Neyzen Kudsi Erguner “Yeniden Düşünmek Yine Yorumlamak” Programına Konuk Oldu

tarafından
35
Neyzen Kudsi Erguner “Yeniden Düşünmek Yine Yorumlamak” Programına Konuk Oldu

Türk insanı ile dünya insanı ortasında bağ kurmak misyonu ile kurulan Yunus Emre Enstitüsünün, bunu lisan, edebiyat ve sanat üzerinden yapması üzerine bir vizyonu bulunduğunu aktaran Ateş, teorik olarak kültürler ortası bağlantı, yumuşak güç üzere kavramları konuşurken vakitle bütün canlılar ortasında bulunan bağın nasıl daha görünür kılınması üzerine faaliyetler yürütüldüğünü aktardı.

Ateş: “Siyasal telaffuzun dışında kültürü ve sanatı öne çıkardığımızda diğer etnik yapılar, başka dini aidiyetlerle birlikte hareket etmek de mümkün. Bu insanlığa öbür bir mana dünyası açıyor. Münasebetiyle bizim de kültür insanlarının uğraşıyla Anadolu’dan çıkan yapıtları yine dünyayla buluşturmamız lazım.” diye konuştu.

Erguner’in yapmış olduğu çalışmalar ve üretmiş olduğu yapıtlarla Enstitünün faaliyetleri ortasındaki benzerliklere dikkat çeken Prof. Dr. Ateş, “Etik ve estetik şeyler üretirsek emanet bizdedir, temel gaye insanlığa hizmet etmektir.” sözlerini kullandı.

“Bir toplumun değişmesi, o toplumun müziğinin değişmesine bağlıdır.”

Geleneksel Mevlevi sufi müziğinin dünyaca ünlü ney ustası Erguner ise kültürün sahip olunan siyasal coğrafya ile kısıtlı kalmaması gerektiğinin altını çizerken, “Bizim insanımızın Hindistan’dan Avrupa’nın ortasına kadar bir kültürel dünyası var, Kuzey Afrika da dâhil. Biz bunu yıllardır değerlendiremedik lakin bugün değerini bilmemiz lazım.” formunda konuştu.

Kültürün iki formda kıymetlendirilmesi gerektiğine değinine Erguner, “Bir, halkın bölgesel ve etnik olabilecek bir kültür dünyası var; bir de üniversal olabilecek kültür dünyası var. Biz biraz da Batı’nın tesiri ile kendi kültürümüzü etnik müzik üzere görüyoruz. Siyaset ve kültür sanat ortasında direkt bir münasebet var. Eski Yunan vaktinden bu yana söylenen bir şey ‘Bir toplumun değişmesi, onun müziğinin değişmesine bağlı.’ Yalnızca sanatçı yetiştirmek yetmiyor, kitleyi de o sanattan zevk alacak duruma getirmeniz lazım. Bazen zevklerimiz koşullanmanın sonucu oluşuyor. Koşullanma olmadan bir zevk, sevme konusu olunca o vakit o sanatta yükseliyor. Kültürel koşullanmaların dışında kimi şeyleri zevk edinebilmemiz lazım. Musiki imanı zevkle yaşamaya teşvik eden bir ögedir. Müziği de tüketimin dışında insanı yüceltebilecek bir paha olarak düşünmemiz lazım. Şiir de o denli, Yunus Emre de” dedi.

İnsanlarla bağ kurabilmek ismine üretilecek olan projelerle ilgili tekliflerde de bulunan neyzen Kudsi Erguner, üretilen projelerin tarihi bir imajının olması gerekliliğine vurgu yaptı: “İnsanların geçmişiyle, geçmişle bağ kurabileceği bir şeyleri olması lazım. Bir yandan biz kendimiz tanıtırken bizim dünyamızla daha evvelce ilgilenmiş insanları da ortaya çıkarmamız lazım. Biz armoni içerisinde yaşayan bir medeniyetin insanlarıyız. Bunu tekrar inşa etmek üzere bir meselemizin olmaması lazım.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı