“Orman Yangınları İçin Gerekli Tedbirler Hızla Alınmalıdır”

tarafından
51
“Orman Yangınları İçin Gerekli Tedbirler Hızla Alınmalıdır”

TTB “Orman Yangınları İçin Gerekli Tedbirler Hızla Alınmalıdır”diye davette bulundu. “Yanan orman alanları, arazi ve inşaat rantına kurban edilmemeli ve süratle tekrar bilimsel ormanlaştırma çalışması başlatılmalıdır.” diyen TTB “Yanan orman alanları, arazi ve inşaat rantına kurban edilmemeli ve süratle yine bilimsel ormanlaştırma çalışması başlatılmalıdır” diye konuştu.

TTB “21 Haziran 2022 akşamı, Muğla ili, Marmaris ilçesinin Bördübet yöresinde üç farklı noktadan başlayan orman yangını başladı. 2021 yazında yaşadığımız orman yangınlarından, iktidarın yangın ve sel üzere olağandışı durumlara nasıl yaklaştığı bilindiğinden, bu yangın haberi yurttaşlarda tasa yarattı. Bilime ve meslek örgütlerinin teklif ve ihtarlarına kulak tıkayan, kamu kurumlarının imkanlarını israf eden, kaynakları gerçek kullanamayan yetkililer; tabiat ve toplumun karşı karşıya kaldığı yıkım bu tasaların somut ve yakıcı temellerinden bir kısmını oluşturmaktadır. Akşam saatlerinde başlayan son orman yangını da gece havadan müdahale imkanlarının olmadığının açıklamasını takiben, karadan müdahaleye, orman emekçilerinin ve yöre halkının özverili çalışmasına terk edildi. Yörenin coğrafik yapısının karadan ulaşıma müsaade vermemesi ise özverinin de kâfi olamadığı ve sonraki sabah her türlü imkânı kullanarak dahi kolaylıkla söndürülemeyecek büyüklükte bir orman yangınıyla karşı karşıya kalmamıza neden oldu. Yangının büsbütün söndürülmesine kadar geçen altı günde yaklaşık 4500-5000 hektar alanın yandığı basına yansımıştır. Yanan ekosistemde yaşayan bitki ve hayvanlar ziyan görmüş; yırtıcı ömür formları hayatlarını kaybetmiş; arıcılık, hayvancılık ve ziraî üretimle geçinen yöre halkı geçim araçlarını kaybetmiştir. 2021 yılında 28 Temmuz’da birinci olarak Manavgat’ta başlayan, Akdeniz ve Ege başta olmak üzere Marmara, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu bölgelerinde 75 farklı noktada ortaya çıkan ve 16 gün süren yangınlar, öncelikle Antalya, Adana, Muğla vilayetleri hudutlarındaki ormanlık alanları etkilemişti. Toplamda 70-75 bin hektarlık bir alan yanmış ve Marmaris’te 1 (bir), Kahramanmaraş’ta düşen kiralık yangın uçağında ise 5 (beş) Rusya, 3 (üç) Türkiye vatandaşı hayatını kaybetmiştir.” diye konuştu.

Kişisel Gözetici Donanım Temin Edilmelidir

Yanan orman alanları, arazi ve inşaat rantına kurban edilmemeli ve süratle yine bilimsel ormanlaştırma çalışması başlatılmalıdır. Yangında vazifeli işçiye kâfi P-100 maske başta olmak üzere, gerekli ferdî kollayıcı donanım temin edilmelidir. Yangın söndürme çalışanları başta olmak üzere, yangın alanlarındaki misyonlu çalışanın karbon monoksit maruziyet seviyelerinin ölçülmesi sağlanmalıdır. Yangın bölgelerindeki hava kirliliği ölçümleri tertipli ve gerçek vakitli olarak halka açıklanmalıdır.