ve Sıhhat Haber Ajansı) Kaynak : Türk Sıhhat Sen