Nükleer Silahların Yasaklanması Kaide

tarafından
50
Nükleer Silahların Yasaklanması Kaide

Tüm dünyadaki tabipler, hemşireler, halk sıhhati profesyonelleri ve tıp öğrencileri ismine konuşan TTB, nükleer silahların yasaklanması ile ilgili konuştu.

TTB nükleer silahlar ile ilgili, ” Global sıhhat ve ömür konusu olarak nükleer silahların ortadan kaldırılmasını acil bir gereklilik sayıyoruz. Nükleer silahların rastgele bir biçimde kullanımının yol açacağı yıkıcı sonuçlara ait güncellenmiş deliller, bu kullanımın akut ve giderek büyüyen bir tehlike haline gelmesi ve nükleer patlamaların akabinde sıhhat açısından halka yönelik tesirli rastgele bir insani yardımın imkansızlığı, Nükleer Silahların Yasaklanması Anlaşması’na taraf devletlerin yaklaşmakta olan 1. toplantısının çalışmalarında temel alınacak gerçekler olmalıdır. TPNW, bilim insanları, sıhhat profesyonelleri, kriz idaresi ve müdahalesinde uzman şahısların belgeledikleri tartışma götürmez ispatları temel almaktadır. Buna nazaran nükleer silahların kullanılmasının yol açacağı sonuçlar yıkıcı olacak, tüm dünyayı etkileyecek ve bunun telafisi de mümkün olmayacaktır. Mutabakatın bizim de katıldığımız saptaması, nükleer silahların yasaklanmasının ve ortadan kaldırılmasının bu tıp sonuçlar karşısında başvurulabilecek, sorumluluk taşıyan tek yol olduğudur.” Sözlerini kullandı.

Fiilen kullanılması halinde nükleer silahlar yakıp kül edici sıcaklığa, şok dalgalarına ve çok basınca, iyonlaştırıcı radyasyona, ağır elektromanyetik darbeye ve yeryüzünün iklimini değiştirebilecek yoğunlukta duman ve kuruma yol açılabileceğini söyleyen TTB devamında ise, ” Konvansiyonel silahlardan ya da öteki kitle tahrip silahlarından farklı olarak nükleer silahlar insan topluluklarını ve kentleri anında yok etmekte, çevreyi yıkıma uğratmaktadır. Nükleer silahların yol açtığı radyoaktif kirlenme asırlarca tesirini sürdürmekte, jenerasyonlar uzunluğu görülecek kanser ve öteki hastalıklara neden olmaktadır. Dahası, iklimde ağır bozulma dahil olmak üzere nükleer savaşın çevresel sonuçları, global kıtlığa ve en çok durumlarda insan cinsinin sonuna yol açabilecektir. Nükleer silah kullanımı durumunda, tıbben ya da afet yardımları manasında verilebilecek manalı rastgele bir karşılık olamaz.” Dedi.

Tek Yol Budur!

Dünya Sıhhat Örgütü’nün belirttiği üzere, nükleer silahlar insan sıhhati ve refahı açısından en büyük yakın tehdidi oluşturmaktadır ve nükleer silahların ortadan kaldırılması da bu önlenebilir lakin kabul edilemez tehdide son vermenin tek yoludur.

Üye ve gözlemci devletler taraf devletlerin 1. toplantısı için Viyana’da bir ortaya gelmeye hazırlanırken Nükleer Silahların Yasaklanması Anlaşması’nın gecikmeden ve üniversal ölçekte onaylanıp uygulanması davetinde bulunuyoruz. (BSHA- Bilim Ve Sıhhat Haber Ajansı)