Organ Bağışıyla İlgili Yanlışsız Sanılan 8 Yanlış Bilgi

tarafından
35
Organ Bağışıyla İlgili Yanlışsız Sanılan 8 Yanlış Bilgi

Vücudumuzda yer Meydan organların fonksiyonlarını Geri döndürülemeyecek biçimde kaybetmesi durumunda kimi Biricik tedavi bahtı organ nakli oluyor. Ülkemizde organ nakli için sıhhat Bakanlığı bekleme listesine kayıtlı olan ve bağışlanacak bir organla hayata tutunmayı bekleyen Fazla Çok hasta olduğu üzere, bu sayı her geçen Yıl daha da artıyor. O denli ki çoğunluğu böbrek nakli olmak üzere listede 31 binin üzerinde hasta bekliyor. Listede yer Meydan yaklaşık 24 bin kronik böbrek, 2 bin 500 karaciğer ve bin 350 kalp hastası bağışlanacak bir organla hayata tutunmayı bekliyor. Fakat organ bağışı bekleyen bu kadar Fazla hasta olmasına karşılık, 2021 yılında beyin mevti tanısı konulan bin 420 hastadan yalnızca 305’inde organ bağışı yapılmış. Uzun yıllardır kadavradan organ bağışının ehemmiyeti vurgulansa da günümüzde gerçekleşen beyin vefatlarında organ bağışı yapılma oranı yüzde 25’lerin üzerine çıkamıyor. diğer bir deyişle saptanan her 4 beyin vefatı hadisesinin yalnızca 1’inde organ bağışı yapılıyor.

Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Hamdi Karakayalı,ülkemizde kadavradan organ bağışlarının Fazla yetersiz olması nedeniyle, birinci yıllardan itibaren canlı vericili ameliyatlara tartı verilmek zorunda kalındığına dikkat çekerek, “Türkiye, canlı vericili organ nakli ameliyatlarında dünyanın en başarılı ülkeleri listesinde en başlarda yer alıyor. Bu her ne kadar ülkemiz ismine bir gurur tablosu oluştursa da, Kıymetli olan kadavradan yapılan bağış oranlarının batı ülkelerindeki sayılara ulaşmasının sağlanmasıdır. Ülkemizde kadavradan bağışın yetersiz olmasının birçok nedeni var. En önemli Sebep ise toplumun bu mevzuda hala gereğince bilgilendirilememiş olması yahut eş-dost ya da internet üzere Çeşitli kaynaklardan yanlış bilgilere maruz kalmalarıdır.” diyor. Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Hamdi Karakayalı, “3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası” kapsamında,organ bağışı hakkında toplumda yanlışsız sanılan 8 yanlışlı bilgiyi anlattı; Değerli teklifler ve ikazlarda bulundu!

Bitkisel hayattayken organlarım alınabilir. YANLIŞ!

DOĞRUSU: Bitkisel hayat ya da koma Geri dönüşü olabilen bir durumdur, hasta ağır bakım kaidelerinde kendisi için tıbbın var olan bütün imkanları kullanılarak tedavi edilmeye çalışılır. genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Hamdi Karakayalı “Organların alınması yalnızca beyin vefatı gerçekleştiğinde mümkündür. Beyin vefatı tıbben vefat halidir ve asla Geri dönüşü olan bir durum değildir.” diyor.

Hastanın toplumsal statüsü göz önüne alınıyor. YANLIŞ

DOĞRUSU: Bağışlanan bir organın bekleme listesindeki hangi hastaya nakledileceği ile ilgili kararda hastanın toplumsal statüsünün kesinlikle göz önüne alındığı da Tekrar kulaktan kulağa yayılan yanlış bir bilgi. Prof. Dr. Hamdi Karakayalı,bekleme listesinin ve bağışlanan organların dağıtımının büsbütün sıhhat Bakanlığı bünyesinde çalışan bir ünite olan Ulusal ve Bölgesel Uyum Merkezleri tarafından yürütüldüğünü belirterek, “Bağışlanan organ ile bekleyen hasta listesi, hastaların yalnızca tıbbi bilgileri ve aciliyetlerinin değerlendirildiği bir bilgisayar programıyla eşleştiriliyor. Bu seçime, hastanın lisanı, dini, mesleği, cinsiyeti ve toplumsal statüsü üzere bahislerin tesir etmesi Mümkün değildir.” diye konuşuyor.

Organ bağışı kartını taşımak kâfi. YANLIŞ!

DOĞRUSU: Sanılanın bilakis organ bağışı kartı olması kâfi olmuyor. Hayatını kaybeden kişinin organ bağışı yapmış olduğu bilinse de, kesinlikle 1. derece yakınlarının da onamı alınıyor. Prof. Dr. Hamdi Karakayalı, “Böyle bir durumda kişinin vasiyeti olarak kabul edildiği için Çabucak her Vakit yakınları da bu isteğe hürmet gösterirler, fakat Yeniden de karşı çıkmaları durumunda organlar alınmaz.” diyor.

Organlar alınırken gövde bütünlüğü bozulur. YANLIŞ!

DOĞRUSU: şahıs organlarını bağışlarken hangi organ ya da dokularını bağışlayacağına kendisi karar veriyor. mesela kalp, karaciğer ve böbreklerini bağışlamış bir kişi, birebir sağlıklı bir bireyin bu organlar ile ilgili bir hastalık nedeniyle ameliyat edilmesi üzere ameliyata alınıyor. Bağışlanan organlar çıkarıldıktan sonra ameliyat kesileri Tekrar ihtimamla kapatılıyor. Cenaze aileye gövde bütünlüğü bozulmamış, yalnızca bedeninde ameliyata bağlı kesi izleriyle teslim ediliyor. Yalnızca kol, bacak ve Çehre üzere organlarını da bağışlamış ise gövde bütünlüğü, bağışı yapan kişinin isteğiyle bozulmuş oluyor.

Organ bağışı lakin muhakkak yaşlar ortasında ve sağlıklı bireyler tarafından yapılabilir. YANLIŞ!

DOĞRUSU: Yeni doğandan 90 yaşına kadar her ıslak kümesinin organları atama edilebiliyor. Bağışlanan organların atama emelli kullanılıp kullanılamayacağına her bir organ için farklı ayrı tıbbi kriterlere nazaran karar veriliyor. Prof. Dr. Hamdi Karakayalı, canlı vericiden yapılan organ nakillerinde ise donör için ıslak kriteri olduğunu belirterek, şöyle devam ediyor: “18 yaşını doldurmadan Evvel kimse yasal olarak canlı organ vericisi olamaz. mesela karaciğerinin bir kısmını yakınına bağışlayacak olan şahıslarda de üst ıslak hududu ekseriyetle 55, kimi Özel durumlarda 60 olarak kabul ediliyor.”

Para karşılığında organ bağışı yapılabilir. YANLIŞ!

DOĞRUSU: genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Hamdi Karakayalı, canlı vericili organ bağışının büsbütün yasalar çerçevesinde yapılabilen bir ameliyat olduğunu vurgulayarak, “Organ bağışının maddi bir Menfaat karşılığında yapılmasının Fazla ağır yasal cezai yaptırımları vardır. Bu cezalar alıcı, verici, bu bağışa aracılık eden kişi, ameliyatı gerçekleştiren hekim ve ameliyatın yapıldığı Kurum için de geçerlidir. Bağış büsbütün gönüllülük aslına Müsait olarak, hiçbir baskı altında olmadan ve hiçbir Menfaat beklemeden yapılmış olmalıdır.” bilgisini veriyor.

Organ nakli olanlar olağan ömürlerine Geri dönemezler. YANLIŞ!

DOĞRUSU: Hastalar atama sonrası devirde kesinlikle birtakım şeylere dikkat etmek, kendilerine nakledilen organı kendi gövde savunma düzeneklerinin reddetmemesi için muhakkak ilaçları kullanmak, sistemli ve aksatmadan denetimlerine gitmek zorundalar. Prof. Dr. Hamdi Karakayalı,“Ancak olağan hayatlarına Geri dönebiliyor, evlenebiliyor, çocuk sahibi olabiliyor, hatta ağır sporları dahi yapabiliyorlar. atama ameliyatından sonra profesyonel spor yaşantılarına Geri dönen birçok sportmen var.” diye konuşuyor.

Organ bağışı ve nakli İslam dini açısından Müsait değildir. YANLIŞ!

DOĞRUSU: Öbür insanların hayatını kurtarabilecek bir bağışta bulunmak dinen sakıncalı olabilir mi? Türkiye’de en yetkili dini otorite olan Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Konseyi, organ bağışına her fırsatta Olumlu görüşlerini açıklayarak takviye veriyor, hatta yapılan organ bağışının birdenbire Çok hayatın kurtarılmasına neden olmasıyla gerçekleştirilebilecek en Aka bağış ve sevap olduğunu belirtiyor.

Kaynak: (BYZHA) – ak Haber Ajansı