“São Paulo Uçak Gemisi Olayı: Tehlikeli Atıklar Öldürüyor!” Paneli Yapıldı

tarafından
45
“São Paulo Uçak Gemisi Olayı: Tehlikeli Atıklar Öldürüyor!” Paneli Yapıldı

“São Paulo Uçak Gemisi Olayı: Tehlikeli Atıklar Öldürüyor!” Paneli Yapıldı

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Personel Sıhhati ve İşyeri Hekimliği (İSİH) Kolu ile Halk Sıhhati Kolu’nun birlikte organize ettiği “Tehlikeli Atıklar Öldürüyor! – São Paulo Uçak Gemisi Vakası” başlıklı panel, 26 Temmuz 2022 günü çevrimiçi olarak yapıldı. Panel, TTB toplumsal medya hesaplarından canlı olarak yayımlandı.

Kolaylaştırıcılığını TTB İSİH Kol Lideri Dr. Metehan Akbulut’un üstlendiği toplantının açılış konuşmasını TTB Merkez Kurulu Lideri Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı yaptı. Türkiye’nin dünyanın çöplüğüne dönüştürülmesinin, hem halk sıhhatinin öncelenmemesinin hem de insanların tüketim objesine dönüştürülmesinin bir göstergesi olduğunu belirten Korur Fincancı, TTB olarak halk sıhhatine ziyanlı her türlü sürecin karşısında olmayı sürdüreceklerini tabir etti.

Dr. Aslı Odman, São Paulo uçak gemisinin söküm kararının ve sürecinin geçmişine ait bir bilgilendirme yaptı.

Mimar Sinan Hoş Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Kent ve Bölge Planlama Kısmı Şehircilik Anabilim Kısmı öğretim vazifelisi Dr. Aslı Odman, São Paulo uçak gemisinin söküm kararının ve sürecinin geçmişine ait bir bilgilendirme yaptı. Türkiye’de asbest tehdidinin yaygınlığına dikkat çeken Odman, São Paulo uçak gemisinin ikizi Clemenceau’da elde edilen kazanımı hatırlatarak geminin gelişine karşı çabanın tazyik noktalarına dikkat çekti.

TTB Halk Sıhhati Kolu’ndan Dr. Ahmet Soysal, Aliağa gemi söküm tesislerinin geçmişten bu yana büyük bir tehdit manasına geldiğini belirtti, bölgede kanserlerden kalp damar ve teneffüs yolu hastalıklarına kadar halk sıhhati için oluşan riskleri datalar eşliğinde sundu. Soysal, “Sorun ne yalnızca São Paulo uçak gemisi ne de yalnızca asbest ile sonlu. İsmini bile güç söyleyebildiğimiz birçok kimyasal ‘yeşil ekonomi’ yutturmacası ile ülkemize sokuluyor. İnsanlarımızın sıhhati ile oynanıyor” diye konuştu.

Gıda mühendisi Dr. Bülent Şık, São Paulo uçak gemisi nezdinde Türkiye’de bilhassa de endüstriyel alanda kurşun kullanımının yoğunluğuna ve bunun yarattığı sıhhat sıkıntılarına dikkat çekti. Dünyanın birçok ülkesinin bilakis Türkiye’de kurşun kullanımının denetimsizliğini eleştiren Şık, ülkemizde kanındaki kurşun düzeyi 5 μg/dL’nin üzerinde olan çocuk sayısının en az 6,3 milyon olduğunu kaydetti. Şık, halk sıhhatini olumsuz etkileyen siyasetlere karşı mümkün olduğunca geniş ölçekli ve çok bakış açılı bir çaba yürütülmesi gerektiğinin altını çizdi.

TTB Emekçi Sıhhati ve İşyeri Hekimliği Kolu’ndan Dr. Arif Müezzinoğlu, kentsel dönüşüm siyasetlerinden sanayi tesislerinin yıkımına asbest riskinin çok çeşitli alanlarda karşılarına çıktığını lakin kontrole ait düzenlemelerin uygulanmadığını söz etti. Asbestin yol açabileceği hastalıkların emekçi sağlığındaki yansımalarını aktaran Müezzinoğlu, “Aliağa’nın kapalı kutu olmaktan çıkarılması ve bu çalışma ortamlarının sıhhat nezaret programlarınca denetlenmesi gerekli” diye ekledi.

Etkinliğin ikinci kısmında TTB İSİH ve Halk Sıhhati kollarından iştirakçiler kelam aldı. Konuşmalarda São Paulo uçak gemisinin Aliağa’ya gelişinin engellenmesi başta olmak üzere yürütülecek çalışmalar üzerine değerlendirmeler yapıldı.(BSHA)