Salgın kapitalizmin tarihi iflasının delilidir

tarafından
39
Salgın kapitalizmin tarihi iflasının delilidir

Türkiye Komünist Partisi Merkez Komitesi, 2021 yılına ait değerlendirmelerini koronavirüs salgınını merkeze alan bir siyasi rapor aracılığıyla paylaştı. “Salgın Kapitalizmin Tarihi İflasının Yeni Bir Kanıtıdır” başlığını taşıyan rapor, işçi halkın sıhhati ve ömrü için acil taleplerle tamamlanıyor.
TKP Merkez Komitesi tarafından, partinin birçok ofis ve heyetinin da değerlendirmeleri alınarak kaleme alınan rapor, hem 2020 yılının bir değerlendirmesi hem de önümüzdeki yıla ait bir yol haritası niteliğini taşıyor.
Geçtiğimiz yıl boyunca partili uzmanlarca oluşturan şuralar aracılığıyla, Bilim ve Aydınlanma Akademisi’nin titiz çalışmalarıyla ve örgütsel planlamalarla salgının personel sınıfı üzerindeki tesirlerini çözümlemeye ve bunlara müdahale etmeye çalışan TKP, 2021’de de burjuvazi ve onun ideologları tarafından pandemi ya da öbür bir nedenle sınıf çelişkilerinin üzerinin örtülmesine müsaade vermeyeceğini ilan ediyor.

TKP’den acil aksiyon planı çağrısı

Türkiye Komünist Partisi başından beri salgını sınıfsal bir yerde kıymetlendirerek, kapitalizmin sıhhat alanındaki yıkıcı tesirine karşı işçi halkın çabasını yükseltmeyi gözeten bir çizgi izliyor. Bu çizgi halkın sıhhatini bilimsel bir temelde muhafaza kararlılığının yanı sıra salgınla birlikte şiddet ve kapsamını artıran sermaye taarruzlarının cevapsız bırakılmamasına dönük devrimci bir tavrı da kapsıyor.
Sürecin ruhsal ve başka açılardan yaratacağı sıhhat problemlerinin Covid-19’un yarattığı tehditten daha hafif olacağını söylemek güç. Bu şartlarda TKP’nin temel gayelerinden biri aşı uygulamalarıyla yeni bir evreye giren fakat şimdi sonlanmaktan uzak salgına ait siyasetlerinde toplumsal ömür ve uğraşın yoğunluğunun artırılması olacaktır. Bu bağlamda Türkiye Komünist Partisi aşağıdaki acil hareket planının uygulanması için davette bulunmaktadır:
1. Aşılama süreci bütün basamakları fiyatsız ve mümkün olan en kısa müddette bütün toplumu kapsayarak tamamlanmalı, toplumda aşılamaya karşı kuşku uyandırmaktan ve adaletsizliği yasallaştırmaktan diğer sonuç doğurmayacak olan fiyatlı aşı uygulamasından vazgeçilmelidir.
2. Salgın boyunca devlet hastanelerindeki Covid-19 yoğunluğunu yeni bir fırsata çevirmeye çalışan, salgınla çaba muazzam kaynakların israfına neden olan bütün özel sıhhat kuruluşları devletleştirilmelidir.
3. Yalnız Covid-19 değil, bütün salgın hastalıklara karşı toplum sıhhatini korumak için gerekli aşı ve ilaç çalışmalarını yürütecek bir Ulusal Enstitü kurulmalı, tüm ilaç üretim ve dağıtım ağları derhal devleştirilerek bu Enstitü’ye bağlanmalıdır.
4. Salgın büsbütün tesirini yitirinceye kadar tüm yurttaşlara fiyatsız ve kâfi ölçüde nitelikli maske, dezenfektan ve sabun dağıtılmalıdır.
5. Okulların açılarak her kademede yüz yüze eğitimin bir an evvel başlaması için her çeşit tedbir alınmalıdır. Yeni derslikler yapılmalı öğretmen ve başka işçi için takım açılmalı, okullara ısınma, havalandırma ve paklık üzere başlıklarda ödenek çıkarılmalıdır.
Özel okullar devletleştirilmeli ve Diyanet İşleri Başkanlığı kapatılarak bu kurumun devasa bütçesi Eğitim Bakanlığı’na devredilmelidir.
6. Elektrik ve doğalgaz dağıtım şirketleri devletleştirilmeli, konutlardaki abonelerin bütün borçları silinmelidir.
7. Sendikal, siyasal faaliyetler, toplantı ve şov yürüyüşlerine dönük kısıtlamalar sıhhat için gerekli muhakkak kurallara uyulduğu sürece büsbütün kaldırılmalıdır. Sendikal ve siyasal faaliyetlere dönük tüm yasaklamalar kaldırılmalıdır.
8. İşten çıkarma yasaklanmalı, bütün işsizlere ve salgında işyeri kapananlara işsizlik şartları devam ettiği müddet boyunca aylık en az taban fiyat fiyatında ödeme yapılmalıdır.
9. Ücretlilerin kredi kartı borçları silinmeli, Ziraat Bankası’nın küçük çiftçilere haciz uygulaması durdurulmalı ve küçük çiftçilerin kredi borçları sıfırlanmalıdır.
10. Devletin tüm kaynakları öncelikli olarak halkın eğitim, sıhhat, barınma ve beslenme gereksinimlerinin karşılanması için seferber edilmeli, sermayeye dönük tüm teşvik vb. yardımlar ve kaynak transferleri durdurulmalıdır.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı