Nakil Sürecinde Nelere Dikkat Edilmeli

tarafından
32
Nakil Sürecinde Nelere Dikkat Edilmeli

Organ yetmezliği hastaların yalnızca fizikî sıhhatlerini değil ruh sıhhatlerini da etkilemektedir. Başarılı bir tedavi süreci için hastanın ruh sıhhati epey değerlidir. ’’Ruh ve vücut bir bütündür.’’ Hasebiyle ruhsal yeterlilik hali olmadan bedensel güzellik halinin olması beklenemez. İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi’nden Klinik Psikoloji Uzmanı Psk. Müge Leblebicioğlu Arslan, anlattı.

Organ yetmezliği olan hastalarda Özellikle depresyon, panik girişken ve anksiyete üzere ruhsal rahatsızlıklar sıklıkla görülebilmektedir. Bu sebeple atama öncesi, atama süreci ve atama sonrasında hastaların ruhsal olarak neler yaşadığı ya da yaşayabilecekleri ve önleyici faktörlere dair bilgilendirilmesi hem ruhsal hem de bedensel güzellik hali için epey kıymetlidir. Günümüzde organ nakli bekleyen hasta sayısı artarak devam etmektedir. bütün dünyada olduğu üzere ülkemizde de en Çok organ nakli hadiselerinin böbrek yetmezliği olduğu söylenebilir. Her Yıl farklı ıslak kümelerinde olan birçok hasta atama için Dizi beklemekte ve bu bekleme süreci bireylerde beraberinde hem fizikî hem de ruhsal yıpranmalara neden olabilmektedir.

İşlevini yerine getiremeyen organın canlı ya da meyyitten alınan sağlam organla hastanın tedavi edilmesine organ nakli ya da organ transplantasyonu denmektedir. Tedavide en Temel emellerden biri hastanın Ömür kalitesini yani fonksiyonelliğini arttırmaktır. Yapılan çalışmalar transplantasyon sonrasında hastalarda öncesine oranla bariz seviyede fizikî işlevlerde ve Ömür kalitesinde artış görülmektedir. Bununla Birlikte transplantasyon öncesine nazaran hastaların kendilerini daha enerjik hissettikleri ve toplumsal yaşama daha rahat katıldıkları görülmüştür.

Ruhsal manada atama sürecini hastanın ikircikli hislerinin bir ortada olduğu bir Devre olarak tanımlayabiliriz. Hastaların hissettiği his durumu üç Temel Devre içerisinde ele alabiliriz:

Nakil öncesi devir; hastanın ağır hisler ve hazırlıklar içerisinde beklediği süreci kapsamaktadır. Süreçteki belirsizlik hastada başlı başına gerilim, dert, ümitsizlik üzere Olumsuz hisleri tetikleyebilmektedir. Bilhassa bu devirde şahıslarda depresyon, anksiyete, diğerinin organını almaya yönelik suçluluk duygusu üzere ruhsal sorunlar görülebilmektedir.

Nakil devri; bu periyotta hasta ameliyatın başarılı geçip geçmeyeceğine, organın Ahenk sağlayıp sağlayamayacağına ya da sevdiklerinden başka kalma ve vefata dair fonksiyonel olmayan niyetler içerisine girebilmektedirler.

Nakil sonrası periyot; yeni organa Ahenk sağlama süreci içerisinde olan hastada Vakit vakit çökkün his durum görülebilmektir.

Psikolojik Manada Sağlıklı Bir atama Süreci için Neler Yapılmalı?

1.Organ naklinin hem organın yeni bedene hem de hastanın yeni organa alışmaya çalıştığı başlı başına bir Ahenk süreci olduğu unutulmamalıdır

Bu süreçte mutsuzluk, memnunluk, ümit ve ümitsizlik üzere ikircikli hislerin yaşanması nihayet derece olağandır. bütün bu duygusal dalgalanmalar olağan olmakla Bir arada çoğunlukla transplantasyon sonrasında diyaliz sürecine nazaran fizikî ve ruhsal uygunluk halinde artış görülmektedir. Bu durum yalnızca hastanın hayatını değil ilgi kurduğu bireylerde Olumlu yansıdığı söylenebilir. Mevcut olan var sürece uyumlanmak yeni düzey ve rutinler oluşturmak bu süreçte kişiyi rahatlatacaktır.

2. Yeni Ömür sistemi oluşturmak ve denetimleri ihmal etmemek nihayet derece önemli

Transplantasyon sonrası verilen ilaçların tertipli kullanılması, sistemli hekim denetimlerine gidilmesi, diyet ve beslenme programına Müsait besin alımının gerçekleştirilmesi, tabip denetiminde nizamlı idman yapılması hayli kıymetlidir.

3. Hislerinizi bastırmak yerine ayrım edin

Genel olarak bu süreçte yapılan yanlış Olumsuz hislerden kaçınmak ve onları bastırmaya çalışmaktır. Bununla Bir arada Özellikle transplantasyon sonrası hastaların Daimi müspet duygulanım içerisinde olma beklentisi gerçekçi olmadığı kadar fonksiyonel de değildir. Bizim kaçınılması ve bastırılması gerektiğini düşündüğümüz negatif hislerin da hayatımızda birer fonksiyonu vardır. Şayet şahıs negatif hislerinin farkında olmaz ve kaçınırsa tıpkı vakitte bağlı hissin kendisine vermeye çalıştığı iletinin da farkında olmayacaktır. Hisler birer elçidir ve ruh sıhhatinizin alarm sistemi üzeredir. Kişinin hissettiği his Olumsuz bir his olsa dahi belli seviyede hissedilen his aslında bizi motive eder ve tehlikelere karşı kendimizi ve etrafımızdakileri korur, tedbirler alarak hayatta kalmamızı sağlar.

4. Hislerinizi Anlatım etmekten çekinmeyin

Transplantasyon öncesi ve sonrası hastaların hislerin farkındalığı kadar sözü de Değerli bir bahistir.Kişilerin hissettikleri gerilim, öfke, suçluluk, mutsuzluk ya da ümitsizlik üzere Olumsuz hislerin Anlatım edilmemesi hastaların ruh sıhhati üzerinde Olumsuz tesirlere neden olabilmektedir. Olumsuz his ve niyetlere kapıldığınızda sigara içmek, ilacı kullanımını bırakmak, konuttan dışarı çıkmamak üzere duyguyu telafi edici fonksiyonel olmayan tavırlar yerine, ‘’ Şu anda ne hissediyorum?’’ ‘’Bu duyguya Sebep olan aklımdaki niyet ya da fikirler neler?’’ vb. sorular üzerinde ağırlaşmak hislerinizi ayrım edip mananız için Değerli bir adım olacaktır. Buna ek olarak Olumsuz niyet ve hislerinizi yakınızla ya da vericinizle paylaşmak sizi rahatlatarak baş etmenizi kolaylaştıracaktır.

5. Ruhsal takviye almaktan çekinmeyin

Fiziksel dayanak kadar ruhsal takviyesinde başarılı bir tedavi sürecinde Kıymetli bir rol oynamaktadır. Duygusal manada baş etmekte zorlanıyorsanız bu durum işlevselliğinizi etkilemeye başladıysa, baş edemediğiniz ya da baş etmekte zorlandığınız fikir, imaj ve hisler varsa bir ruh sıhhati uzmanıyla görüşerek dayanak almanız hem fizikî sıhhatiniz hem de ruhsal güzel olma haliniz açısından epeyce Kıymetli olduğu unutulmamalıdır.

Kaynak: (BYZHA) – ak Haber Ajansı