Pandemide Yunanistan

tarafından
46
Pandemide Yunanistan

Yunanistan, uzun yıllardır sıhhat sisteminde uyguladığı siyasetlerin sonuçlarının olumsuzluklarını evvelden öngörerek, pandeminin başında acele ve radikal tedbirler almıştır.

Yunanistan’da birinci hadise 27 Şubat 2020 tarihinde, birinci mevt ise 12 Mart 2020’de görülmüştür. Birinci hadiseler İtalya, İsrail ve Mısır’a seyahat edenler ile bu bireylerin yakın temaslılarıyla ilişkilendirilmiştir. 1 Temmuz 2020’ye dek toplam konfirme olay sayısı 3.432, toplam vefat sayısı ise 192 olarak bildirilmiştir. 13 Ocak 2021 tarihinde COVID-19 müspet olan 146.688 olay, 5.354 mevt vardır. Yunanistan’da görülen COVID-19 olumlu hadiselerin %44’ü 18-39 yaş aralığında, %55,3’ü erkek, %44,7’si bayandır. COVID-19’dan olan vefat olaylarının %82,1’i 65 yaş üstü kümede, %62,2’si erkek, %37,8’i bayandır. 23 Haziran 2021 tarihi itibariyle günlük yeni olay sayısı 395 olup, toplam konfirme hadise sayısı 498 943’e mevt sayısı ise 12 581’e ulamıştır.

Yoğun bakım ünitelerinin yetersiz olduğu bilinen ve pandemi başlangıcında COVID hastaları için yalnızca 90 tane ağır bakım yatağı olan Yunanistan’da, Hükümet, 23 Mart 2020 prestijiyle, radikal bir sokağa çıkma yasağı ilan etmiştir. Toplam 42 gün süren bu yasaklar, 4 Mayıs 2020’de kaldırılmıştır. Ulusal Sıhhat Sistemi bütçesine Nisan 2020’ye kadar 160,5 milyon Avro, Kasım 2020’ye kadar ise 282 milyon Avro fazla ödeme yapılarak sıhhat hizmetlerine ayrılan bütçe artırılmıştır. Radikal sokağa çıkma yasağı, kademeli lakin sıkı tedbirleri içermektedir. Mart 2020’nin birinci günlerinden itibaren, konferans-spor aktiflikleri, okul seyahatleri, kültürel etkinlikler iptal edilmiştir. 10 Mart 2020’den itibaren tüm eğitim kurumları kapatılmış ve bu kapatma kararı 10 Mayıs’a kadar sürdürülmüştür. Gerekli durumlar haricinde, sokağa çıkma yasağına uymayan bireylere 300 Avro para cezası verilmiştir.

Kapanma Süreçleri

12 Mart 2020’de tiyatrolar, adliyeler, sinemalar, spor salonları, oyun alanları ve kulüpler, 13 Mart 2020’de süpermarket, eczane ve yiyecek satış yerleri dışındaki tüm alışveriş merkezleri, kafeler, restoranlar, barlar, müzeler ve arkeolojik sit alanları, 16 Mart 2020 de ise dini uygulamaların yapıldığı ibadet alanları kapatılmıştır. 14 Mart 2020’de evvel İtalya ile olan tüm uçuşlar, 22 Mart 2020’de ülke içinde gerekli olmayan tüm ulaşımlar yasaklanmıştır. Yurtdışından dönen vatandaşlar 14 gün zarurî karantinada tutulmuş ve bu uygulamaya uymayanlara 5.000 Avro para cezası verilmiştir. Ulusal Halk Sıhhati Örgütü, hadiselerin ve temaslılarının izlenmesi misyonunu yürütmüştür. Pandeminin başlangıcında günde 800 civarı PCR testi yapılırken, Haziran 2020’de bu kapasite 6.500 teste, Eylül 2020’de 14.000, Kasım 2020’de 20.000’e ulaşmıştır. 6 Ocak 2021 prestijiyle, günlük yapılan test sayısı 9.244’e ulaşmıştır. Yunanistan Sıhhat Bakanlığı, kâfi sıhhat işçisinin olmaması sebebiyle, 26 Şubat 2020 tarihinden itibaren sıhhat çalışanlarının tüm müsaadelerini durdurup, ek işçi alımı için çeşitli çalışmalar yapmıştır. Ayrıyeten, Sıhhat Bakanlığı’nın oluşturduğu bir dijital platform ile sıhhatin çeşitli alanlarında çalışan gönüllüler de bu izlem sistemine dahil edilemeye çalışılmıştır. Haziran 2020’den itibaren tüm sıhhat çalışanlarını COVID-19 antikor testi ile tarama programı başlanarak sıhhat çalışanlarında durum tespiti yapılmaya çalışılmıştır.

Obezite Ameliyatı Hakkında Yanlışsız Bilinen Yanlışlar!

Yunanistan’ın salgın siyasetlerini, salgın açısından yüksek risk altında olan 40.000’i adalarda olmak üzere 115.000’den fazla göçmen ve mülteciyi kapsayan göçmen siyasetlerinden farklı kıymetlendirmek mümkün değildir. İktidara gelişinin çabucak akabinde, Göç Bakanlığı’nı kapatıp, 6 ay sonra tekrar kuran mevcut hükümetin siyasetleriyle yürütülen bir salgın sürecinin haftalık vaka/ vefat grafiklerinde gözle görülür değerli değişiklikler, sokağa çıkma yasaklarının haricinde göçmen/ mültecilerle ilgili olaylarla ilişkilendirilebilmektedir.

Yunanistan’da 23 Şubat 2020’deki birinci hadisenin akabinde tekli sayılarla devam eden olay sayıları, 29 Şubat 2020’de yaşanan Türkiye-Yunanistan sonundaki mülteci krizinin akabinde, 6 Mart 2020’de 22’ye yükselmiştir. Emsal halde, 13 Mart 2020 (12 Mart 2020’de 9 olan günlük teşhis sayısı 35’e) ve 23 Mart 2020’de (22 Mart 2020’de 35 olan günlük teşhis sayısı 94’e) sistemsiz artışlar görülmüştür. Türkiye’nin hudut kapılarını açmasıyla Yunanistan’a geçmek için hududa gelen göçmen sayısı Türkiye kaynaklarına nazaran 130.468, Yunanistan kaynaklarına nazaran 24.203’tür. Bu göç dalgaları ile bir evvelki güne nazaran hadise sayısında 8 Nisan 2020’de 20 den 77’ye, 22 Nisan 2020’de 10 dan 156’ya ve 24 Nisan 2020 tarihinde 7’den 55’e olan artışlar görülmüştür. Yunanistan, 4 Mayıs 2020’de kısıtlamaların gevşetilmesi kararını, 29 Nisan 2020 ve 2 Mayıs 2020’de görülen günlük sıfır hadise sayısının akabinde almıştır. Kademeli olarak azaltılan kısıtlamalarla hadise sayıları uzun mühlet iki haneli sayılarla devam etmiştir.

Sonuç

Sonuç olarak Yunanistan, mevcut doktor ve diş tabibi sayısıyla nüfusa nazaran tabip emek gücü alanında AB ülkeleri ortasında üst sıralarda yer almasına karşın, hem doktor emek gücünün coğrafik olarak istikrarsız dağılımı hem de hemşirelik ve başka sıhhat hizmetlerindeki çalışanların sayısının epeyce az olduğu bir AB üyesi ülkedir. Neoliberal siyasetlerin tesirinde 2008’den beri süregelen mali krizle bir arada, sıhhate ayrılan hisse azalmış, sıhhat kamu kaynaklarından çok özel dal baskınlığında finanse edilmiştir. Birebir sebeple vatandaşların hem kişi başı gelirleri düşmüş hem de cepten sıhhate harcanan para yıllar içinde artış göstermiştir. Ülkenin göç siyasetindeki aksaklıklar, zorlamalar, AB’nin hudut muhafazası pozisyonu, salgınla birlikte daha da görünür hale gelmiştir. Bilhassa COVID-19 üzere salgın süreçlerinde daha da barizleşen ferdî kollayıcı ekipman, ağır bakım üniteleri üzere yetersiz fizikî kaynaklar, sıhhat siyasetlerine toplum temelli tekrar bir bakışla Yunanistan sıhhat sisteminin büyük değişimler yaşaması gerekliliğini gözler önüne sermektedir. Ülkede tedbirler süratlice alınıp, kısıtlamalar uygulamaya konulmasına karşın, yaşanan krizler ve gelişmeler; izlenen salgın siyasetinin mevcut göç siyasetinden farklı düşünülemeyeceğini göstermektedir. Her bireye insani kaidelerde sağlanması gereken yaşama hakkının ve temel muhtaçlıklarının karşılanmasının kıymetini, dünyanın bütün hudutlarını bir anda kaldırabilecek pandemi üzere durumlar daha net bir halde göstermektedir.

İnstagram hesabımız