Öğretmenlik Meslek Kanunu İptal Edilmeli !

tarafından
49
Öğretmenlik Meslek Kanunu İptal Edilmeli !

Öğretmenlik Meslek Kanunu İptal Edilmeli, Öğretmenlere Angaryaya Dönüşen Seminer-Sınav Süreci  Durdurulmalıdır! Ekonomik ve Özlük Hak Kazanımları Ayrımsız Uygulanmalıdır

Öğretmenlik Meslek Kanunu Öğretmenlerin İradesi Dışında Hazırlandı

Eğitim Sen tarafından Öğretmenlik Meslek Kanunu hakkında yazılı bir açıklama yapıldı. Sendika Ulusal Eğitim Bakanlığı’nın Öğretmenlik Meslek Kanunu hakkında sendikaların görüşünü almadan tek taraflı bir yasa çıkarttığını öne sürdü. Bu kanunun öğretmenlerin ve sendikaların iradesi dışında hazırlandığını öne süren Eğitim Sen yetkilileri, “Öğretmenlik Meslek Kanunu, , muhatabı olan öğretmenlerin ve sendikaların iradesi dışında, onların hakları ve taleplerini dikkate almadan hazırlanmıştır. Eğitim işçilerinin ve sendikaların bütün tenkitlerine karşın, yandaş sendikanın dayanağı ile iktidar tarafından yasalaştırılmıştır. Anayasa Mahkemesi süreci devam ederken yönetmelik yayınlanmış ve öğretmenlik meslek basamakları sürecinin uygulamasına başlanmıştır. Anayasa Mahkemesi’nin bir an evvel bu haksız süreci durdurmaya yönelik olarak karar sürecini hızlandırması büyük kıymet taşımaktadır.

Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Kabul Edilemez

Eğitim işçileri siyasi iktidarın ve MEB’in yanlış uygulama ve tavırlarını sorgulayarak sık sık itiraz etmekte, sendikaları aracılığıyla hakkını aramaktadır. Sendikal hareket ve etkinlikler aracılığıyla hakkını arayan eğitim işçileri sık sık idari ve isimli soruşturmaya, kimi vakit da cezalara maruz kalmaktadır. Adaylığın kaldırılması, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik üzere kabul edilemez meslek basamaklarını, ceza almamış olmaya bağlayan bu kanunun yönetmeliği de son süratle çıkarılmıştır. Sendikamız tarafından yönetmeliğin bütün unsurlarına ait Danıştay’a açılan iptal davası da kamu vicdanını yaralayacak eşitsizlikler ortaya çıkmadan sonuçlanmalıdır.

Bu Süreç Bir An Evvel Durdurulmalıdır

Sendikamız bu kanuna dair sürecin en başından bugüne itirazlarını yükseltmiş, gerek aksiyon ve etkinliklerle, gerekse hukukî çabayla bu kanunu ve bağlı süreci durdurmaya çalışmıştır. Ne yandaş sendika üzere kanunu desteklemiş ne de iyileştirmeler, kısmı düzenlemeler talep etmiştir. Kanuna muhalefet eder üzere gözüküp üyelerini imtihana hazırlama tavrına da girmemiştir. Eğitim işçilerinin bu kanun ve yönetmelik kapsamında angaryaya dönüşen seminer kıskacına alınmasına da imtihana da meslek basamaklarına da karşı olan sendikamız bu kanunun ve yönetmeliklerin bir an evvel iptal edilmesini, öğretmenlere yaşatılan anlamsız, nitelik kazandırmayan ve bilakis öğretmen emeğini değersizleştiren bu sürecin bir an evvel durdurulmasını talep etmektedir.

Öğretmen Kariyer

Ekonomik krizin derinleştiği bu devirde eğitim işçilerinin ekonomik ve özlük hak kazanımlarının meslek basamaklarına ve imtihanlara endekslenmesi asla kabul edilemez. Ekonomik krizin derinleştiği bu periyotta eğitim işçilerinin ekonomik ve özlük hak kazanımlarının meslek basamaklarına ve imtihanlara endekslenmesi asla kabul edilemez. Tüm eğitim ve bilim işçileri için, hiçbir ayrım yapılmadan yoksulluk hududunun üzerinde insanca yaşanabilir bir fiyat düzenlemesi ve özlük haklarının güzelleştirilmesi çalışması acele biçimde hayata geçirilmelidir. Kapsamlı ve bütüncül bir Öğretmenlik Meslek Kanunu, tüm eğitim işçilerinin ekonomik taleplerini ve başta iş garantisi olmak üzere öğretmenlerin temel haklarını, toplumsal, demokratik ve özlük haklarını teminata almak zorundadır. Siyasi iktidar ve Ulusal Eğitim Bakanlığı, meslek kanunu konusunda samimiyse ve nitekim öğretmenler lehine bir düzenleme yapmak istiyorsa ILO ve UNESCO tarafından 5 Ekim 1966’da kabul edilen “Öğretmenlerin Statüsüne Ait Tavsiye Kararı”na uygun düzenlemeler yapmalıdır. Eğitim Sen olarak ekonomik, toplumsal, mesleksel, özlük haklarımızla ilgili taleplerimizi yükseltmeye, tenkit ve tekliflerimiz doğrultusunda hazırlanacak gerçek bir meslek kanununu talep etmeye devam edeceğiz. (BSHA)