Savaşa Hayır, Barış Çabucak Şimdi!

tarafından
47
Savaşa Hayır, Barış Çabucak Şimdi!

Türkiye Devrimci Emekçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu İşçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) davetiyle “Savaşa Hayır, Barış Çabucak Şimdi” diyenler 4 Mart 2022 günü İstanbul Kadıköy İskelesi’nde bir ortaya geldi.

Savaşa Hayır… Rusya kendi halkının sokaklardan yükselen barış taleplerine kulak vermeli, ataklarını derhal durdurmalıdır. Ukrayna’daki tüm yabancı güçler geri çekilmeli, Ukrayna’daki tüm halklar kendi gelecekleri hakkında silahların gölgesinden uzak bir biçimde karar verebilmelidir. Dünya ölçeğinde de tüm askeri paktlar dağıtılmalı, öbür ülkelerdeki askeri varlıklar sonlandırılmalıdır.


Silahlanmayı ve yayılmayı temel alan siyasetlerinden vazgeçilmelidir.

Bu talepler doğrultusunda ülkemizi yöneten iktidarın NATO’da genişlemeye yönelik yaklaşımına itiraz ediyoruz. Savaşı değil ömrü ve barışı savunan bizler Rusya ile nükleer mutabakatlara son verilmesini istiyoruz. Ülke kaynaklarının savaş siyasetleri için kullanılmasını, saldırgan devletleri vergilerimizle beslemek istemiyoruz. Farklı emperyalist projelerin ve yayılmacı hayallerin çatışması işçilere yıkım getirmekte, dünyayı ve halkları felakete sürüklemektedir. Bizler farklı emperyalist kampların yayılmacı tezlerini, savaş münasebetlerini reddediyor, savaşsız, sömürüsüz “Başka bir dünya mümkün” diyoruz. Biz Türkiye’nin emek ve demokrasi güçleri için dünyadaki tüm dostlarımızı savaşa karşı barış, silahlanmaya karşı toplumsal haklar, ırkçılığa ve ayrımcılığa karşı halkların kardeşliği, baskıcı iktidarlara karşı demokrasi, emeğin sömürüsüne karşı eşitlik için, “başka bir dünya için” ortak gayrete çağırıyoruz.