Öğretmenlerden Uğraş Kanunu Hareketi !

tarafından
36
Öğretmenlerden Uğraş Kanunu Hareketi !

Meslek Kanunu ile ilgili reaksiyonlar her geçen gün büyüyor. Öğretmenlerin 2 Kasım tarihinde yapacakları Amel bırakma hareketi tartışılırken, Eğitim Bir Sen İzmir 1 Nolu Şube, Uğraş Kanunu aksiyonu gerçekleştirdi.

 Eğitim-Bir-Sen İzmir 1 Nolu Şube Öğretmenlik Uğraş Kanununda değişiklik yapılması taleplerine duyarsız kalınmasına karşı basın açıklaması düzenledi. Gerçekleştirilen harekette açıklamalarda bulunan Şube Lideri Ali Kaya, kanunun öğretmenlerin beklentilerini karşılamadığına vurgu yaparak “Meslek kanunu var haklarımızı koruyacak, meslek basamaklarında hizmet müddetini önceleyecek halde yine düzenlenmelidir” halinde konuştu.

“Meslek kanunu olarak nitelendirilebilecek içerikten yoksun”

Eğitimin verimliliği ve niteliğinin, eğitim çalışanlarının hak ettiği pahası görmesi ve özlük hakları boyutuyla da emeklerinin karşılığının verilmesiyle Muhtemel olacağını belirten Ali Kaya, “7354 sayılı Öğretmenlik Uğraş Kanunu, öğretmenlik mesleğini düzenleyen bağımsız bir kanun beklentisini karşılama tarafında Olumlu bir adım olmanın ötesine geçememiş, öğretmenlerin beklentilerini karşılayamamıştır. kanun meslek basamaklarının tekrar hayata geçirilmesi, uzman ve başöğretmenlere fiyat ve ek derece artışı getirilmesi, adaylık sürecindeki yazılı imtihanın kaldırılması, öğretmenlere 3600 ek gösterge verilmesi üzere Kıymetli özlük hakları ihtiva etmiş, bu tarafıyla öğretmenlerimizin bir kısım beklenti ve taleplerini karşılamış, bu manada Olumlu bir birinci adım olmuştur. Lakin kanun bu hâliyle öğretmenlerimizin beklentilerini ve toplu kontrat masasına taşıdığımız talepleri karşılamamakta ve ‘meslek kanunu’ olarak nitelendirilmeyi hak edecek içerikten mahrum kalmaktadır” halinde konuştu.

“Kanunda değişiklik yapılması için görüşmeler gerçekleştirdik, teklifler sunduk”

Sorumlular ve yetkililerle görüşmeler gerçekleştirerek somut teklifler sunduklarını söyleyen Kaya, “Kanunun, bir milyonu aşkın öğretmenin hak, yetki, vazife ve sorumlulukları noktasında bir Uğraş kanununda olması gerekenleri kapsamadığını, ek düzenlemelere muhtaçlık olduğunu, Özellikle imtihana dayalı bir meslek basamakları sistemi yerine toplu mukavelede lisana getirdiğimiz öğretmenlikteki hizmet müddetini temel Meydan bir meslek sistemi muhtaçlığını vurguladık. Öğretmenlik Uğraş Kanunu’nun, öğretmenlerin beklentilerini karşılayacak bir içerikle yine düzenlenmesi hedefiyle Eğitim-Bir-Sen olarak hazırladığımız kanun taslağı/önerisini Ulusal Eğitim Bakanlığı’nın, TBMM’nin, Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Siyasetleri Kurulu’nun ve kamuoyunun dikkatine sunduk. kanun taslağımızda, kontratlı ve fiyatlı öğretmenliğin kaldırılarak öğretmenliğin resmî eğitim kurumları ile öteki halk kurumlarında Muallim takım unvanındaki takımlı memurlar eliyle yürütülmesi; meslek basamaklarında ilerlemede öğretmenlikte 8 yılını tamamlamış olanlar istikametinde uzman öğretmenlik, 12 yılını tamamlamış olanlar istikametinden başöğretmenlik unvanı alınabilmesi; eğitim kurumu yöneticiliğinin özlük hakları, Nakil ve terfi tarafından yine düzenlenerek uygunlaştırılması; öğretmenlerin ek ödeme, eğitim-öğretim tazminatı, hazırlık ödeneği ve ek ders fiyatlarında artış yapılması, Mecbur hizmet bölgelerinde çalışanlara ek tazminat ödenmesi; öğretmenlerin misyon, hak, yetki ve sorumlulukları mesleksel özerklik ve akademik özgürlük ekseninde kurgulanarak detaylı bir formda düzenlenmesi; şiddete karşı caydırıcı kararlar getirilmesi üzere somut ve Aleni tekliflere yer verdik” dedi.

“Öğretmenlik Uğraş Kanunu talep ve beklentileri karşılayacak biçimde tekrar düzenlenmelidir”

Gelinen noktada öğretmenlerin talep ve haklı beklentilerini karşılayacak somut bir adımın hâlâ atılmamış olduğuna dikkat çeken Kaya, “Belirsizliğin eğitim çalışanları ve öğretmenlerimiz üzerinde oluşturduğu moral ve motivasyon kaybı, yerinde ve Gerekli düzenleme Teklif ve davetlerine duyarsız kalınması üzerine Eğitim-Bir-Sen olarak aksiyon kararı aldık. Öğretmenlerin ve öğretmenliğin hayattaki karşılığının, mesleğin Tüm boyutları ve öğretmenlerin beklentileri tarafıyla Uğraş kanunu içerisinde olması noktasında artık daha Çok geç kalınmamalıdır” dedi.

Öğretmenlik Özlük Hakları

Başkan Kaya, şunları söyledi, “Ülkemizde fiilen vazife yapan 1 milyonu aşkın Muallim Mevcut iken, Öğretmenlik Uğraş Kanunu’nda öğretmenin yetiştirilmesinden emekliliğine kadar mesleğin Tüm olarak ele alınmaması; tüzel açıdan boşluk, mesleksel açıdan ise yoksunluktur. Biz, Uğraş kanununda, öğretmenlerin özlük haklarının tanımlanmasını ve geliştirilmesini istiyoruz. Sözleşmeli ve fiyatlı öğretmenlik üzere uygulamalar yerine takımlı istihdamın temel alınmasını istiyoruz. Öğretmenlerin mesleksel ilerlemelerini sağlayacak formda meslek basamaklarının İmtihan yerine öğretmenlikteki hizmet mühletine dayalı olarak kurgulanmasının Uğraş kanunu argümanının ispatı için Kaide olduğunu düşünüyoruz. İstihdamda zahmet çekilen bölgeler başta olmak üzere, Mecbur hizmet üzere dayatmalara nihayet verecek, öğretmeni motive ve teşvik etmeye, imkânlar, fırsatlar ve artırımlı haklarla ödüllendirmeye dair kararların mesleği özendirmeye, mesleği yürütenleri güçlendirmeye ait ön Kural olduğunu biliyoruz. Öğretmenlerin atanmadan yer değiştirmeye, yetişmeden gelişmeye, eğitim imkânlarından meslek fırsatlarına, ehliyetten liyakate her mevzuda meçhullükten, ayrımcılık ya da imtiyaz kusurlarından kurtarmaya dönük kararları olmazsa olmaz addediyoruz” (BSHA – ilim ve sıhhat Haber Ajansı)