Öğretmen Ataması

tarafından
55
Öğretmen Ataması

Öğretmen Ataması.  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ulusal Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in iştirakiyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen merasimde 99 alanda 20 bin öğretmen ataması yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen Ulusal Eğitim Bakanlığı 20 Bin Öğretmen Atama Töreni’ne katılarak bir konuşma yaptı. Erdoğan, konuşmasında “Eğitim alanında ülkemizin ilerlemesine ket vuran mahzurları tek tek kaldırarak son yirmi yılda çok büyük bir dönüşüme imza attık.” dedi. Eğitim ve meslek hayatları açısından bu özel günlerinde öğretmenlerle bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu tabir eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biraz sonra atamasını yapacağımız 20 bin öğretmenimizin her birini farklı başka tebrik ediyorum. Vazife yerlerinizde sizlere şimdiden Rabb’imden muvaffakiyetler diliyorum.” dedi.

Yeni Atanacak Öğretmenler

Yeni atanacak öğretmenlerin de maarif ordusuna katılmasıyla öğretmen sayısının toplamda bir milyon 10 bine çıkacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Ülkeyi yönetme sorumluluğunu üstelendiğimiz 2002 yılında bu sayı, sadece 526 bin civarındaydı. Hâlihazırda vazife yapan öğretmenlerimizin 750 bini bizim devrimizde atanmıştır. Okullarımızdaki altyapı ve öğretmen eksiğinden ötürü derslerin birçok maalesef boş geçiyordu. Yalnızca ücra bölgelerde değil, büyükşehir merkezlerinde bile evlatlarımız son derece sıhhatsiz, kalabalık sınıflarda eğitim görüyordu.”

“Eğitim bütçemizi 304 milyar liraya çıkardık”

Sınıfların 60-70-80 kişiyi bulduğu, farklı sınıfların birebir derslikte eğitim aldığı, branş öğretmenine ulaşmanın âdeta lüks sayıldığı bu tabloya son verdiklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Öğretmen başına düşen öğrenci sayısında, Türkiye olarak OECD ortalamasını yakaladık. Boş geçen yahut farklı branşlardan öğretmenlerin girdiği dersler meselesini, neredeyse büsbütün tahlile kavuşturduk.” tabirlerini kullandı.
Eğitim bütçesini 10,3 milyar liradan, son ek ile birlikte 304 milyar liraya çıkardıklarını, derslik sayısını 343 binden alıp 613 bine yükselttiklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Okullarımızı kütüphaneler, laboratuvarlar, çalışma atölyeleri ve spor salonlarıyla donatarak, ders kitaplarından yardımcı kaynaklara çocuklarımızın tüm gereksinimlerini fiyatsız karşılayarak, hasılı eğitim alanında ülkemizin ilerlemesine ket vuran manileri tek tek kaldırarak, son yirmi yılda çok büyük bir dönüşüme imza attık.” biçiminde konuştu.
28 Şubat sürecinde kılık kıyafetlerinden ötürü yalnızca üniversite eğitim hakları değil, istihdam hakları da ellerinden alınan bayanlara yönelik adaletsizliği de giderdiklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, devamında şunları kaydetti: “Bugün okullarımızda faal olarak çalışan bir milyonu aşkın öğretmenimizin yüzde 60’ını bayanlarımız oluşturuyor. Artık hiçbir kamu görevlimiz inanç bedelleriyle iş hayatı, hassasiyetleriyle mesleği ortasında bir tercih yapmaya zorlanmıyor. Ülkemize ve milletimize hizmet etmek isteyen herkes özgürce, rastgele bir kısıtlamaya, haksızlığa uğramadan bu görevini yerine getirebiliyor.”

“Eğitimde son yirmi yılda üç boyutlu bir atılım yapıldı”

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, merasimde yaptığı konuşmada son 20 yılda eğitimde üç boyutlu bir atılım yapıldığını kaydetti.
Birinci boyutun “eğitimde okullaşma oranlarında birinci kere OECD ülkeleriyle rekabet edebilir bir seviyeye ulaşmak’ olduğunun altını çizen Bakan Özer, “Okul öncesinden yükseköğretime, eğitimin her kademesinde eğitim çağ nüfusunun birinci defa yüzde 90’larının eğitimde yer bulabildiği bir devirdir son yirmi yıl. 2000’li yıllarla okul öncesi 5 yaştaki okullaşma oranı yüzde 11’di, bugün yüzde 93. Ortaöğretimde okullaşma oranları yüzde 44’tü, bugün yüzde 90’ın üzerine çıktı. Tekrar yükseköğretimde net okullaşma oranları yüzde 14 iken birinci sefer yüzde 48,5 oranına ulaştı. Bugün rekabet etmiş olduğumuz OECD ülkeleri bu orana İkinci Dünya Savaşı sıralarında, 1950’li yıllarda ulaşmışken ve son yetmiş yılda eğitimin kalitesini artırmaya odaklanmışken Türkiye maalesef bu gelişmeye yetmiş yıl gecikmeyle dâhil olabilmiştir.” diye konuştu.

Başörtüsü ve Katsayı Uygulamaları Kaldırıldı

İkinci boyutun eğitimin önündeki antidemokratik uygulamaların kaldırılması olduğunu belirten Özer, şunları söyledi:
“Hepimizin hafızaları çok taze… Eğitimin önünde başörtüsü yasakları vardı. Kız çocuklarımız, bayanlarımız eğitim kurumlarının önünde, kendi ülkelerinde parya üzere bekletiliyordu. Bugün bayana şiddetle ilgili konuşanlar, o gün o bayanlarımıza reva görülen şiddetle ilgili en ufak bir sözcük söylemiyorlardı. Bugün beyin göçünden bahsedenler, o gün bayanlarımız yükseköğretime erişebilmek için kendi ülkelerini terk ettikleri vakit tek söz etmiyorlardı. Bilhassa akademik olarak başarılı öğrenciler imam hatip ve meslek liselerinden uzaklaştırıldılar. Başörtüsü yasakları ve katsayı uygulamaları kaldırıldığı üzere yalnızca imam hatip liselerinde okuyan çocuklarımızın değil, tüm okullarda okuyan çocuklarımıza peygamberimizin hayatı, Kur’an-ı Kerim üzere dini bilgileri öğrenmeyle ilgili seçmeli ders imkânı getirildi. Birinci kere başörtülü öğretmenlerimiz derslere girebilir hâle geldi. Yani son yirmi yıl bir taraftan her ülkenin en kalıcı sermayesi olan beşeri sermayesinin azamî verimlilikte kullanıldığı bir periyot olmakla birlikte eğitimde tüm antidemokratik uygulamalar da kaldırıldı.”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bu süreçlere liderlik ettiği için tüm çocuklar ve öğretmenler ismine şükranlarını arz ettiğini tabir eden Bakan Özer, eğitimde kaliteye ait şunları kaydetti:
“Bu ülkede maalesef kalite bir truva atı olarak kullanılmaktadır. Hiçbir vakit eğitimde büyüme, kaliteye düşman olmak zorunda değildir. Bugün kaliteden bahsedenler, dün çocuklarınızın erişimini engelleyenlerdir. Neden yetmiş yıl gecikme yaşandı? Vesayet odakları, kültürel iktidarı yalnızca seçkinci bir yaklaşımla kendi çocuklarına uygun görüyorlardı. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son yirmi yılda halkın büyük çoğunluğunun çocuklarının eğitime erişerek birinci sefer kültürel hegemonyaya meydan okuma ve ortak olabilme imkânı getirilmiş oldu.”
Dikkat çektiği iki boyutta muvaffakiyet sağlanırken eğitimde kalitenin de arttığını vurgulayan Bakan Özer, PISA ve TIMSS üzere memleketler arası öğrenci muvaffakiyet araştırmalarına bakıldığında son yirmi yılda Türkiye’nin her girdiği muvaffakiyet araştırmasında 2000 yılından evvelki puanlardan çok daha yüksek puanlar alarak yoluna devam edeceğini söyledi.
Son yirmi yılda eğitim sistemi genişlerken öğretmen başına düşen öğrenci sayısının da azaldığını kaydeden Özer, “2000’li yıllarda ortaöğretimdeki okullaşma oranları yüzde 44 olmasına karşın öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 40’ların üzerinde, derslik başına düşen öğrenci sayısı da yeniden 40’ların 50’lerin üzerindedir. Bugün bu okullaşma oranları yüzde 90’ların üzerine çıkmasına karşın Sayın Cumhurbaşkanımızın takviyeleriyle eğitim sistemimizdeki öğretmen sayıları daima arttırılarak 2000’li yıllardan çok daha düşük oranlara ulaşmıştır.” dedi.

“Yeni atanan 20 bin öğretmen ile çok daha güçlü hâle geleceğiz”

Şu anda eğitim sisteminde 19 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen yer aldığını belirten Özer, bu sayıların pek çok ülkenin nüfusundan fazla olduğunu söyledi.
Özer kelamlarını şöyle sürdürdü:
“2000’li yıllarda eğitim sisteminde 500 bin öğretmen varken bugün 1,2 milyon öğretmen olan bir eğitim sistemine sahip olduk. Bugün atamaları yapılacak olan 20 bin öğretmenimizle de bu oran çok daha yükselecek. Çok daha güçlü hâle geleceğiz.”
Özer, bugün misyona başlayan öğretmenleri kutlayarak muvaffakiyetler diledi.
Öğretmen atamalarına ait görüntü gösteriminin yapıldığı merasimde Ulusal Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a armağan takdim etti. Daha sonra, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın salondan seçtiği dokuz kişinin söylediği sayılarla kura numarası oluşturuldu.

Kura Butonu İle Belirlendi

Kura numarasının belirlenmesinin akabinde Cumhurbaşkanı Erdoğan atama butonuna bastı. Atama heyecanını öğretmen adaylarıyla paylaşan Erdoğan, atanan kimi öğretmen adaylarının ismini okudu. Elektronik ortamda kura numarasına nazaran yapılan atama sonucunda salondaki ekranda atandıkları vilayetleri ve okulları gören adaylar, memnunluklarını yakınlarına sarılarak paylaştı.
Bazı öğretmen adaylarını sahneye çağıran Erdoğan, “Hayırlı olsun.” temennisinde bulunarak, “12 Eylül prestijiyle öğretmenlerimiz misyona başlayacaklar. Hasebiyle 12 Eylül’de onları okullarımızda bekliyoruz.” tabirini kullandı. Atama sonuçlarına https://pbs.meb.gov.tr/ sonuc veya https://www.turkiye.gov.tr/milli-egitim-sozlesmeli-ogretmenlik-atama-sonucu-sorgulama adresinden şahsî e-Devlet şifreleri kullanılarak erişebiliyor. (BSHA)